bild
Serie

Handlingar och teckningar

Cedergren, Pehr Wilhelm

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1895Handlingar i accession 1975:623-643:
623: “Frihands Teckningar i Mandelgrens Slöjdskola. Ritade af P Wilh. Cedergren 1844”.
Kroppsdelar m m
624: Blyertsskiss. Ansikte. Sign. “Ritning af Wilh. Cedergren 1845.”
625: “Nåra spridda minnen ur min dagbok sammanförda och tillägnade mina vänner Februarigubbarna.”
Dat. 21 feb. 1886 P W Cedergren. Innehåller bland annat redogörelser för hur Cedergren i England spionerade på och lyckades kopiera kappseglingsskonerten Americas ritningar för att sedan rita kappseglingsskonerten Sverige.(se historik)
626: “Tobaken och Polkalockarna. Tillägnat Februarigubbarnas handlingar 1895.” Innehåller förutom berättelser, akvareller av Cedergren bl a föreställande Skeppsholmen.
627: Brev till P W. Cedergren undertecknat C B Hultman Stockholm 13 juli 1895.
628: “Ett Nytt slags Lithokronie P.Wilh. Cedergren 1844”.
629: “Svar på de skålar som utbringades för mig på min sjuttiondeförsta födelsedag den 17 Nov 1893 av P Wilh. Cedergren”.
630: Inbjudan till deltagande i “Allmänna konst- och industriutställningen”. Ställd till Artisten herr P W Cedergren, Spånga.
631:Skissbok med blyertsteckningar och akvareller med stadsmotiv från Stockholm. Sign. P.Wilh. Cedergren, Drottningholm
632: Glasat självporträtt med födelsedagsvers: “1852...1892. Vare Du min Nubbe hällsad på din födelsedag.”
633: “Vinterbild från PV Cedergrens egendom klockberget å Drottningholm 1888.”
634: “Vinterbild från Drottningholm. P.V. Cedergrens villa och till höger kungsgårdens smedja och smedsboställe 1888.”
635: “Skeppsgossen P.W. Cedergren vid 10 års ålder 1833”.
636:“Musikanter i Kattrackarebergen...” Sign. P.Wilh. Cedergren 1883
637: “Stugan å klockberget nedrefs 1879 och uppbyggdes på samma plats det nya”.
638: Akvarell med Stockholmsmotiv
639: Akvarell med Stockholmsmotiv
640:Tuschteckning av PV Cedergren till “August Lindqvist, ångbåtskapten och 1:a maskinist.”
641: “Svenska krigsfartyg på 1700-talet efter slutad batalj. Inköpt af staten för national Museum 1861(?) målad av P.W. Cedergren”.
642: Stålslids(?), fem bilder med stadsmotiv monterade på pappask. Reseminne från England.
643: Tillfällighetsvers författad av P V Cedergren.
 
2Handlingar i accession 1958:19:
1) Anteckningsbok i geometri för kvartersmansexamen;
2) Planscher med spant och riggritningar utförda av P W Cedergren;
6) Mått för kuttern Emelie, Idé, Emmy, Bertha samt för Almgrens kutter, Mothanders båt och Schagelins kutter. Daterad Stockholm 1867. Signerad.;
13-45) Skisser i tusch eller blyerts av fartyg;
46-74) Stadsbilder, skisser från Stockholm, Örebro och Visby;
75-82) Tryck av fartyg
83) Häfte med skisser av diverse fartygsutsmyckningar;
84) Profil till en galjon, akvarellerad 1846;
85-92) Skisser i blyerts av ornament, krönt lejon och fartygsdekorationer;
93) Blyertsteckning av 4 personer;
94) Skiss till vapensköld;
95) Skiss till Kungl Postverkets emblem;
96) Studie i tusch av ung man på väv;
97) Studie av ung man i blyerts och akvarell