HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING  (1827 – 1913)

Person

KategoriPerson (släkt). Ospecificerad ( [Underkategori: hermelin])
KategoriPerson (släkt). Ospecificerad ( [Underkategori: Personarkiv ])
Historik

Inledning.

Friherre Olof Hermelin föddes på Gripenberg i Småland den 8 feb. 1827. Efter militärutbildning deltog han 1848 som officer i Västgöta Dals regementeskommendering till Fyn vid Danskarnas krig mot tyskarna. Hermelin tog avsked 1851, gifte sig 1852 med Lucie Liljenstolpe och flyttade till Österby gård i Råby Rekarne socken i norra Södermanland. Där stannade han i mer än 40 år. Vid omkring 80 års ålder byggde han och sonen Tryggve Olofsborg vid Värtan nära Stockholm.

Olof Hermelin avled den 3 dec. 1913.

Bland sådant, som avsatt rikliga spår i samlingen på stadsarkivet, kan nämnas:

1. Undersökning, beskrivning och anteckningar av fornminnen, kyrkoinventarier m m i framför allt Södermanland under 1860- och 70-talen på uppdrag av Kungl. vitter- hets-, historie- och antikvitetsakademien. Koncept i ESA (orig i ATA).

2. Upptecknande av sägner, folksagor och skrock.

3. Författarskap: dramatiska arbeten (ex Peder Rank och hans fästmö), person-

historiska och lokalhistoriska arbeten, pamfletter m m .

4. Föredrag i aktuella frågor (försvar, politik, måleri m m ).

5. Konstnärlig verksamhet: landskapsmåleri m m.

6. Korrespondens (med kulturpersonligheter, släkt, vänner och mottagare av hans mecenatskap).

Fornforskare, författare, konstnär, försvars- och fosterlandsvän är några epitet som kan ges Friherre Olof Hermelin.

Samlingen har deponerats i ESA av Hermelinska släktföreningen.

BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna E1 och E2)

Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie)

E1 E2

A. 1882 13/2, 1895 30/11 1907 2/6

1897 9/1, 27/1, 29/10,

1898 5/1, 22/3, 27/3,

1899 5/3, 1901 13/1, 20/1,

22/12, 1905 4/6, 8/7, 1907

25/12, 1908 27/12, 1909 4/12,

22712, 1910 30/11

Adéle 1898 29/1

Adolf 1902 6/8 1908 16/2, odat.

Agnes 1897 7/2, 1902 6/8, u.å.

Albert 1902 6/8, 1907 8/2

Alice 1902 6/8

Amélie 1902 6/8 1908 16/2

Ann 1863 2/7

Anna 1897 8/2, 1898 8/2, 8/2, 1908 17/2

1902 6/8, 1906 21/5,

1908 8/2, 1909 9/2, 1910

8/2

Annie 1898 7/2

Ansgar 1902 16/5, 6/8

Aug. 1853 26/6, 30/7, 1860 1904 25/11

1/12, 1897 12/4

Augusta 1874 14/12, 1889 10/10, 1904 26/10, 1905 6/2,

1893 30/11, 1894 22/12, 14/12, 1901 5/1, 6/2,

1895 7/1, 7/2, 19/5, 7/2, 1907 27/1, 7/2,

1896 6/2, 28/3, 1897 17/4, 8/10, ?/?, 1908 16/2

5/2, 9/2, 2/5, 1898 6/2,

27/3, 1899 17/11, 1901 3/12,

1902 26/2, 16/10, 26/11,

1904 6/2, 1906 30/8, 1907

19/6, 3/9, 18/12, 1898 6/2,

19/4, 8/6, 11/9, 26/11,

1909 3/2, 1910 7/2, u.å.

Axel 1859 23/2, 1871 ?/4, 1873 1896 13/12, 1904 27/12,

21/3, 1878 9/11, 1880 28/7 1905 15/4, 1906 26/12,

19/9, 25/9, 17/12, 1896 1908 16/2, 1910 15/8,

8/5, 1902 11/4, 6/8, 1906 1911 2/7, 1912 13/1

5/8, 26/8, 1909 19/1, 8/11

Axel Erik Odat.

Barbro 1902 6/8

Bengt Odat.

Britta 1902 6/8 1906 30/1, 1913 26/3

Carin Odat.

Carl 1842 31/7, 1871 31/8, 1873 19/1, 1866 30/5, 1874 18/7,

20/2, 6/4, 7/4, 1877 15/2, 1878 1905 6/2, 1908 17/2,

30/7, 1882 17/7, 1884 15/5, 1/6, 1910 14/8, 1911 20/12,

21/11, 22/11, 27/11, 5/12, 8/12, 1913 25/1, 7/2

16/12, 20/12, 24/12, 27/12

1885 5/1, 7/1, 9/1, 14/1, 16/1,

21/1, 31/1, 7/2, 10/2, 18/2, 21/2,

4/3, 11/3, 21/3, 31/3, 5/4, 8/4, 15/4,

21/4, 29/4, 6/5, 10/5, 31/5, 15/6,

16/6, 17/6, 18/6, 18/6, 24/6, 26/6,

30/6, 19/7, 1887 21/6, 1895 1/1, 17/3,

8/6, 1898 18/12, 1899 6/2, 1902 6/8,

18/12, 1907 17/9, 13/11, 1908 8/2,

1909 9/1, 19/1, 6/2, 8/11, 1910 7/1,

5/12, 1911 3/1, u.å.

Caroline 1898 7/2 1880 12/1

Charlotte 1898 6/8

C. O:sson 1887 3/6

David 1848 11/5, 1849 29/1, 28/8,

1874 11/10, 1876 11/1,

1894 21/7, 8/9

Ebba 1842 30/3, 1844 20/11, 1847 7/12, 1905 6/2, 1906 5/1, 7/2,

25/12, 1848 19/2, 7/3, 11/3, 21/5, 1907 7/1, 7/2, 10/7,

14/6, 12/7, 19/7, 5/8, 11/8, 2/9, 1908 16/2, 1912 8/2

26/9, 30/9, 6/10, 14/10, 18/11,

1849 30/6, 24/11, 1852 4/3, 24/3,

6/4, 13/6, 1853 1/7, 27/8, 1858 3/3,

24/4, 1/6, 7/7, 13/7, 6/8, 1859 25/3,

5/4, 26/4, 24/5, 16/9, 7/10, 1860 3/2,

23/3, 30/3, 24/8, 1861 17/5, 3/9, 10/12,

1862 17/7, 1866 18/1, 22/2, 12/3, 11/12,

1867 20/1, 1869 19/8, 1870 4/2, 16/2

15/4, 25/4, 10/6, 22/8, 30/9, 21/10,

19/12, 25/?, 1871 11/1, 5/3, 6/5, 12/5,

22/5, 26/5, 7/6, 1872 22/3, 1/9, 27/10,

1873 24/1, 20/2, 26/2, 10/3, 18/5,

1874 17/9, 2/10, 12/10, 31/10, 24/12,

1875 1/1, 12/1, 31/5, 5/7, 31/7, 25/9, 10/10

1877 2/5, 1878 6/3, 24/8, 23/10, 1/12,

1879 4/5, 10/5, 16/6, 1897 25/7,

1906 15/4, 1907 8/2, 1910 9/10, u.å.

Edvard 1849 24/7, 25/12, 1850 2/2, 19/4 1908 16/2

1878 19/5, 26/7,

1897 10/1, 1898 6/2, 18/3, 13/4, 1902 5/8

Edvine 1902 6/8

Elias 1902 6/8 1908 18/2

Elin 1886 21/5, 26/5, 1881 31/3, 1908 21/2, 26/3

1908 3/8, 1909 27/12, u.å. 1911 20/4

Elisabet 1900 30/12, 1901 26/2, 1908 16/2

1902 5/8, 1910 8/2

Elise 1899 6/2, 1908 8/2, 1909 6/2 1908 17/2

Eric 1896 4/4, 5/4, 1904 8/2 1905 22/4

Ernst 1889 19/4, 1900 12/12, 1902 6/8 1911 26/1, 4/5

Eugenia 1850 30/10, 1894 8/12, 1896 30/12

Evert 1902 6/8, 1903 23/8

Fabian 1902 6/8

Fanny 1902 6/8

Filip 1902 6/8

Gustaf 1897 8/2, 1902 6/8

Gösta 1897 8/2, 1902 6/8, 1910 15/2 1913 8/2, odat.

Hanna 1902 6/8 1908 24/2, 1912 14/2

Harriet 1902 6/8

Hedda 1902 6/8

Helfrid 1898 6/2, u.å. 1908 21/3, 27/3

Hildegard 1902 19/9 1910 26/5

Honorine 1897 8/2, 1902 6/8

Ingeborg 1902 6/8 1908 16/2

Ingrid 1902 6/8, 1904 3/1, 1910 10/1 1908 18/2

J. 1873 29/3

Jane 1902 6/8

Josef 1897 8/2, 1902 6/8, 1907 11/2, 1908 16/2

1908 3/1, 1909 9/2, 18/10

Karin 1902 6/8, 1907 12/10, ?/?, 1908 22/12

Knut 1876 21/10, 1902 6/8,

1907 13/12, 1910 10/1

Lisa 1898 23/1, 1899 16/5

Lotten 1899 30/9, 1902 6/8, 1910 8/2 1908 19/2

Lucie 1850 7/10, 1852 21/1, 26/4, 1877 20/4, 12/5,

1853 25/4, 6/7, 1862 16/10, 1881 21/3,

1873 29/1, 6/2, 14/2, 20/2, 26/2, 1904 17/4, 23/4, 4/5, 19/8

7/3, 22/3, 27/3, 6/4, 7/4, 15/4, 1907 18/6

28/4, 1/5, 12/5, 28/5

1877 24/3, 1878 8/6, 1886 29/5,

1895 2/12, 1896 28/7, 8/10, 19/10,

1898 18/1, 12/5, 1900 18/5, 19/5,

26/5, 5/11, 15/11, 21/11, 21/?,

1901 9/3, 4/6, 24/6, 17/6, 3/7,

1902 13/6, 16/6, 24/6, 7/11, 30/11,

1903 15/3, 6/5, 24/5, 15/9, 14/11,

1904 15/6, 1906 9/3, 14/3, u.å.

