Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (73) Info Info
   • Statlig myndighet (51)
   • Person (släkt) (41)
   • Ej fastställd (22)

 • REGISTER
  • Alla (3)
  • Uppslagsverk (2)
  • Folkräkningar (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 76
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Rydell, Johan August

Födelseår: 1855
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1910
88,334435
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Leander, Pontus A

Yrke: Språkforskare
Född: 1872
Död: 1935
75,27748

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindeberg, Gustaf W

Yrke: Missionshistoriker, Präst, Skolman, Teolog
Född: 1878
Död: 1961
75,21829

4. Volym
Allmän anmärkning: «Anmärkning saknas»
Tid: 1836
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,6786427

5. Volym
Allmän anmärkning: Kartong. Diverse handlingar 1823- 1849, konkurskal...
Tid: 1823 – 1883
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,6783884

6. Volym
Allmän anmärkning: Lagd till F II b: 1. Saknas 1965.
Tid: 1851 – 1871
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,666905

7. Serie
Titel: Inneliggande handlingar vid urtima ting och extra ...
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,6564527

8. Serie
Titel: Konkurshandlingar
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,5550036

9. Volym
Allmän anmärkning: Omfattar åren 1726, 1739, 1746, 1786, 1797, 1803, ...
Tid: 1726 – 1825
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,553247

10. Volym
Allmän anmärkning: Lucka 1849. Häri även protokoll vid val av deputer...
Tid: 1837 – 1855
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,553133

11. Serie
Titel: Bouppteckningar. Tilläggsserie
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,5529287
Digitaliserat material finns

12. Volym
Allmän anmärkning: Omfattar åren 1832-1834, 1837-1840, 1856.
Tid: 1832 – 1856
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,5529287

13. Volym
Allmän anmärkning: Spridda år.
Tid: 1819 – 1851
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,5095742
Digitaliserat material finns

14. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i F I a: 2. VT.
Tid: 1694
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,3848782

15. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i F I a: 1. ST och HT.
Tid: 1693
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,369754

16. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i F I a: 45. Stämningslistor.
Tid: 1830
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,369754

17. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i F I a: 35. Stämningslista VT.
Tid: 1821
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,3659968

18. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i F I a: 39. Stämningslistor.
Tid: 1824
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,3659968

19. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i serie F I a för respek- tive år. Stämnings...
Tid: 1861 – 1947
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,3659968

20. Volym
Allmän anmärkning: Ingår i F I c: 1. Förteckning över låntagare, som...
Tid: 1771
Tillhör arkiv: Kinds häradsrätts arkiv
Arkivbildare/upphov: Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879) Arkivbildare/upphov: Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957) Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Kind ( – 1947)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
2,363875