Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (3345) Info Info
   • Statlig myndighet (2359)
   • Kommunal myndighet (892)
   • Gård (20)
   • Förening (60)
   • Företag (12)
   • Övriga (3)
   • Person (släkt) (18)
   • Ej fastställd (7)

 • REGISTER
  • Alla (289)
  • Folkräkningar (288) Info Info
  • Statsförvaltning (1)
   • Konselj (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 3642
1. Arkiv
Titel: KNIVSTA TUBERKULOSSJUKSTUGA
Tid: 1925 – 1952
Arkivbildare/upphov: KNIVSTA TUBERKULOSSJUKSTUGA (1925 – 1953)

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
104,15809

2. Arkiv
Titel: KNIVSTAHEMMET
Arkivbildare/upphov: KNIVSTAHEMMET

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
95,08533

3. Arkiv
Titel: Syförening Knivsta
Tid: 1924 – 1995
Arkivbildare/upphov: Syförening Knivsta (1914)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
94,39768

4. Kommunal myndighet
Typ: Kommunal myndighet

Namn: UPPSALA KOMMUN. INDELNINGSDELEGERADE KNIVSTA
Referenskod: SE/C005/USA_7625
94,14963

5. Kommunal myndighet
Typ: Kommunal myndighet

Namn: UPPSALA KOMMUN. KNIVSTA KOMMUNDELSNÄMND
Referenskod: SE/C005/USA_5
93,42129

6. Arkiv
Titel: Föreläsningsförening Knivsta
Tid: 1926 – 1966
Arkivbildare/upphov: Föreläsningsförening Knivsta (1926 – 1966)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
93,23131

7. Arkiv
Titel: Idrottsklubb Knivsta
Tid: 1924 – 1994
Arkivbildare/upphov: Idrottsklubb Knivsta (1919)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,89995

8. Arkiv
Titel: LS Knivsta
Tid: 1934 – 1935
Arkivbildare/upphov: LS Knivsta

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,88899

9. Arkiv
Titel: Missionsförsamling Knivsta
Tid: 1902 – 1985
Arkivbildare/upphov: Missionsförsamling Knivsta (1882 – 1984)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,849014

10. Arkiv
Titel: SSU Knivsta
Tid: 1952 – 1990
Arkivbildare/upphov: SSU Knivsta

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,849014

11. Arkiv
Titel: Folkpartiet Knivsta
Arkivbildare/upphov: Folkpartiet Knivsta

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,82767

12. Arkiv
Titel: Mejeriförening Knivsta
Tid: 1897
Arkivbildare/upphov: Mejeriförening Knivsta (1897?)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,82767

13. Arkiv
Titel: PRO Knivsta
Arkivbildare/upphov: PRO Knivsta

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,82767

14. Arkiv
Titel: Motettkör Knivsta
Arkivbildare/upphov: Motettkör Knivsta (1980? – 1988?)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,81332

15. Arkiv
Titel: Hemvärnet Knivsta
Tid: 1941 – 1982
Arkivbildare/upphov: Hemvärnet Knivsta

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,77193

16. Arkiv
Titel: Hembygdsgille Knivsta
Tid: 1943 – 1985
Arkivbildare/upphov: Hembygdsgille Knivsta (1964)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
92,586105

17. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1917-11-30
Ärendemening: Ang. tillstånd för Knivsta kommun att upptaga lån.
92,39682

18. Arkiv
Titel: UPPSALA KOMMUN. KNIVSTA REKTORSOMRÅDE
Tid: 1970 – 1983
Arkivbildare/upphov: UPPSALA KOMMUN. KNIVSTA REKTORSOMRÅDE (1970 – 1983)

Förvaras: Uppsala stadsarkiv
92,02646

19. Arkiv
Titel: Noors Egendom Knivsta
Arkivbildare/upphov: Noors Egendom Knivsta

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
91,63222

20. Arkiv
Titel: Missionsförsamling Knivsta ungdomsförening
Tid: 1910 – 1984
Arkivbildare/upphov: Missionsförsamling Knivsta ungdomsförening (1919 – 1984)

Förvaras: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
91,62984