Ludvig (Ludde) 1899 16/5, 21/10, 1908 22/12

Lydia 1873 19/12, 1895 31/12,

1899 25/3

M. 1895 14/2, 1909 22/10

Magnus 1876 2/1

Margareta 1908 22/12 1908 27/3

Marie 1902 6/8 1904 6/9, 1906 7/2

Mathilda 1900 6/12, 12/12 1906 22/12, 1907 20/1,

27/2

Max= 1842 31/7, 1898 28/1, 7/2, 1876 21/9, 5/10, 13/10,

Maximiliam 30/3, 29/4, 1900 30/12, 13/10, 9/11, 1880 17/3,

1904 16/2, 1907 1/4, 10/12, 15/12, 1881 22/2, 4/5,

1908 8/2, 20/12, 24/7, 23/9, 1908 24/3,

1910 7/2, 8/2 25/3, 1910 7/8, 1911 26/1,

4/8, 4/12, 18/12

Märta 1898 7/2, 1900 30/12, 1907 4/4, 1908 16/2, 25/3,

1903 28/12, 1907 20/10, 10/12, 1910 13/5, 3/6, 7/8,

1908 20/12, 1910 7/2, 3/4 1911 4/8

Nancy 1902 6/8

Nestor 1895 13/1

Nisse 1898 24/1

Olof 1852 24/3

Otto 1900 30/2, 1902 6/8, 1908 16/2

1907 4/9, 1908 14/2,

1909 7/2, 1910 16/1

Richard 1897 8/2, 1899 1/10, 1908 19/2

1902 6/8, 1910 8/2

Robert 1898 22/11 1906 30/1

Rudolf 1902 6/8, 1907 8/2

S. 1850 29/1, 1873 27/2 1874 12/2

1874 12/10, 1875 1/1,

1878 13/2, 17/8, 1887 13/6,

1895 20/10, 2/11, 1900 27/7,

1902 28/2

Sigge Augustin 1905 10/5

Sigrid 1898 20/12, 1899 20/3, 1906 21/12, 1907 2/2,

1907 22/11 11/3, 2/5, 1908 15/2,

1913 ?/?

Stina 1910 17/1 1908 16/2

Svea 1908 16/2

Sven 1873 15/4, 1898 8/2, 1908 17/2

1902 6/8, 1908 8/2,

1909 9/2, 1910 8/2

Syrena 1902 6/8

Th. 1910 3/6

Thorsten 1902 6/8

Thyra 1902 6/8 1905 14/4

T.O. 1871 15/6, 27/6

Trygve 1873 18/3, 1881 7/4, 18/6, 28/6, 1876 15/9, 24/9, 1/10,

1886 30/9, 9/10, 11/10, 7/11, 13/10, 23/10, 9/11, 15/11,

10/11, 7/12, 18/12, ?/?, 1888 29/10, 28/11, 7/12, 1877 30/1,

1894 21/1, 1896 8/6, 1900 25/7, 8/2, 23/2, ?/3, 1/3, 9/3,

1902 26/11, 1908 27/11, ?/11, 23/3, ?/4, 5/4, 16/? ?/?,

1909 8/11, u.å. 1878 11/4, 1879 13/10,

19/10, 22/10, 30/10, 7/11,

13/11, 21/11, 27/11, 2/12,

1880 5/1, 20/2, 23/2, 26/2,

5/3, 12/3, 24/3, 1/4, 18/4,

30/4, 9/5, 16/5, 31/5, 10/6, 23/9, 5/10, 29/10,

5/12, 11/12, 1881 12/1

21/1, 25/2, 4/3, 15/3, 4/5, 13/5, 13/6, 28/6, 1884 2/9,

1908 30/3, 1911 27/12,

Odat.

Tulla u.å.

Viktor 1897 8/2, 1902 6/8, 1909 8/2 1908 18/2

Wilhelm 1900 24/12, 1909 14/2, 1910 8/2

Wincent 1908 28/5

Yngve 1891 30/12, 1902 6/8, 1906 21/5 1908 17/2

FRÅN PERSONER FÖR VILKA ENBART FÖRNAMN FINNS

Namn E1 E2

Artur 1901 1/11

Astrid 1894 31/12

Berta 1896 6/2

Blenda 1892 3/6

Carl von 1911 12/2

Elisabeth 1904 31/7, 24/?

Erik S? Odat.

Gunnar 1910 4/7

Gustava 1908 18/10, 3/12

Henrik 1901 21/10

Henry 1910 20/12

Isak 1903 15/3

J.A. 1895 13/3, 28/5, 1896 17/2

Jakob 1896 6/2

Jaqueline 1904 22/9

Jonas Emil 1890 9/3

K. Estrid 1883 7/8

Ludwig 1899 2/9, 1908 22/12

Maja 1896 15/7

Maria 1913 24/2

Nina 1891 14/12

Pehr 1903 15/3

R. Laura 1898 5/8

Sophia 1902 2/8

Sophie 1852 11/7, 1882 14/7,

1883 22/4, 1898 13/4

Thomas J.T. 1876 13/10, 2/11, 1880 1/6,

1883 ?/?

Tullan 1909 ?/12 Odat.

Usimu J. 1885 12/6

Vendela 1898 20/12

BREV FRÅN OLOF HERMELIN.

Till E1 E2

Boström Mary 1905 27/2

Cederblad Helfrid 1888 10/2, 7/4, 1897 21/12,

1898 13/6, 31/10, 1899 23/8,

1900 6/3, ?/12, 1903 25/6,

1904 28/6, 1905 5/1, 1907 24/6

Essen von 1875 19/11, 1876 21/2

Eurenius & Qvist 1877 8/9

Feilitzen G. von u.å.

Frivilliga skyttarna inom

Kalmar län Odat.

Georg ? 1885 15/1, 1907 13/3

Hermelin A.S. 1848 18/6, 9/7, 11/7, 20/9

" Axel 1848 2/7, 1880 17/9, 19/9

" Carl 1848 29/6, 1870 11/5, 1882,

1866 11/5, 27/9, 1885 11/6

" Ebba 1848 25/6, 25/7, 28/7, 14/8,

25/8, 30/8, ?/9

" Lucie 1858 22/3, 1870 11/9, 1873 27/5, Odat.

1875 9/5, 1878 16/9, 1882 11/7,

24/7, 28/9, 1883 22/2, 4/4, 18/7,

3/8, 27/11, 1884 1/5, 20/5, 14/6,

23/7, 1891 16/5, 16/6, 29/6, 4/7,

16/7, 17/7, 21/7, 25/7, 30/7, 1892

13/5, 21/5, 28/7, 1893 29/11, 1894

18/5, 23/5, 8/6, 1895 29/5, 30/5, 6/6,

3/8, 1896 23/2, 26/2, 23/6, 26/2, 23/6,

25/6, 25/6, 29/7, 4/8, 20/9, 4/10, 18/10,

27/10, 30/10, 3/11, 6/11, 18/11, 1897

27/10, 1898 13/1, 14/1, 16/1, 20/4, 27/4,

29/4, 10/5, 12/5, 16/5, 31/5, 24/6, 21/7,

30/7, 13/8, 25/8, 18/9, 20/9, ?/9, 2/10,

7/10, 13/10, 14/11, 18/11, 21/11, 5/12,

9/12, 31/12, 1899 10/2, 4/4, 12/4, 15/4,

16/4, 1/5, 4/5, 8/5, 18/5, 22/5, 28/5, 4/6,

5/6, 9/6, 13/6, 25/6, ?/6, 3/7, 7/7, 13/7,

16/7, 10/8, 20/9, 1900 28/1, 2/2, 22/2,

28/2, 13/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 2/4,

4/4, 5/4, 6/4, 8/4, 9/4, 4/5, 5/5, 10/5,

12/5, 14/5, 17/5, 23/5, 24/5, 26/5, 28/5,

30/5, 31/5, 5/6, 22/6, 22/7, 24/7, 28/9,

3/10, 7/10, 31/10, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11,

11/11, 13/11, 14/11, 17/11, 22/11, 24/11,

27/11, 30/11, 15/12, 20/12, 1909 10/3, 12/3,

17/3, 19/3, 23/3, 25/3, 4/5, 16/5, 5/6, 9/6,

11/6, 13/6, 16/6, 17/6, 19/6, 21/6, 27/6,

1/7, 6/7, 9/7, 12/7, 25/7, ?/7, 7/11, 1902

11/6, 16/6, 18/6, 2/7, 4/7, 18/10, ?/10,

2/11, 3/11, 5/11, 12/11, 18/11, 20/11, 29/11,

30/11, 3/12, 1903 18/3, 25/3, 30/3, 5/4, 12/4,

3/5, 9/5, 13/5, 18/5, 24/5, 25/5, 28/5, 30/5,

3/6, 4/6, 8/6, 14/6, 18/6, ?/7, 8/11, 11/11,

14/11, 15/11, 20/11, 24/11, Kr Himmelsfärds dag,

1904 3/2, 30/3, 7/4, 16/4, 20/4, 21/4, 24/4

26/4, ?/4, 1/5, 7/5, 8/5, 17/5, 25/6, 6/7,

27/7, 11/8, 12/8, 13/8, 22/8, 25/8, 4/9,

1906 4/3, 5/3, 7/3, 9/3, 11/3, 13/3, 30/3, 3/4,

2/5, 17/5, 25/5, 26/5, 27/5, 30/5, pingstdag,

1/6, 7/6, ?/6, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11,

29/5, 4/7, 9/7, 10/7, 18/7, 21/7, u.å.

