Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Kommunal myndighet
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-2 av 2
1. Volym
Allmän anmärkning: Konkurshandlingar rörande folkskolläraren Erik Mar...
Tid: 1912
Tillhör arkiv: VARBERGS STADS RÅDHUSRÄTT, KÄMNÄRSRÄTT OCH MAGISTRAT
Arkivbildare/upphov: VARBERGS STADS RÅDHUSRÄTT, KÄMNÄRSRÄTT OCH MAGISTRAT

Förvaras: Länsmuseet Varberg
2,017528

2. Volym
Allmän anmärkning: NVNV 3: Barns kost- och motionsvanor - Jenny Karls...
Tid: 2002/03
Tillhör arkiv: VIMMERBY KOMMUN / GYMNASIESKOLANS ARKIV
Arkivbildare/upphov: VIMMERBY KOMMUN / GYMNASIESKOLAN (1971 – -)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
0,120026946