Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (24) Info Info
   • Statlig myndighet (23)
   • Gård (1)
   • Företag (1)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (8)
  • Folkräkningar (5) Info Info
  • Sjukvård (2)
  • Uppslagsverk (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 32
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Andersdotter, Maria

Födelseår: 1852
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1900
89,38937
Digitaliserat material finns

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Carlsson, Johannes

Födelseår: 1833
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1880
87,773636
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Johan

Födelseår: 1855
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1890
87,50352
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Ramqvist, Johanna

Födelseår: 1852
Län: Älvsborgs län
Folkräkningsår: 1900
87,26561
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Karlsson, August

Födelseår: 1854
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,43506
Digitaliserat material finns

6. Arkiv
Titel: Bohusläns regementes musikkår
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
77,49536

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Belfrage, Johan Leonhard

Yrke: Arméofficer
Född: 1754
Död: 1820
75,457985

8. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1898
Län: Kronobergs län
75,07524

9. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Årsberättelser

Årtal: 1901
Län: Värmlands län
75,02714

10. Serie
Titel: Lösa noter i kartongformat, repertoar N
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
5,6215014

11. Serie
Titel: Lösa noter för blåsorkester, repertoar N
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
5,592322

12. Serie
Titel: Lösa noter för blåsorkester, repertoar N
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
5,5531254

13. Volym
Allmän anmärkning: Marschregister. Utskrift av dataregister över kart...
Tid: 1935,2006
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,6261754

14. Volym
Allmän anmärkning: M, N
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,599171

15. Volym
Allmän anmärkning: M, N, O
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,599171

16. Volym
Allmän anmärkning: L
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,5870519

17. Volym
Allmän anmärkning: K, L
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,5866694

18. Volym
Allmän anmärkning: Diverse N-Ö
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,5852883

19. Volym
Allmän anmärkning: J, K, L
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,5809329

20. Volym
Allmän anmärkning: L, M
Tillhör arkiv: Notarkiv
Arkivbildare/upphov: Kronprinsens husarregemente (1757 – 1927) Arkivbildare/upphov: Norrlands dragonregemente (1646) Arkivbildare/upphov: Livregementet till häst (yngre) (1928 – 1949) Arkivbildare/upphov: Skaraborgs flygflottilj (1940) Arkivbildare/upphov: Försvarets musikunderofficersskola (1961 – 1971) Arkivbildare/upphov: Göta artilleriregemente (1794 – 1962) Arkivbildare/upphov: Wendes artilleriregemente (1794 – 2000) Arkivbildare/upphov: Svea livgarde (1521) Arkivbildare/upphov: Norra skånska infanteriregementet (1813) Arkivbildare/upphov: Södra skånska infanteriregementet (1811) Arkivbildare/upphov: Västernorrlands regemente (1854 – 2001) Arkivbildare/upphov: Västerbottens regemente (1624) Arkivbildare/upphov: Svea trängregemente (1885 – 1997) Arkivbildare/upphov: Flottans musikkår i Stockholm (1814 – 1971) Arkivbildare/upphov: Södermanlands regemente (1627) Arkivbildare/upphov: Livregementets grenadjärer (1893 – 1992) Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992) Arkivbildare/upphov: Västmanlands flygflottilj och luftförsvarssektor 05 (1929 – 1983) Arkivbildare/upphov: Livregementets husarer (1791) Arkivbildare/upphov: Försvarsmusikcentrum, Försvarsmakten (1994 – 2000)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
2,5809329