M. 1896 28/6

Max 1896 8/11

Trygve 1896 8/11, 15/11, 1906 4/3, 25/5

Karlsson K.F. 1868 19/1

Karlsson F. 1870 30/4, 13/9, 1871 3/3

Konstnärsklubben 1887 8/2

Nilsson Severin 1876 13/8, 1878 1/6,

(Se även Hermelinska 1879 13/10, 1883 28/3, 9/11,

släktförenings arkiv 1884 22/2, 15/3, 1885 15/3,

vol. E2:1) 1887 1/4, 1889 10/10, 1889

10/12, 1892 29/1, 4/2, 31/10,

2/12, 14/12, 1893 23/3, 22/12,

1894 8/9, 3/10, 11/10, 17/12,

1898 27/1, 1901 8/7

Reder 1902 8/4

Ribbing-Söderling Ebba 1876 22/3

" " Sofia 1876 22/3

Serrander 1885 30/3

Shutzenheim fröken 1912 13/1

Söderling August 1848 29/6, 4/8, 25/8, u.å.

Tellbair H. 1877 26/8

BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna EI och EII

Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie)

Från personer m fl (utom Hermelin och dem för vilka enbart förnamn finns.

NAMN SERIE EI SERIE EII

Aagard, J. 1874 26/2

Abrahamsson, Josef 1881 28/8

Adamsson, C. 1876 9/11

Adamsson, Gustaf Adolf 1849 16/6, 22/6, 24/11

1850 1/6.

Adelborg, Ottilia 1908 19/12 1911 15/5

Adelsköld, C. 1876 15/6, 21/8

1877 14/3

Adler, Axel 1894 5/4

Adlerstråhle, A 1909 28/2

Agate, J. 1883 9/8

Ahlström, U. 1899 30/8

Ahrenberg 1897 25/1, 9/6

Ahrenberg, W. 1897 31/12

Akela 1900 19/5, 1901 8/2

Albins 1902 5/8

Almgren, L.A. 1904 12/4

Almgren, Oscar 1910 19/4

Alnerberg, Jan 1898 25/7

Alsenius, J. 1896 20/11, 1902 11/2

Alsterholm 1880 28/5

Alvenberg 1896 24/3

Andersson, Amanda 1875 3/12

Andreasson, Theodor 1897 25/5

Anker 1900 9/5

Anker, P.J. 1863 1/11

Anrep, Carl 1877 15/8

Appelberg, M. 1880 30/9

Arborelius, O. 1875 23/11, 18/12

1876 31/3, 20/7

Arfvedson, Edvard 1902 6/8

Arfvedson, Julia 1902 6/8

Arfvedson, Karl Leonard 1913 2/3, 5/3

Arfvedson, Maria 1902 6/8

Arfvedson, Nils 1898 3/1, 3/3 1905 16/9

Arfvedson, W. 1907 25/10

Arrhenius, Turinna 1899 22/3

Arsenius, J. 1876 15/1, 21/2

1877 30/4, 1899 5/4

1893 9/3, 9/11

1899 23/1, 2/10, 8/?

1901 31/1, u.å.

Arsenius, Sam 1906 20/11

Arthunander, M. 1895 8/1

Aschan, Sophie 1897 5/11

Ash, Isaac 1876 2/10

Aspellin, O. 1888 13/12

A-sson, Gustav 1849 27/5

Auchberg 1894 14/5

Axberg, F.T. 1859 12/2

Bailey & Co 1876 22/11

Bark, Agnes 1901 10/1, 15/1, 9/2, 19/2

Barkén, Selma 1895 15/2

Barnum, P. 1876 26/10

Baster, E.R. 1878 15/9

Bau, B. 1906 24/1

Bau, Bengt 1906

Baudin, A. 1906 17/2

Beck, John W. 1880 14/2

Beck-Friis, Anna 1903 17/9

Beck-Friis, C.C. 1910 7/2 1904 10/4, 1908 17/2,

1910 31/7, 30/8, 26/9, 25/12

Beck-Friis, C.L. 1902 30/5

Beck-Friis, Corfitz 1902 6/8

Beck-Friis, Ebba 1902 6/8 1908 17/2

Beck-Friis, S. 1887 15/10

Behm, Hanna 1892 29/10

Behm, Herman 1905 19/11

Behrman, Wilhelm 1903 5/8

Bendixton, Wilhelm 1876 26/2

Bengtsson, Stina 1903 23/12, 1910 31/12 1907 2/6, 1910 5/8,

1911 31/5, 24/8, 21/12,

1913 7/2

Berg, Albert 1876 30/12

Berg, Anna 1907

Berg, C.A. 1898 21/3

Berg, C. Edv. 1890 3/6, 1896 23/5

Berg, E. 1876 12/8

Berg, Edvard 1902 6/8

Berg, Elin 1892 13/5, 1899 21/6

Berg, Gustaf 1907

Berg, H. 1876 9/2

Berg, Helena 1902 6/8

Berg, Henrik 1905 21/11, 1911 28/3, 7/4

Berg, John 1892 27/3, 1902 6/8,

1907 8/2, 1908 8/2

Berg, Jonas 1900 9/6

Berg, Lina 1894 20/10, 1896 30/3

Berg, Marie Louise 1892 27/3, 1902 6/8

1908 8/2

Berg, Mina 1907 8/2

Berg, Märta 1907 8/2

Berg, O. Alfr. 1906 1/2

Berg, Oscar 1876 22/3

Berg, von Linde 1902 23/12

Bergendahl, fam. 1908 8/2

Bergenstråhle, Gilles 1906 10/2

Bergin, P.G. 1892 26/3

Bergman, W.G. 1893 4/7

Bergstedt, Amanda 1902 6/8

Bergstedt, Anna 1902 6/8

Bergstedt, Maria 1902 6/8

Bergstedt, Tore 1902 6/8

Bergsten, A.W. 1908 21/12

Bergström, Axel 1876 ?/2

Bergström 1912 30/5

Bergström, Otto 1911 11/2, 1913 25/2

1912 28/5

Bemerchildentrolsten, Louise 1900 19/1

Berk, C.O. 1892 12/9

Berndtsson, A. 1906 15/2

Bernhardt, Berta 1906 18/9

B-g, G.O. 1907 8/2

Billenqvist, N. 1869 28/8

Billing 1876 10/2

Billing, Th. 1875 30/3, 27/11

Björkman, syskonen 1910 8/2

Björkqvist, Manfred 1911 25/1

Björlin, Gustav 1894 20/1

Blake W.P. 1877 11/2, 8/4

Bland ?, R. 1876 31/7

Blomberg Anton 1899 5/2

Blomdal Lisa 1897 27/11, 29/12

Blomqvist C.W. 1882 14/3, 21/3, 3/4,

1/5, 19/11

Blomqvist Gustaf 1908 10/4, 1909 10/3 1910 13/5

17/5, 17/12, 1910 18/11

Blumenberg Henrik 1870 12/11

Blumenberg Robert 1870 10/3

Bodell? Clemens M. 1877 8/5

Bodman Erik 1907 8/2

Bohlund Johan 1871 10/5

Bohman Alma 1909 8/2

Bohman Gustav 1909 8/2

Bohnstedt Edvard 1868 30/6

Bohnstedt Ellen 1902 6/8

Boklund 1876 29/1

Boklund Carola 188? 23/10

Bonde frih. o. frih:a 1907 8/2

Bonde Carl 1890 11/12, 30/12,

1899 25/2

Bonde Carl Carlsson 1890 4/12, 1901 27/12, 1904 31/7

1902 21/5, 29/5

Bonde Sophie 1890 3/12

Bonell F. 1908 17/2

Bonnier Albert 1876 11/2, 4/3

Boquist Manfred 1909 11/2

Bore Erik 1910 11/1

Borg Axel 1895 21/6, 1900 19/12 Odat.

1901 22/1, 1902 6/8,

1909 21/3, u.å.

Borg Hilma 1900 28/2

Borg O.E. 1876 26/1

Borgstrand C.W. 1909 8/2

Boström Mary 1905 1/3

Boye Erik 1907 6/5

Brand (Bratt) Axel W. 1880 7/7, 1883 3/3

Bratt-Holmberg Cecilia 1906 28/6, 20/10

Braun Wilhelm von 1907 25/2

Breien Jakob 1895 12/12

Broman Carl 1907 8/2

Broothen Anna 1911 28/6

Broström Hildur 1897 31/8, 1907 7/2

Broström N. 1836 24/8

Brummer Lotten 1899 7/2

Brummer Rickard 1899 7/2

Brunn B. 1848 11/11

Brunskog Louise 1902 6/8

Brunskog Magnus 1902 6/8

Brydolf A. 1894 30/12, 1902 6/8,

1908 9/4

Brändström A. 1899 24/10

Brändström Edv. 1904 21/10, 26/10, 3/11,

25/12, 1905 3/1, 10/1

Burehardt Brita 1899 11/9, 30/11,

1901 19/10, 1902 6/8

Burén Axel 1904 16/8

Bång I.A. 1876 12/7, 30/12

Bååth-Holmberg Cicilia 1902 21/2, 26/2, 1913 30/1, 17/3, 30/3,

1907 3/12, 9/12, 5/4, 5/5 odat.

1908 8/5, 1909 17/2,

23/2, 13/4, 15/12

Bååth L.M. dr o. fru 1909 8/2

Börjesson Agnes 1875 2/12, 10/12, 22/12,

1876 17/2

Börjesson John 1865 5/9, 1866 5/1,

1875 6/12, 1876 22/2

Böttiger Hj. 1901 13/8

Cakmander R. 1899 20/6, 24/6

Callander Sofie u.å.

