Begränsa ditt sökresultat

Visar träff 1-20 av 26
1. Svenskt biografiskt lexikon
75,12001

2. Svenskt biografiskt lexikon
75,09079

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hamilton, Gustaf Wathier

Yrke: Domare, Landshövding
Född: 1783
Död: 1835
75,07244

4. Svenskt biografiskt lexikon
75,07051

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bergius, S Oscar G

Yrke: Domare, Kommunalman, Riksdagsman
Född: 1834
Död: 1902
75,0638

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bååth, Johan F

Yrke: Borgmästare, Jurist
Född: 1870
Död: 1953
75,06168

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sandström, A Emil F

Yrke: Domare, Rödakorsordförande
Född: 1886
Död: 1962
75,05353

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Carlén, Richard T

Yrke: Domare, Riksdagsman
Född: 1821
Död: 1873
75,05162

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hasselrot, Carl B

Yrke: Domare, Riksdagsman
Född: 1842
Död: 1911
75,05143

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Erickson, Oskar

Yrke: Lantbrukare, Riksdagsman
Född: 1847
Död: 1931
75,045074

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenborgh, Casper Wilhelm Michaël

Yrke: Ämbetsman
Född: 1786
Död: 1844
75,04175

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederhielm, Germund

Yrke: Domare, Hovrättspresident, Landshövding
Född: 1661
Död: 1741
75,0385

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hasselrot, Berndt F E

Yrke: Hovrättspresident, Justitieminister, Justitieombudsman
Född: 1862
Död: 1930
75,03679

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Berg, Gustaf J G A

Yrke: Justitieminister, Politiker, Ämbetsman
Född: 1844
Död: 1908
75,0337

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Skytte, Johan

Yrke: Generalguvernör, Riddare, Riksråd, Ståthållare
Född: 1577
Död: 1645
75,021774

16. Svenskt biografiskt lexikon
75,01872

17. Svenskt biografiskt lexikon
75,01751

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sydow (von)

75,017265

19. Svenskt biografiskt lexikon
75,01602

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bennich, N Axel G:son

Yrke: Generaltulldirektör, Landshövding, Riksdagsman
Född: 1817
Död: 1904
75,01553