Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (5) Info Info
   • Förening (3)
   • Ej fastställd (2)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-9 av 9
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Claëson, Nils L A

Yrke: Ecklesiastikminister, Justitieombudsman, Ämbetsman
Född: 1848
Död: 1910
137,88513

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Claëson, O Hjalmar L

Yrke: Domare, Riksdagsman
Född: 1836
Död: 1915
96,24765

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sundgren, Nils Gunnar

Yrke: Fotograf
Född: 1901
Död: 1970
80,094604

4. Volym
Allmän anmärkning: 1. 1885 Protokoll 2. 1886 Protokoll. Se även konc...
Tid: 1885 – 1923
Tillhör arkiv: Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Konstnärsförbundets Arkiv
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Konstnärsförbundet (1885 – 1920)

Förvaras: Nationalmuseum
3,1245933

5. Serie
Titel: UTGÅENDE SKRIVELSER
Tillhör arkiv: Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Konstnärsförbundets Arkiv
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Konstnärsförbundet (1885 – 1920)

Förvaras: Nationalmuseum
3,0077977

6. Volym
Allmän anmärkning: 1. 1885 (?) Skrivelse som avsäger sig Kongliga Aka...
Tid: 1884 – 1899
Tillhör arkiv: Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Konstnärsförbundets Arkiv
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Konstnärsförbundet (1885 – 1920)

Förvaras: Nationalmuseum
3,0040395

7. Volym
Allmän anmärkning: C: Calissendorff, Hedda, 1 st 1892 Cappelin, O., 2...
Tid: 1869 – 1921
Tillhör arkiv: Oscar Montelius
Arkivbildare/upphov: Oscar Montelius (1843 – 1921)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,516172

8. Volym
Allmän anmärkning: Christofersson, Johan Christoffer Christoffersén, ...
Tillhör arkiv: Biografica

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
0,5143158

9. Volym
Allmän anmärkning: Celier - Dörpfeld: Celier, Alexandre (1895). Celsi...
Tid: 1864 – 1913
Tillhör arkiv: Hans Hildebrands arkiv
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,47547784