Callmander Ivar 1907 8/2

Camitz Jakob 1907 ?

Canaranti? L. 1885 18/12

Canliss? G. 1881 9/12

Cannerfeldt Gustaf 1849 17/1, 29/11, 20/12

Cardon Kerstin 1875 25/1, 3/12

Carleman C.G.W. 1876 26/5, 29/7, 1/10, 10/10,

22/11, 1877 4/7, 23/7, 1/8,

10/8

Carlheim-Gyllensköld O. 1876 15/7

Carter C. 1876 24/10

Cedaeus John 1906 12/1, 6/2

Cederbaum Anna 1904 8/4

Cederbaum Fredrik 1907 8/2

Cederberg A.F. 1910 23/5

Cederberg Dagmar 1913 5/6

Cederblad Carl 1908 14/8, 1909 7/2

Cederblad Helfrid 1860 9/1, 1873 13/4, 17/5,

1878 28/7, 1881 16/10,

1887 24/4, 1889 17/2,

1891 21/3, 30/3, 20/12,

1895 3/6, 1907 5/8

Cederblad W. 1882 23/6

Cedercrantz Elisabeth 1907 4/11

Cedergren 1893 21/3

Cedergren Patrik 1881 12/7, 1893 ?/3, 24/9

Cederhjelm Carl J. 1913 30/3

Cederström 1876 13/1

Cederström Gustaf 1876 14/1, 1897 17/3, 1905 7/5

1901 8/5

Cederström Th. 1875 22/11, 1876 2/2

Celsing, fam. 1910 8/2

Celsing Arnold 1910 7/3

Celsing Ulrich 1902 6/8

Charpentier Ebba 1902 6/8, 19/8, 1907 14/2

Christian J.A.L. 1877 21/2

Christian Leo H. 1876 9/2, 1877 ?

Coll August 1880 28/2

Collberg Gustaf 1910 8/2

Collet Fr. 1873 20/5, 1899 9/1,

1900 15/5

Collin F. 1898 17/6

Collins John 1876 27/7, 8/8, ?

Conelas P. 1876 19/12

Cornell J.T. 1900 11/12, 1906 5/10

Corneliuson Elis 1910 9/4

Christofer C. 1876 1/3

Christofersson 1876 29/2

Cronholm Axel 1913 24/1, 27/1

Cronholm B. 1870 26/11

Crusenstierna Carl 1911 20/1

Dadley Lucy 1879 9/2

Dahlberg E. 1898 22/1, 31/3 1911 13/8, 5/12, 1912 4/1

Dahlquist Gunnar 1911 24/4

Dahlstedt August 1895 16/1, 26/1, 2/4,

1896 21/9, 29/9,

1898 27/3, 11/5, 1902 26/6

Danell 1876 16/2

Dannfelt 1875 24/12

Dannfelt 1876 22/2, 29/2, 29/12

Dardel von 1876 14/2

Darvisk Alford 1877 ?

Davidson A. 1912 24/12

Degardt Nils 1850 15/7

Derby Lucy 1879 21/7

Desly Haskel 1877 24/4

Dickson Agnes 1910 16/8

Dietrickson L. 1877 10/1

Djurklo 1866 27/7

Done C.H. 1876 14/10, 4/11

Droby? Lucy 1870 2/6

Drolsum A.C. 1900 18/5

Duncanson Brothus 1877 28/5

Eckerman Anna von 1904 21/9, 1906 10/1

Eckermann Wulff von 1889 20/2, 1892 9/10, u.å.

Edelsvärd A.W. 1906 1/9, 1907 8/2 1910 6/5

Edgren A.S. 1877 23/5

Edholm Erik af 1867 20/11, 1870 15/10 12/11

Ehrenheim Erik von 1896 4/4, 25/4

Ehrenstam Caroline 1907 8/2

Ehrhard Erich 1899 23/9, 12/10

Erhard Floride 1890 8/10, 20/11, 1892 10/1,

19/1, u.å.

Erhard Fredrik 1896 17/1

Ekelör J.A. u.å.

Ekgren E.T. 1909 14/12 1910 21/3

Eklund J.A. biskop 1910 15/4

Ekman K.G. 1912 12/5, 3/6

Ekström, fam. 1902 5/8

Ekströmer Th. 1912 29/5, 4/6

Ekvall Knut 1901 24/5

Eld-Roth Carl 1859 29/12, 1871 26/6

Elee? Denise u.å.

Elee? Lovisa 1880 2/2, 14/9

Eliasson L.M. 1909 9/6

Ellert Fr. 1874 27/1

Elwing A. 1876 16/3

Englund Jake 1894 29/12, 1895 25/1,

3/6, 5/6

Engström Albert 1902 1/10

Engström Louise 1877 1/3

Engström M. 1875 14/12

Engström N. 1875 23/11

Eri/c/ksen Therese 1908 7/4 1907 8/12

Eriksson C.A. 1874 28/9

Eriksson Harald jr. 1910 19/12

Ervisgres M.E. 1889 23/2

Essel Ebba 1898 10/2

Essen Elisabeth von 1909 3/1

Essen Hans von 1909 29/4

Essén R. 1874 5/10, 1898 3/1

Eurenius A.E.J. 1897 27/12

Eurenius & Qvist 1876 10/5, 11/5, 14/8, 27/9,

2/11, ?/?, 1878 15/2, 30/3,

10/4, 14/4, 17/4

Fahlcrantz Axel 1907 8/2

Fahlgren C.A. 1894 10/2

Falk Hjalmar 1896 25/11

Falk Knut 1907 8/2

Falk Vilma 1907 8/2

Falkenberg Ebba 1892 13/3, 24/7, 1899 27/11

1900 11/5

Falkenberg Sonne 1907 29/3

Feilitzen N. von 1874 24/4, 26/4

Fernqvist B. 1902 20/2

Feslén Magnus 1907 8/2

Fjellstedt H. 1902 30/4

Fjellstedt P. 1859 19/4, 31/12

Fleetwood Carl Edv. 1906 18/8

Floderus M.W. 1892 11/5

Forsberg Ax. 1908 23/12

Forslund Joh. 1876 28/1

Franc Carl 1907 8/2

Fredholm K.A. 1900 28/4

Friberg Algot 1910 3/12, 7/12 1905 28/11

Friberg Elisabet 1912 28/5

Fries Rudolf 1897 30/10, 1902 6/8

Fries Th.M. 1895 29/5

Friesen Carl von 1900 30/1

Friesendorff Adolf von 1902 5/8

Friesendorff Agnes von 1902 6/8

Friesendorff Aina von 1902 6/8

Friesendorff Beate M. von 1907 8/2, 1908 7/2, 1908 17/2, 1910 15/8,

1909 7/2, 1910 7/2 1913 7/1

Friesendorff C.A. von 1907 8/2

Friesendorff Carl von 1901 27/1, 1902 6/8

Friesendorff E. von 1898 23/1

Friesendorff R. von 1898 23/1

Friesendorff Reinhold von 1902 6/8

Fritz Stephani-Berg Emma 1902 6/8

Fryxell Eva 1907 9/2

Fryxell Mathilda 1907 9/2

Furstenberg Pontus 1887 21/7

Gabrielsson G.O. 1891 2/3, 14/3

Gagge R. 1900 1/5, 5/5 1905 25/3, 27/3

Gals? D. 1876 18/11

Gardell Anna 1875 17/12

Gardt Gustav 1899 26/7, 17/8, 18/9

Gardie Ebba de la 1909 14/10

Garnelius ? Gustaf 1899 4/9

Geete Gustav 1907 8/2 1905 27/3, 2/4

Geijerstam Gustaf af 1908 7/2 1913 7/2

Gellerstedt A.T. 1907 18/2 1910 2/4

Gep Ester 1903 11/2

Gharlenius C.S. 1900 12/12

Gillström A. 1899 3/3

Gimberg A.B. 1908 25/5

Glusel? Henri 1882 27/10

Goldschmidt Max 1908 3/4

Goshorn A.T. 1877 11/6

Graeser Erdman 1909 14/9, 25/10 1910 14/11

Granberg Olof 1885 10/4, 7/2

Grenholm Yngve 1908 27/6

Grill George 1904 2/6, 1905 4/12,

1907 16/1

Groth Wilhelm 1881 23/7, 25/10,

1882 16/3, 27/5, 1883 21/6,

1885 22/4, 1886 1/8

Grunuhiald O. 1876 9/10

Grönberg Hilmer 1902 6/8 1912 14/2

Dudson Yngve 1896 2/9

Gullander Otto 1911 5/6

Gulnstedt ? 1891 22/1

Gustafsson C.G. 1902 13/8

Gustafsson J. Odat.

Gustafsson Johannes 1840 9/2

Gyllenkrok O. 1876 1/5, 31/8

Gyllensvaan Augusta 1902 6/8, 1907 9/2

Gyllensvaan Erik 1902 6/8, 1907 9/2

Gyllensvaan R. 1899 29/11

Göteborgs Bank 1913 29/1

Hafström 1875 15/12

Hafström A.G. 1876 15/1

Hafström J. 1876 2/3, 1898 23/4

Hagardt Nils J. 1849 7/1

Hagberg Aug. 1884 2/5

Hagberg Hjalmar 1890 25/9

Halght & Co 1877 20/2

Hall Agnes 1909 22/10 u.å.

