Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (6) Info Info
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (4)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (60)
  • Brev (47) Info Info
  • Uppslagsverk (13)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 66
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3059

Utfärdat: 13210000
Innehåll: Knut Porse återlämnar till Nils Karlsson all sin egendom i Stråvalla (socken i Halland).
131,62234

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Porse, Knut

Yrke: Hövitsman, Riddare, Riksråd
Död: 1330
130,98836

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3255

Utfärdat: 13240113, Varberg
Innehåll: Riddaren Knut Porse befullmäktigar ärkebiskop Olof och biskop Karl i Linköping att av det silver som svenskarna lovat betala hertig Eriks änka Ingeborg och honom på hennes vägnar, gottgöra de präster ...
127,58115
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3268

Utfärdat: 13240307, Lödöse
Innehåll: Riddaren Knut Porse förbinder sig att till biskop Karl i Linköping före den 24/6 1324 utlämna alla brev som avlidne hertig Erik och hans moder drottning Helvig av Dåvö utgivit till hans farbroder herr...
127,568794
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 41087

Utfärdat: 13240113
Innehåll: Riddaren Knut Porse lovar ersättning till de borgare i Lybeck som kan ha lidit förluster under plundringen av Lödöse och uppmanar stadens råd att sörja för att den penningsumma som några lybeckare lov...
126,87636

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3276

Utfärdat: 13240409, Skänninge
Innehåll: Riddaren Knut Porse kvitterar 574 mark penningar, vilka han av biskop Karl i Linköping uppburit för Fivelstad (Fivelstads socken, Aska härad), som han på sin kusin Margareta Porses vägnar för nämnda s...
126,615944
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3267

Utfärdat: 13240307, Lödöse
Innehåll: Riddaren Knut Porse kvitterar 150 mark svenska penningar, som biskop Karl i Linköping betalat till borgaren Menna i Stockholm på köpeskillingen för Fivelstad.Utfärdaren beseglar.
126,1402
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3269

Utfärdat: 13240307, Lödöse
Innehåll: Riddaren Knut Porse säljer, på sin kusin Margareta Porses vägnar, gården Fivelstad i Östergötland till biskop Karl i Linköping.Knut Jonsson, drots, Knut Jonson, lagman, Erik Turesson, Gustav Tunisson,...
125,09622
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3442

Utfärdat: 13261101
Innehåll: Riddaren Knut Porse kvitterar 200 mark silver kölnsk vikt som borgaren i Stockholm Johannes de Elten och borgaren i Lübeck Johannes Grothen på riddarna Lars Ulfssons och Magnus Nilssons vägnar betalat...
124,06181
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 41109

Utfärdat: 13270720
Innehåll: Knut Porse, hertig av Halland och Samsö, lovar att återlämna sitt nya förläningsbrev på Halland och Samsö, om greve Gerhard 3 av Holstein inte vill godkänna det.
118,278946

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 43328

Utfärdat: 14960629, Åbo
Innehåll: Knut Porse, hövitsman på Kastelholm, ger med samtycke av sin hustru Birgitta Gustavsdotter till Nådendals kloster hennes arvegods i Pitkämäki i S:t Marie socken.
118,19643

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40683

Utfärdat: 13210724, Bohus
Innehåll: Knut Porse, riddare och hövitsman på Varberg, förpliktigar sig att på alla sätt bistå Henrik av Mecklenburg och dennes son Albrekt utom mot kungen av Sverige och Norge och dennes mor hertiginnan (Inge...
114,13664

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3468

Utfärdat: 13270328, Halmstad
Innehåll: Knut Porse, hertig av Halland och Samsö, ger sin nya stad Halmstad privilegier i likhet med dem som kung Valdemar meddelat borgarna i Lund och Helsingborg.
114,12346
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 41089

Utfärdat: 13250701, Wismar
Innehåll: Knut Porse, Niels Hallandsfar m.fl. förklarar sig vara försonade med Kampens stad för dråpet på deras släkting Eskil Skåne.
113,72354

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16701

Utfärdat: 14060513
Innehåll: ”Cristanza”, dotter till Knut Porse, hennes son Axel Magnusson och måg Hennike Nilsson säljer till rd Abraham Brodersson gårdarna Veka, Vrångatorp (Skummeslövs sn), Värestorp (i Ränneslövs sn), Hasslö...
101,256226
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2931

Utfärdat: 13190626, Oslo
Innehåll: Biskop Karl i Linköping, lagman Knut i Västergötland, Erik Torsson, Sigge Halstensson, Stefan Röriksson, Gisle Elinasson och Knut Porse överenskommer på svenska folkets vägnar med Norges sty...
97,41053
Digitaliserat material finns

17. Svenskt biografiskt lexikon
94,180336

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11422

Utfärdat: 13790130, Västerås
Innehåll: Riddaren (Peter) Porse Get ger i öppet brev riddaren Karl Ulfsson av Tofta, drotsen i Sverige Bo Jonsson och Ulf Jonsson fullmakt att på hans vägnar förhandla med riddaren Birger Ulfsson, Håkan Halste...
91,55953
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20699

Utfärdat: 14260617, Hovatorp
Innehåll: Porse Get och Anders Andersson upplåter åt sin mor, hustru Katarina Esbjörnsdotter, jord i Broby, Brobytorp, Byke, Krangastada med mera.Knut Nilsson, Holmsten Jonsson, kyrkoherden Karl i Vist och Esbj...
90,25376
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4285

Utfärdat: 13360915, Falkenberg
Innehåll: Sigvid Ribbing, hövitsman i Halland, Knut och Paul Arvidsson, Peter Porse och Klaus skrivare ingår förlikning med Lübecks borgare, med glömska av mordet i Bardafjord och andra brott, samt lovar att lü...
88,071846
Digitaliserat material finns