Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (22) Info Info
   • Statlig myndighet (3)
   • Gård (1)
   • Förening (5)
   • Företag (2)
   • Person (släkt) (7)
   • Ej fastställd (6)

 • REGISTER
  • Alla (16)
  • Uppslagsverk (8)
  • Sjukvård (4)
  • Brev (3) Info Info
  • Folkräkningar (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 38
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Smith, Lars Olsson

Yrke: Brännvinsfabrikör, Grosshandlare
Född: 1836
Död: 1913
129,02766

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Olsson Smith, Lars

Födelseår: 1836
Län: Blekinge län
Folkräkningsår: 1890
128,08292
Digitaliserat material finns

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Smith, Lars Olsson f. 1836 d. 1913

Mottagare: Neander, John
År och antal: 1903 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
94,287994

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Smith, Lars Olsson f. 1836 d. 1913

Mottagare: Bergstrand, Wilhelm Alexander f. 1850 d. 1891
År och antal: 1885-1888 (3)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
90,75804

5. Svenskt biografiskt lexikon
90,25734

6. Arkiv
Titel: L O Smiths arkiv
Arkivbildare/upphov: Smith, L O

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
88,96686

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Smith, Lars Olsson f. 1836 d. 1913

Mottagare: Kjellberg, Frans Gustaf Isidor (Isidor) f. 1841 d. 1895
År och antal: 1878-1884 (3)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
88,582436

8. Arkiv
Titel: Arbetareringens Byggnadsaktiebolag, Lund
Tid: 1883 – 1913
Arkivbildare/upphov: Arbetareringens Byggnadsaktiebolag, Lund (1884 – 1913)

Förvaras: Skånes Arkivförbund
77,72673

9. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,45725

10. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,45667

11. Arkiv
Titel: Minnesbergs Tegelbruks AB:s arkiv
Tid: 1843 – 1979
Arkivbildare/upphov: Minnesbergs Tegelbruks AB

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,27192

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nordberg, L Olof (Olle)

Yrke: Bildkonstnär
Född: 1905
Död: 1986
75,08464

13. Arkiv
Titel: Södra Tulldistriktschefsämbetets i Malmö arkiv
Tid: 1813 – 1870
Arkivbildare/upphov: Södra Tulldistriktschefsämbetet i Malmö (1813 – 1870)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,0839

14. Svenskt biografiskt lexikon
75,07525

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nilsson, N Lennart

Yrke: Psykiater
Född: 1921
Död: 1977
75,07138

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1880
Län: Uppsala län
75,06241

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1899
Län: Stockholms stad
75,034874

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Stockholms län
75,015274

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1901
Län: Kronobergs län
75,014595

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Palm, August T

Yrke: Agitator, Skräddare, Tidningsredaktör
Född: 1849
Död: 1922
75,013016