Hallands regemente, chefen 1912 1/2

Hallgren Anna 1902 6/8

Hallgren Emil 1876 26/2

Hallgren Sophie 1902 5/8

Hallman Knut 1899 2/1

Hallström P. 1907 5/4

Hallwyl W. von 1909 7/11, 7/12 1906 8/1

Hamberg Teodor 1909 2/8

Hamilton Hugo 1901 30/9, 8/10, 27/11

Hammarhjelm Julie 1902 6/8, 1908 8/2 1905 12/4

Hammer H.J. 1876 6/9

Hanes 1896 20/1

Hansen Elisabeth 1898 20/6

Hansen Ida 1882 28/7

Hansson A. 1849 3/12

Harteling J.G. 1885 7/6

Hazelius Arthur 1883 22/9, 1892 24/2,

1894 13/8, 1896 23/8,

1897 29/12, 1900 13/4

Hazelius Gunnar 1904 17/11

Hedberg Frans 1907 8/2

Hedberg M. 1897 8/2 1908 17/2

Hedin E.A. 1895 4/5, 16/5

Hedin Sven 1913 28/1

Hedman Eric 1894 8/12, 1895 4/1

Hegardt Hanna 1910 7/2

Hegardt Nils Jos. 1848 20/7, 1850 25/9

Heiman C.D. u.å.

Hell 1901 13/2

Helldén Alb. 1908 22/1

Hellgren Sophie 1908 20/2

Hellström Carl 1882 23/9, påskd. 1890 1910 22/9

1907 23/3

Hemmendorff Ernst 1911 12/9

Hening John 1901 21/1

Henkel Sigrid 1903 11/2

Hennerin Joseph 1909 22/6

Henvall ? Dagny 1911 4/2

Heritage Paul S. 1877 3/2

Hesselgren Carl 1902 16/10

Hildebrand Bror 1866 14/5, 1871 10/5

Hildebrand Bror-Erik 1866 3/3, 25/10, 1867 20/5,

1876 31/3

Hildebrand Emanuel 1866 14/5, 1871 10/5

Hildebrand Emil 1913 12/2

Hildebrand Hans 1904 29/1

Hillman Anders 1896 25/2

Hintze Wilhelm 1892 27/12

Hjelm Gunnar 1912 18/5

Hjort Fredrik 1900 30/12, 1901 19/1

28/1, 15/2, 1902 12/12

1909 24/11, 11/12, 31/12

Hjortsberg Gustaf 1907 6/2

Hofman O. Bang- 1901 10/12

Hoffsten Ernst 1902 6/8

Hoffsten Ida 1902 6/8

Hofström 1875 23/12

Holck Helena (Heléne) 1897 30/10, 1902 6/8,

1903 3/12, 1904 14/2, u.å.

Holck Ingeborg 1897 30/10, 1902 6/8, 1903 3/12

Hollingworth Hulda 1907 7/2

Holm Carl Wilh. 1896 24/11

Holmberg Cecilia 1910 17/3

Holmberg Teodor 1901 14/12, 22/12, 1908 22/2, 1913 27/1,

1902 21/2, 25/5, 18/6, 1913 8/2, 12/2

1905 16/1, 4/10,

1908 11/3, 11/4, 26/10,

1909 8/10

Holmén Elis 1902 6/8

Holmén Judith 1902 6/8

Holmlund Josefina 1877 18/1

Holst S. von 1875 27/11, 1876 25/1,18/7

Hotek Ingeborg 1897 19/5

Hugdahl Aug. 1895 30/1

Hultgren Lydia 1890 9/11

Hultquist Gust. 1905 2/5

Humbla Adolf 1912 9/5

Huntington L.C.L. 1876 2/10

Hägg J. 1876 14/6

Högberg Jenny 1898 26/3

Höglund John 1902 6/8

Hössenflyckt Josefina 1840 30/11

Isberg Märta 1902 6/8

Jacobsson Anna 1902 6/8

Jacobsson (Dennits) 1900 2/2

Jaenssen 1910 8/2

Jansson J. u.å.

Jechlin & Danfurt 1876 9/10

Jernberg Aug. 1875 21/11, 1876 15/1, 12/5,

8/10, 1877 17/7, 1878 1/7,

1880 15/2, 13/6, 3/11, 11/11,

16/11, 1894 2/4

Jernbergh Lars 1903 19/5, 28/8, 1904 31/3

Jernberg S. 1906 10/4

Johansson Anna O. 1908 8/2, 1909 8/2

Johansson Ar. 1897 13/2

Johansson C.T. 1878 4/1

Johansson Einar 1912 8/6, 5/10, 1913 23/5

Johansson Emanuel 1901 13/3

Johansson Hedvig 1907 ?/?

Johansson Martin 1890 12/9, 1898 19/2, 2/5, 1906 3/7, 19/7, 1907 27/10

21/11, 1899 27/12, 1908 18/2

1901 12/10, 24/11, 1906

11/9, 4/11, 9/11, 1908 1/1

Johansson M.S. 1895 21/9

Johansson Sigrid 1907 3/12, 1908 8/2, 15/7 1907 20/10

1909 8/2

Johansson Simon 1888 30/12, 1889 11/1, 21/1,

19/2, 1894 9/1, 13/1, 19/1,

6/2, 14/10

Jonasson A. 1891 7/3

Jonsson Wen. 1909 7/2

Jonsson Wilh. 1907 8/2 1907 15/2

Jonsson Willy 1907 8/2

Josefsson Axel 1910 8/2

Junkin G. 1876 16/9

Jurmid Th. 1876 11/10

Jönsson Joh. 1907 11/2

Kallin Astrid 1894 20/12

Kalling C. 1908 20/2

Kalling Cecilia 1900 6/4

Kalling D. 1877 18/7

Kant J. 1907 14/8

Karelius Aston 1897 27/2

Karlsson Ellen 1901 28/9

Karlsson K.F. 1878 14/7, 1891 1/4,

1896 26/7

Karlsson K. Fr. 1884 3/12, 1889 21/4

Karlsson K.T. 1870 14/8, 16/9, 28/9

Karlström 1902 6/8

Keijser Ottonier Gustav 1902 6/8

Kesf? Sigge 1910 3/12

Kindberg D. 1882 31/1, 20/6, 1885 18/3

Kindberg O. 1894 30/12

Kindleberger 1908 20/12

Kindleberger D. 1877 11/11, 1880 3/10, 1880 7/12, 1881 6/2,

1883 10/4, 1908 28/3, 1907 6/1, 18/1, 14/4,

31/5, 21/7, u.å. 23/4

Kindleberger M.L. 1878 21/1

Kindleberger M.P. 1877 6/11

Kindleberger Olivia 1909 24/4, 23/11 1910 6/10

Kjellberg Bror 1911 5/3

Kjellström A.D. 1913 8/2

Kleen Walinge 1902 6/8

Klingberg Aug. 1873 21/7

Klingspor 1889 26/1, 30/10

Klingspor Arvid 1889 10/7, 21/7

Klingspor C.O. 1889 2/8

Klingspor W. 1889 12/9

Klint Elise av 1902 6/8

Knopp Georg B. 1876 22/12

Koch von 1888 1/12

Koch Adéle 1898 29/1

Koch Augusta 1908 1/3, 17/11

Koch Axel 1913 25/1

Koch Carl 1907 8/2

Koch Ebba von 1876 29/12, 1877 30/3, 1906 ?/?, 12/2

1883 17/2, 1890 13/10,

1907 8/2, 1910 7/2, 11/12,

1911 2/2, u.å.

Koch Ellen 1902 6/8

Koch Elvine von 1908 26/3

Koch Fabian W. von 1899 1/10, 1907 3/10 1908 18/2, 4/3, 19/3,

14/4, 7/9

Koch Hanna 1898 8/2

Koch Hedda 1899 1/10

Koch Isabella 1898 18/6

Koch J. von 1851 23/9, 7/11, 1896 7/12

1873 10/2, 8/5

Koch J.A.F. von 1907

Koch L. 1896 1/9

Koch Sv. 1896 29/3

Kramer Maths 1894 31/12

Kras Thomas 1883 10/2

Kronberg 1876 24/2

Kronberg Julius 1876 4/2, 1889 7/4,

1902 30/4, 2/5

Kronthén Johan 1893 22/3

Krusenstjerna Carl von 1901 21/11, 5/12, 1902 1909 29/3, 4/4

18/2, 21/2, 8/3, 28/3 1912 4/2

1906 4/5, 1908 8/2, 16/8,

1909 8/2, 1910 3/12, 13/12,

1911 17/1, 24/1, 9/3

Krusenstjerna F. 1895 11/2

Kugelberg Betty 1904 18/8

Kullberg Elin 1910 15/1, 22/1

Kullberg O.H. 1910 14/11

Kulle Axel 1875 2/12

Käll Jenny 1907 9/11, 14/11

Lagerberg Carl 1896 25/9 1906 16/1, 21/1

Lagerbjelke Ebba 1888 1/10, 22/12, 1891 26/3

Lagercrantz Jacques 1901 3/7

Lagercrantz M. 1891 16/3

Lagercrantz Sofia 1898 17/3, 1902 25/8 1908 1/4, 1910 24/7, 15/8

Lagerholm Wilhelmina 1876 7/6, 1899 31/3 1908 16/2

1902 6/8

Lagerlöf Selma 1901 12/2 1902 16/8, 24/1, 1904 1/8, 1906 20/12

11/6, 7/8, 18/8, 1904 24/12,

1907 8/12, 1908 19/11

Larsson B. 1876 1/9

Larsson Carl 1876 1/9, 1909 27/5

Larsson Virginia 1876 31/1

Laurenheim Carl H. von 1910 29/11

Laurin Carl 1897 26/2

Lawen Otto 1910 7/2

Lee Denise 1880 2/3

Leijonhufvud Erik 1902 6/8

Leijonhufvud Louise 1902 6/8

Leksell G. 1891 27/12

Leo Henry 1876 14/10

Lethelius Eric 1853 25/5

Letnell L.Z. 1900 18/2

Levander G. Em. 1901 7/2

Lewenhaupt Louise 1904 12/7

Liding E.O. 1848 13/2

Liliecreutz Axel 1910 8/2

Liliecreutz C.A. 1907 26/4

Liliecreutz Carl 1910 8/2

Liliecreutz Henrietta 1907 6/5

Liliegren ? L.G. 1912 14/1

Lilja Axel 1902 12/5

Liljedahl Ernst 1903 7/12

Liljenstolpe Anrep 1818 8/2

Liljenstolpe Axel 1851 5/10, 4/12

Liljenstolpe Carl 1851 15/9, 16/9, 16/10,

1852 23/1, 23/2, 26/2, 8/3,

23/8, 11/10, 18/10,

1853 28/3, 21/6,

1862 2/6, 14/7

Liljenstolpe Gustaf 1867 15/3

Liljenstolpe Karl 1908 27/3

Liljenstolpe Lucie 1851 13/9, 16/9, 22/9, 6/10,

9/10, 15/10, 19/10, 22/10,

26/10, 29/10, 5/11, 14/11,

22/11, 3/12, 5/12, 12/12, 14/12,

1852 2/1, 14/1, 15/2, 4/3, 7/3,

11/3, 17/3, 24/3, 30/3, 5/4, 8/4,

13/4, 18/4, 29/4, 2/5, 10/5, 12/5,

20/5, 21/5, 24/5, 27/5, 3/6, 6/6,

10/6, 16/6, 20/6, 24/6, 1/7, 4/7,

12/7, 15/7, 18/7, 22/7, 26/7,

28/7, 1/8, u.å.

Liljenstolpe Otto 1907 5/2 1908 21/2

Liljenstolpe Sophie 1851 16/10, 1852 3/10

1855 3/6

Lindahl Josua 1878 4/2, 1886 21/3,

1888 2/2

Lindberg Alfred 1907 14/5

Lindberg Bernhard 1902 6/2

Lindberg Hegardt 1902 6/2

Lindberg Selma 1902 6/2, 1908 21/7

Lindén Th. A. 1910 30/11

Lindegren Agi 1904 17/1

Lindegren Amelie 1875 8/12

Lindgren E.W. 1907 8/2

Lindgren J.U. 1906 20/11

Lindgren J.V. 1907 7/11

Lindhagen Hj. 1912 29/5, 17/7

Lindhe Herbert 1891 22/12

Lindhe Hjalmar 1901 24/10, 1902 6/8

Lindholm B. 1893 23/1, 30/1

Lindholm N. 1881 23/11

Lindkvist Håkan 1912 25/5

Lindman Axel Odat.

Lindroth C. 1870 ?/11, 23/12, 1912 8/2

1871 21/1

Lindström A.W. 1883 12/5

Lisell Gustav 1901 3/12

Ljungdahl D. 1913 19/3

Ljunglund Leon 1903 3/5, 1908 18/8

Ljungqvist 1894 11/11

Lovén Fam. 1902 6/8

Lovén Marie 1898 12/5 1904 30/4, 1907 3/2,

1908 16/2

Lovisin G. G:sson 1902 25/8, 3/9

Lund Axel 1902 6/8

Lund Ingeborg 1902 6/8

Lundborg Ragnar 1902 11/12 1907 17/5, 28/5, 28/12,

1908 18/2

Lundeberg Chr. 1909 9/4

Lundell J.A. 1909 7/12 1904 31/12, 1907 27/3,

29/10

Lundevall & Co Emil 1877 ?/8

Lundgren Fredrik 1907 24/4

Lundgren O. 1876 13/6, 14/6

Lundin Aug. 1910 30/6, 16/10, 23/11, 1910 25/6, 31/8, 11/9

5/12, 12/12

Lundin Claes 1890 17/2, 1895 12/5, 9/9,

1896 12/2, 12/10,

1897 10/6, 1899 18/1, 21/2,

6/10, 1900 21/2, 1907 8/2,

21/2

Lundqvist C.S. 1907 9/2

Lundqvist Ludvig 1907 7/2

Lundstedt Bernhard 1908 8/2

Lundström Fam. 1902 6/8

Lundström C.J. 1898 9/5

Lundström Elisabeth 1902 6/8

Lundström Kator 1902 6/8

Lundy Theodor 1876 22/2

Låftman Augusta 1912 18/5

Löfberg Joel 1913 11/3

Lönnroth J. 1876 3/2

Löthman AX. von 1910 10/11 1910 6/10, 1911 13/2

Löwegren 1850 27/4

Löwegren Ludvig 1880 14/12, 1888 4/12, 30/12,

1890 31/7, 1/9, 1891 28/1,

1892 21/11, 1894 23/4

Löwen Olga 1902 6/8

Löwen Otto 1902 6/8, 1907 7/2, 1909 17/1

Löwenskiöld L. 1876 17/1

Lövgren Clara 1907 8/2

Lövgren Nils 1909 29/4

Löving Concordia 1898 26/12

Maenless Wilhelm 1868 ?/?

Malcolm Eva 1902 6/8

Malén Bents 1913 29/9

Maliohn Alexander 1874 28/1

Malmborg Ebba 1897 25/12

Malmborg Einar 1898 4/2

Malmborg Elsa 1907 4/12

Malmgren Lars 1896 20/7

Malmkvist C.J. 1892 27/1

Malmström A. 1899 1/2

Manderström 1872 15/1, 6/2

Mannerstedt Berta 1907 25/4

Mannerstedt M. 1909 24/5

Mart Seth 1893 3/10, 23/10, 31/12

Matheus W. 1876 7/4

Mattheides ? George 1911 7/12

Mavinsky Th. 1895 4/1

Meierhoffer S. 1909 5/12, 1910 23/11,

1911 1/2

Melander 1900 17/1

Melander D. 1898 14/3

Melander Richard 1902 21/4, 1909 22/4

Melin Olof 1907 8/2

Melin Paul 1880 9/9, 1889 13/1, 17/7,

1891 7/9

Melkström K. 1870 28/7, 1/9, 1897 20/1

Mellqvist 1875 16/1

Messéng H. 1876 14/2

Meyer Wilhelm 1875 2/12, 14/12, 1876 24/2

Michaelsson Knut 1907 25/7 1909 4/2

Michelin L. 1902 8/2

Milow Cecilia 1909 15/6, 1910 16/12 1910 21/3, 2/9,

1911 20/1 1913 7/2

Misén G. 1889 14/3

Moberg Axel E. 1910 14/3 1908 28/3

Mohlin Emil 1910 17/7

Molin Gideon 1912 17/5

Mollstadius Fr. 1895 12/2

Montelius Oscar 1895 3/11

Montin K. 1896 2/4

More E. 1876 2/3, 28/3

Mossberg Lalla 1902 6/8

Mossberg Viktor 1902 6/8

Mulleus James 1876 2/12

Mullins J. 1876 2/11, 12/11, 1877 6/1,

26/9

Munsterhjelm Hj. 1897 17/4, 1898 6/1

Mångberg Gunnar 1910 25/6, 16/11

Månsberg Gunnar 1910 1/11

Månsson N. 1902 6/8

Mårdberg Rut 1909 8/2

Möller Arvid 1894 4/10, 1896 22/5, 15/9,

1897 13/1, 12/11

Möller C. 1888 2/1

Möller Karl 1898 ?/2

Möller Nils B. 1876 17/7

Mörner Anna 1893 27/11

Mörner Caroline 1907 8/2

Mörner Eva 1908 6/12

Mörner Fanny 1891 17/9, 1898 2/3, 1902 6/5

Mörner Hampus 1852 20/3

Mörner Ida 1907 8/2

Mörner Knut 1857 17/9, 19/9

Mörner Robert 1891 22/2

Mörner Sally 1900 10/12, 1902 6/8 1898 5/12

Mörner Sigrid 1885 23/5

Mörner Ulla 1857 17/9, 19/9

Nancey Emil 1898 5/5

Nauckhoff Adelaide 1902 6/8, 1907 8/2, 1908 7/2,

1849 19/6, 26/7, 1909 8/2

Nauckhoff Ottilia af Klint 1902 6/8

Netterwood G.W. 1876 10/7

Netzel, professorskan 1908 8/2 Odat.

Nilssen H. 1876 15/12

Nilsson Ebba 1909 8/2 1908 17/2

Nilsson Eva 1908 18/2

Nilsson Johan 1890 7/11

Nilsson Knut 1908 18/2

Nilsson Olof V. 1908 8/4

Nilsson Rosa 1908 18/2

Nilsson Severin 1876 20/10, 1877 14/1, 1908 18/2

(pseud. Nische) 11/3, 24/4, 1888 3/12,

1896 28/4, 3/9, 13/12,

1897 18/7, 1898 24/1, 20/3,

1899 27/2, 1902 6/8, 1903

24/12, 1910 8/2

Nilsson Sven 1865 24/12, 1866 28/5, 14/7

Nisbeth C.H. 1900 29/3

Nisbeth Hilma 1909 1/3

Nisek 1894 14/12

Nord E. 1911 25/12

Nordenberg Bgt. 1857 22/11, 1875 6/12,

1876 14/2

Nordenborg Adolf 1912 17/1

Nordenborg H. 1912 1/5

Nordenskjöld C.A. 1902 6/8

Nordenskjöld C.M. 1908 17/2

Nordgren Anna 1876 10/2, 11/2

Nordgren Axel 1875 21/11, 4/12,

1876 27/2, 23/4

Nordiska Kreditbanken AB 1905 9/3, 7/4

Nordkvist G. 1906 3/10

Nordlander A. 1873 4/12, 1876 2/3

Noréus Carl 1906 3/2

Norinder A. 1871 16/6

Norman David 1910 18/5, 28/5

Norman J.S. 1885 4/9

Norrbottens skytteförbund 1913 17/5

Norstedt Fridolf 1894 9/7

Norstedt Carl Odat.

Norstedt Reinhold 1911 28/12

Norstedts 1904 24/3

Norton C.B. 1877 14/3

Nurep Maurice 1894 23/1, 3/7, 26/12

Nyblom C.T. 1893 20/3

Nylander E.S. 1904 31/1, 12/2

Nylder Ludvig de 1908 22/4

Nystedt Elisabeth 1907 9/2

Nystedt, kapten o. fru Odat.

Nyström Dagmar 1897 13/7

Nyström Hjalmar 1905 14/10

Odencrantz Carl 1902 6/8

Odencrantz Caroline 1888 17/4, 1902 6/8

Odencrantz Gösta 1898 8/2, 1902 6/8, 1908 18/2, 1913 7/2

1909 6/2, 1910 7/2

Odencrantz Thor 1906 13/1

Olsson Alb. 1911 28/6

Palm Fred. 1850 24/1

Palm G.H. 1875 29/11

Palmgren Fredrik 1912 30/7

Palmgren Joh. Sim. 1897 17/9, 3/12,

1898 5/2, 15/3

Palmgren Thore 1911 10/2

Palz Cronernand 1871 14/6, 6/7

Parnisk A. 1883 20/6

Pendleton Marcy 1895 9/2, 14/2, ?/5

1883 7/4

Personne Nils m. fru 1907 8/2, 1909 8/2

Petersens Emily af 1898 7/11, 1902 6/8

Peterson Gust. R. 1901 17/10

Peterum E.S. 1876 27/4

Pettersson S. Aug. 1901 9/2

Petré R.F. 1913 29/1

Pettit Henry 1876 14/12

Pfaunenstill M. 1911 5/7

Pihl Aurore 1908 25/5

Post Adolf von 1902 6/8

Post Disa von 1902 6/8

Post Fritz von 1894 21/12, 1902 6/8

Post Hampus von 1892 27/12

Post Hedvig von 1902 6/8, 1907 7/2,

1908 29/2

Post Kerstin von 1875 29/12, 1876 14/1, 12/3

Post Sophie von 1898 30/3

Pragmén Lars 1907 8/2

Price George 1907 7/2

Princell J.G. 1879 19/2

Princell Josephine 1902 19/2

Pripp Carl 1902 6/8

Putnamn W.L. 1876 7/10

Quennerstedt Aug. 1903 24/1, 1908 9/1, 1905 24/3, 25/5

1909 25/5, 8/10 1906 11/2, 4/7, 21/12

Rappe 1902 19/6

Rappe Christopher 1902 6/8

Rappe Hedvig 1904 5/3

Rappe Sigrid 1902 6/8

Rappe Ulla 1892 2/2, 1902 6/8

Rasmussen Chr. 1892 23/10

Ravel P. 1876 1/12

Reakvist Edvin L. 1877 16/3

Reder I. 1902 12/4

Renholm G. 1906 27/6

Renling G. 1883 28/12

Renström Eda 1901 5/1

Reuterskiöld Edgar 1909 30/11

Ribbing Anna-Lisa 1910 11/6

Ribbing Arvid 1852 19/10

Ribbing Bo 1911 13/8

Ribbing Brita 1900 13/7

Ribbing Carl 1893 16/4

Ribbing Ebba 1865 3/10, 1866 22/3, 1877 9/1

1873 20/2, 25/4, 15/5,

5/12, 1874 19/1, 18/2, 26/3

14/12, 1875 5/9, 1878 10/7,

1882 22/2, 1908 ?/?

Ribbing G. 1908 5/6 1907 9/3

Ribbing Gustav 1881 3/1, 1889 28/12,

1900 22/4, 1902 6/8

Ribbing Lilla 1908 26/12

Ribbing Lina 1902 6/8, 1909 1/7

Ribbing Maria Dorotea 1839 ?/9

Ribbing P.A. 1907 24/12

Ribbing Seved 1888 18/4

Ribbing Sophie 1890 18/2, u.å.

Ribbing-Söderling Ebba 1848 11/11, 1849 2/6

1859 21/10, u.å.

Ridderstolpe A. 1908 11/2

Ridderstolpe Axel 1910 10/1

Ridderstolpe C. 1894 22/11

Ridderstolpe Frigge 1902 6/8

Ringsten Viktor 1912 9/5

Robbins R.W. 1876 20/10

Roberts G. 1876 2/12

Rodenstam Frans 1904 12/2 1904 23/2, 24/2

1905 17/5

Roos Folke 1848 15/2

Rosen von 1905 5/12, 9/12, 1907 23/3

1910 10/10,

Rosen Anna von 1905 18/9

Rosen Georg von 1873 19/1, 1876 2/10,

1882 30/10, 1898 15/3,

1899 30/10

Rosen Georg von 1905 7/5

Rosenberg Edward 1896 10/8, 16/8, 31/8,

9/9, 23/12, 1897 8/2, 1/5,

1899 24/1, 1901 7/2, 17/11

Roth Carl 1895 1/5, 1902 6/8

Roth Carl Edvard 1849 4/3, 1859 8/12,

1894 20/2

Roth Emil 1849 14/7

Roth Fanny 1907 7/2

Roth Gustava 1902 6/8

Roth M. 1896 9/4

Roth Magnus 1879 25/2

Roths 1902 6/8

Rothstein 1875 6/12

Rudenschöld Adéle u.å.

Ry Brita 1895 14/12, 1896 9/2

Rydberg Viktor 1889 17/12

Ryders J.F. 1883 11/10

Rydgren Mauritz 1909 5/6, 15/6, 18/7, 1911 12/2, 3/3, 11/4,

29/8, 15/9, 24/9, 27/9, 21/4, 3/7, 26/9, 3/10,

3/10, 7/10, 14/10, 21/10, 10/10, 17/11, 20/12,

9/11, 19/11, 26/11, 2/12, 1913 12/1

16/12, 20/12, 30/12,

1910 13/1, 11/3, 22/3, 31/3,

18/4, 7/5, 17/5, 18/6, 22/7,

1/8, 17/8, 20/8, 9/9, 6/11,

21/11, 2/12, 11/12, 14/12, 30/12

Rydström 1896 1/4

Råberg Joh. 1888 11/5

Rääf Hilda 1897 16/9

Rääf Hulda 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8

Rääf Leonard 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8

Rääf Leonardh R. 1897 1/5, 16/9, 15/10

S-n ? O.F. 1911 6/2

Sahlström Nicky 1901 24/1, 1902 6/8,

1910 8/2

Salle C.T. 1888 22/10, 1892 21/2

Salmonson Hugo 1876 20/12

Samberg Tor 1908 16/1, 8/2

Samselius Hugo 1910 15/3

Sandberg Carl 1910 6/2

Sandberg Gabriell de 1889 12/12

Sandberg Hjalmar 1885 25/3

Sandels, faster 1910 8/2

Sandels F. 1897 14/1

Sandels Gösta 1907 8/2, 1908 8/2, 1908 ?/2

1909 8/2, 15/10

Sandgren Ingeborg 1891 10/5, 9/6

Sandin Axel 1908 21/12, 1909 5/4, 1911 27/1

19/4, 22/11, 16/12

Sandström Gunnar 1909 18/4

Santesson C.G. 1907 8/2

Santesson Hedvig 1907 8/2

Sartain John 1878 17/12

Syles F.G. 1876 20/11, 4/12

Schalin S.Å. 1876 27/1

Schartau Hilda 1911 28/1

Schinkel von 1896 20/2

Schmidt T. 1876 28/10

Schoenberg Gaston 1897 12/3

Scholander 1868 6/11

Schotte Siri 1910 28/2

Schreiber W.A.H. 1877 15/1

Schulte Edward 1897 4/11, 1907 16/12

Schultzberg Anshelm 1897 18/10 1911 8/12

Schwerin Amelie von 1875 21/12

Schwerin J.W. von 1849 29/10

Sebell Anna 1897 27/11

Sederholm Evard 1889 6/4

Segelberg P.O. 1859 28/2

Segerdahl Dagmar 1908 28/1

Sellers Anna 1880 13/3

Sellers Anne 1878 4/7

Sergel C.G. 1875 9/12

Settervall Sune 1909 6/10

Sheel Frideborg 1897 18/6

Sidenblad Karl 1907 8/2

Silversparre Amelie 1906 26/1

Sjöstedt Fabian 1902 6/8

Sjöstedt Tea 1902 6/8

Sjöstrand Carl 1897 3/2

Skani E.R. 1901 12/2

Skinner Mark 1883 7/9

Skiöldebrand Ingeborg 1890 8/3

Skoglund Fr. 1894 7/5, 12/5, 7/6

1895 13/6

Skytte Ebba 1893 22/11

Slum Hildegard u.å.

Smiley Albert K. 1897 10/8

Smith A.H. 1876 5/7

Smith-Hals Frithz ? 1876 21/3

Sprange 1876 15/10, 8/12, 15/12

Spångberg Valfrid 1910 10/1

Stam Magn. 1886 24/2

Starring 1876 1/11

Stawelius G.W. 1910 30/7

Stedt Gustav 1850 14/4

Steendorrf Magnus 1901 30/4

Steenkopf Magnus 1901 30/4

Stenberg C. 1877 15/1

Stenhammar Cicilia 1898 12/4

Stenhammar Eva 1911 19/7

Stenhammar Wilh. 1900 13/12 1910 25/5

Stenwall Dagny 1911 19/8

Stenvall O.F. 1909 23/12, 31/12,

1910 22/2, 20/11, 25/11,

14/12

Stephen G. 1869 25/9, 18/10

1870 27/1, 15/2, 10/3, 16/3,

20/9, 21/12, 1871 20/3, 1/5,

26/12, 1888 17/3, 27/3, 30/3

Stillé Anna Dulles 1883 6/3, 1885 27/5, 1888 19/8,

1892 14/12, 1894 8/1, 1895 11/3

Stille C. 1878 3/1, 1888 30/4, 1889 10/6

1894 1/8

Stille C.D. 1883 15/5

Stille C.P. 1895 7/6

Stimdorf Pauline 1884 16/7

Stjernfeldt Aug. 1901 1/8

Stjernstedt Aug. 1901 25/3, 28/6, 1902 5/8,

1907 9/2, 1908 5/1

Stjernström E. 1877 19/2

Strand C.P. 1853 5/6 1853 10/6

Strindberg August 1908 2/11, 1909 12/4

Strindberg L.T. 1870 22/2

Stråle Ellen 1908 8/2, 1909 12/4

Stråle Louise 1908 8/2, 1909 12/4

Ström Ludvig 1907 8/2, 1908 8/2

Strömberg Emil u.å.

Strömberg Johanna 1909 15/4

Stuart Charlotte 1907 ?/?

Stålhammar A. 1874 ?/5

Stålhammar C.A. 1908 18/2

Stålhammar Hedvig 1854 14/9

Stålhammar John 1905 16/1

Stålhammar S.M.A. 1853 14/4

Sundbeck Carl Leopold 1891 9/4

Sundberg Erik 1908 11/3, 1910 6/7

Sundberg Ernst 1908 5/2

Sundberg Z. 1892 13/6

Sundblad I. 1891 28/8, u.å.

Sundén sr 1902 19/10

Sundelius Folke 1910 8/2

Sundelius Oscar 1902 6/8

Sundkvist P.O. 1912 1/1, 14/1

Sundstedt Fredr. 1907 7/5, 10/5, 18/5, 7/6

Sundstedt Fr. N. 1906 28/11

Sundström Bengt 1891 14/2, 25/5, 14/7, 1905 19/2, 22/7, 1908 22/2

13/9, 29/10, 5/11, 21/12, 1911 ?/2

1892 10/2, 2/3, 25/3, 13/4,

3/5, 26/7, 21/10, 26/11,

1893 26/1, 1894 22/1, 1895

23/1, 14/2, 1897 11/7,

1901 4/1, 6/1, 28/2, 17/11,

24/12, 1907 6/5, 1908 20/12,

1909 11/1, 7/2

Sundström Gerda 1905 10/3

Sundström Hilda 1908 20/12, 1909 7/2 1908 22/2

Sunehjelm Annie 1899 5/10

Svanlund C. 1871 7/3

Svanström Gustava 1907 11/11, 13/12, ?/?,

1909 29/4

Svensen G. (Melbyl) 1913 21/3

Svensson C.F. 1876 16/2

Svensson Elias 1880 30/1

Svensson J. u.å.

Svensson Thula 1896 4/10

Sveriges minuthandlares

riksförbund 1911 10/11

Svärd P.J. 1880 10/9

Särenholm John 1889 27/11

Säve Carl 1868 31/10, 1870 19/5

Söderberg Charles 1871 14/1, 1872 4/1

Söderberg C.Th. 1894 ?/10

Söderblom Knut 1902 31/7, 6/8, 1910 1910 11/7, 1911 17/3,

22/12, 31/12 21/3

Söderblom Lane 1911 24/12

Söderblom Mia 1902 6/8

Södergren Sofi 1907 8/2

Söderman A. 1876 15/1

Söderman C.A. 1878 10/4, 17/4

Södermarck W. 1892 13/1

Tallberg A. 1908 22/5

Tallström In. 1876 28/1

Tamm Hugo 1899 18/11, 1902 5/8,

1906 26/7

Tamm Maria 1902 5/8

Tammelin Filip 1906 21/4

Tedander 1876 12/2

Tell Th. 1908 23/2

Tellbner H. 1877 13/6

Textorius Oskar 1909 18/6

Thams M. 1895 19/11

Thaulou Fritz 1899 12/11

Thengwall Ernst 1912 10/5

Thomas Lilli-G. u.å.

Thorburn Alban 1899 19/6

Thorell 1897 8/2, 1901 ?/?

Thorell Hildegard 1891 18/3, 1897 2/2, 9/2,

17/2, 10/3, 27/4, 10/5,

1899 1/1, 12/1, 3/2, 1900 1/6,

1902 6/8, 1907 8/2

Thorell Reinhold 1899 12/1, 1902 6/8, 1907 8/2

Thörne Alfred 1910 23/12 1910 27/8

Tingsten Victor 1887 20/9

Topelius Eva

Andersson 1896 8/11

Topelius W. 1897 15/6

Torberg Rappe 1902 6/8

Torén Karl 1884 7/11

Tottie Henry 1904 29/2 1904 4/3, 1908 18/2

Tou Aug. 1907 15/2

Troilius 1907 8/2

Troster H.N. 1876 29/10

Tullberg Tycko 1901 4/5

Törnberg Emil 1901 4/9

Törnkvist M. 1895 24/1, 1897 9/3

Törnvall Fredrik 1907 7/2

Uggla Augusta 1906 26/1

Uggla C. 1851 3/1

Ulander Berta 1895 24/10, 1902 6/8

Ulander Jakob 1902 6/8

Ulfosnie 1877 4/4

Ullbner H. 1877 4/4

Wachtmeister F. 1910 27/9

Wadström B. 1870 2/8

Waern Karl Fredrik 1902 6/8

Waern Lalla 1902 6/8

Waetters 1902 6/8

Wahlberg Alfr. 1881 21/9

Wahlgren 1876 26/2

Wahrenberg 1876 27/2

Walde O. Rose 1876 14/10

Waldheim Max

Schürer von 1902 25/5, 4/6, 30/6, 24/7

Wallander I.W. 1875 4/12

Wallenberg Anna 1899 5/5, 1909 16/5, 29/11

Wallencrantz Gösta 1907 6/2

Warberg Carl 1906 12/2, 13/2

Warberg Gösta 1897 9/1, 7/2

Wasefelt Augusta 1901 25/1, 7/2

Wasenius Marie-

Louise 1897 6/1, 1900 16/9

Watman Karl Gust. 1901 18/1

Wattfelt Augusta 1900 7/4

Wavinsky Th. Erik

Hedman 1894 13/7

Vecko-Journalen Odat.

Weiding Julius 1907 8/2

Weinall G. 1850 25/1

Wennergren Carl 1906 1/6, 1910 24/11, 18/11

Wersäll Charlotte 1902 22/2

Westerberg Harald 1910 11/3, 1913 16/3

Westin Anna 1912 27/5, 10/6

Westman Anders 1895 14/9

Westman Henric 1902 26/2

Westman Karl Gustaf 1900 26/12

Wettedark Theodor 1906 16/4

Wettergren K. 1906 13/8

Wettermark Elisabet 1910 8/2 1908 16/2

White O.C. 1876 28/11

White Samuel S. 1876 18/12, 20/12

Wickman Georg 1912 10/5, 27/5

Wieille H. 1873 10/6

Wieselgren Ragnar 1907 2/2

Willman A. 1896 17/12, 21/12, 1897 19/11

Wilsson E.L. 1876 28/7

Wiman Ernst 1898 10/3

Winge M.E. 1875 ?/11, 1876 4/2, 17/2

Wingerblixt M. 1849 10/2

Winkvist M. 1877 12/5

Vi och Vårt, redaktionen Odat.

Wirgin A.S.G. 1876 26/1

Wirgin Ivar 1909 8/2

Wirgin, överstinnan 1909 8/2

Wistrand August 1908 19/2

Wistrand Helena 1908 19/2

Wittermark Elisabet 1908 8/2

Wrangel 1902 6/8

Wrangel E. 1908 18/2, 1912 19/12,

1913 24/1, 2/2, 12/5, 20/7

Wrangel Evert 1906 3/12, 1909 29/11

1910 7/2, 2/12

Wrangel Gustaf 1903 24/1, 26/1

Wrangel Ingrid 1908 23/1

Wrangel S. 1906 3/9

Wrangel U. 1893 21/2

Wrangel, överste och fru 1908 19/2

Wranill J.H. 1849 25/9

Wright & Son, Peter 1876 15/11

Wyhander Oskar 1866 21/7

Wästberg 1894 21/11

Wästfelt Augusta 1901 3/2, 27/4, 1902 15/2,

1910 8/6, 14/3, 24/4

Zethelius Erik 1902 6/8

Zetterqvist August 1911 15/8

Zetterström M. 1875 27/11, 1876 17/2, 24/5

Zimmelman J.F. 1879 30/1

Zithelius C. 1866 2/11

Zorn 1889 29/5

Åhman Wilhelm 1870 12/10, 16/11

Åhrberg H. 1876 26/2

Å-K Maria 1911 20/2

Åkerblom Johan 1910 14/7

Åkerhjelm 1899 30/3

Åkerhjelm G. 1898 2/2

Åkerhjelm G.S. 1898 26/1

Åkerlund Lars 1906 28/12

Åkermark, fam. 1902 6/8

Åkermark I. G. 1897 30/9, 1899 3/10

Åkermark Isak 1897 19/7, 6/11, 27/12

Åkermark Maria 1897 27/12

Ödman N.P. 1901 13/8

Ödman Pelle 1900 8/3, 1901 1/2 1906 18/4, 28/7

Öft.? B.M. von 1907 22/6

Öhberg Carl Julius 1887 28/6

Österberg C.G. 1870 2/4, 1888 4/9

Österholm Adolf 1880 5/8

Östman Karl 1907 8/2 1907 7/6

Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
ReferenskodSE/ESA/ESAFOP_773
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/NKRVe3yeuYL4rTR0hoyet1
SpråkSvenska
ExtraIDESAFOP_773