Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (30167) Info Info
   • Statlig myndighet (15811)
   • Kommunal myndighet (86)
   • Gård (1)
   • Förening (435)
   • Företag (8765)
   • Övriga (2)
   • Ej fastställd (5267)
   • Person (släkt) (418)

 • REGISTER
  • Alla (1123)
  • Folkräkningar (1113) Info Info
  • Statsförvaltning (9)
   • Konselj (9) Info Info
  • Sjukvård (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 31304
1. Kommun / stad / köping
Namn: Lomma kommun

Verksamhetstid: 1963–

2. Förening
Namn: Lomma kommuns personalklubb

Tid: 1983 – 1987
Referenskod: SE/M015/106

3. Förening
Namn: Lomma kommuns konstförening

Tid: 1987 – verks
Referenskod: SE/M015/107

4. Arkiv
Titel: Lomma kommuns personalklubb
Tid: 1984 – 1988
Arkivbildare/upphov: Lomma kommuns personalklubb (1983 – 1987)

Förvaras: Lomma kommunarkiv

5. Arkiv
Titel: Lomma kommuns konstförening
Tid: 1983 – 2005
Arkivbildare/upphov: Lomma kommuns konstförening (1987 – verks)

Förvaras: Lomma kommunarkiv

6. Förening
Namn: Lomma Fältbiologer

Tid: 1975
Referenskod: SE/LLA/7264

7. Förening
Namn: Lomma föreläsningsförening

Tid: – nedl
Referenskod: SE/M015/101

8. Förening
Namn: Lomma planteringsförening

Tid: 1911 – 1924
Referenskod: SE/M015/112

9. Förening
Namn: Lomma brandkårsklubb

Tid: 1928 – nedl
Referenskod: SE/M015/89

10. Förening
Namn: Lomma trädgårdsförening

Tid: 1930tal? – 1950tal?
Referenskod: SE/M015/110

11. Förening
Namn: Lomma Rödakorskrets

Tid: 1914 – verks
Referenskod: SE/M015/108

12. Förening
Namn: Lomma borgarbrandkår

Tid: – nedl
Referenskod: SE/M015/97

13. Arkiv
Titel: Lomma Fältbiologers arkiv
Tid: 1975 – 1994
Arkivbildare/upphov: Lomma Fältbiologer (1975)

Förvaras: Riksarkivet i Lund

14. Förening
Namn: Lomma hemvärnsförening

Referenskod: SE/M015/790

15. Statlig myndighet
Namn: Tullstationen i Lomma

Tid: 1882 – 1975
Referenskod: SE/LLA/8378

16. Förening
Namn: Lomma majblommekommitté

Tid: – nedl
Referenskod: SE/M015/105

17. Arkiv
Titel: Tullstationens i Lomma arkiv
Tid: 1882 – 1975
Arkivbildare/upphov: Tullstationen i Lomma (1882 – 1975)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

18. Förening
Namn: Lomma bridgeklubb

Tid: 1948 – verks
Referenskod: SE/M015/98

19. Förening
Namn: Lomma villaägareförening

Tid: 1911 – 1917
Referenskod: SE/M015/111

20. Förening
Namn: Lomma kommunkrets av centerpartiet

Tid: 1962 – 2005 ca
Referenskod: SE/M015/781