Brevkoncept från Per Abrahamsson Brahe. Till ämbetsmän. Ecklesiastik och litterära.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Brahe, Per f. 1602 d. 1680
Greve, friherre, kammarherre, lantmarkskalk, riksråd, generalguvernör, riksdrots, president, kansler, direktör.
Mottagare
Mottagare Wexionius-Gyldenstolpe, Michael
Professor i Åbo.
Arkiv
Arkiv Skoklostersamlingen II. Personarkiv. (RA/720795.012)
Volym
Volym E 8169
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel