bild
Volym

[OL - ÄMNESORDNADE (12 VOL.)]

HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER

Grunddata

ReferenskodSE/M007/HSA31_55-1/F 1 C/9
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NXjr7eyjOg5JtSF1sVh5G1
ExtraID9
ArkivinstitutionHelsingborgs stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningObjektnr: OL-1412
Pianomusik. Svenska kompositörer.
Objektnr: OL-1412
Kompositör: Alfvén, Hugo
Titel: "Gustaf Frödings jordafärd"
Typ av verk: piano/txt Verner v. Heidenstam
Format: TR förlag Abr. Lundquist, Sthlm
Övrigt: op. 29, urspr.för manskör
Objektnr: OL-1413
Kompositör: Alfvén, Hugo
Titel: "Sorg"
Typ av verk: piano
Format: TR Det Nordiske Forlag, Köpenhamn
Övrigt: op. 14
Objektnr: OL-1414
Kompositör: Beckman, Bror
Titel: "Om lyckan"
Typ av verk: tondikt för orkester/piano
Format: TR 1905 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: op. 10
Objektnr: OL-1415
Kompositör: Bedinger, Hugo
Titel: "Welcome to Sweden"
Typ av verk: marsch/piano
Format: MS av komp. ca 1905, dupl. kopia
Övrigt: brev fr. kompositören t. O. Lidner
Objektnr: OL-1416
Kompositör: Bellman, Carl M./arr. A. Söderman
Titel: "Bellmansmelodier"
Typ av verk: piano/ 6 melodier
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'Olof Lidner Sundsvall i Febr.1889'
Objektnr: OL-1417
Kompositör: Berg, Alfred
Titel: "Tackom och lofvom Herren"
Typ av verk: piano/txt
Format: MS duplicerad kopia
Övrigt: grundstensläggn. Johannes ka M-ö
Objektnr: OL-1418
Kompositör: Berwald, Franz /arr. Vilh. Svedbom
Titel: "Stor septett"
Typ av verk: klaverutdrag
Format: TR 1893 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: bil: recension av Sten Broman 1936
Objektnr: OL-1419
Kompositör: Berwald, Franz
Titel: "Symphonie Singulière"
Typ av verk: piano fyrhänd.
Format: TR 1905 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: arr. Karl Valentin
Objektnr: OL-1420
Kompositör: Byström, Oscar
Titel: "Symfoni"
Typ av verk: piano fyrhänd.
Format: TR 1897 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: komponerad 1872 för orkester
Objektnr: OL-1421
Kompositör: Bäck, Knut
Titel: "Tema med Variationer"
Typ av verk: för piano
Format: TR 1895 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: op. 2
Objektnr: OL-1422
Kompositör: Foroni, Jacopo
Titel: "Triumf-Marsch"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: pianoarr. C (Carl?) Winkler
Objektnr: OL-1423
Kompositör: Fryklöf, Harald
Titel: "Fuga"
Typ av verk: piano
Format: TR 1910 Musikaliska Konstföreningen,
Övrigt: Stockholm
Objektnr: OL-1424
Kompositör: Fryklöf, Harald
Titel: "Symfoniskt stycke"
Typ av verk: orgel
Format: TR ©1926 Musikaliska Konstföreningen,
Övrigt: Stockholm
Objektnr: OL-1425
Kompositör: Hallén, Andreas
Titel: "Hexfällan"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: opera
Objektnr: OL-1426
Kompositör: Hallén, Andreas
Titel: "Waldemarsskatten"
Typ av verk: romant.opera/pf/txt A Klinkowström
Format: TR Lundquist Kongl.Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: 'förkortadt klaverutdrag'
Objektnr: OL-1427
Kompositör: Hallén, Andreas
Titel: "Wasa-Marsch"
Typ av verk: festspel /piano
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: 'Gustaf Wasas Saga'
Objektnr: OL-1428
Kompositör: Hallström, Ivar
Titel: "Valse mélancolique"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'komponerad på sjuksängen Dec. 1900'
Objektnr: OL-1429
Kompositör: Hedemann-Gade, Wilhelm
Titel: "Vårbrytning"
Typ av verk: 'karaktärsstycke'/piano/txt
Format: TR utgiv. Oscar E. Kull, Malmö
Övrigt: 'Hr Direktör O. Lidner...fr. tonsätt.'
Objektnr: OL-1430
Kompositör: Heimer, Henrik
Titel: "Utställningsmarsch"
Typ av verk: piano
Format: TR Killbergs, Helsingborg 1903
Övrigt: 'Till Direktör Olof Lidner....fr. komp.'
Objektnr: OL-1431
Kompositör: Henneberg, Rickard
Titel: "Serenad"
Typ av verk: klaverutdrag
Format: TR 1918 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: 'oktett för blåsare'
Objektnr: OL-1432
Kompositör: Henning, Ivar P:son
Titel: "Sorgmarsch" op. 5
Typ av verk: piano
Format: TR 1916 Skand. Musikforlag, Köpenhamn
Övrigt: vid faderns, konsul Persson begr. Hbg
Objektnr: OL-1433
Kompositör: Huss, Frans J.
Titel: "Melodiska minnesblad 4 pianostycken"
Typ av verk: piano
Format: TR Svensk Musiktidning, Sthlm
Övrigt: bilaga till nr 19 & 20 1902
Objektnr: OL-1434
Kompositör: Håkansson, Knut
Titel: "10 variationer och fuga" op.37
Typ av verk: piano
Format: TR ©1930 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: 'över en svensk folkvisa'
Objektnr: OL-1435
Kompositör: Hägg, Gustaf P:son
Titel: "Sorgetoner vid Viktor Rydbergs bår"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'Hr Ryttm. S. Wennerberg fr. Komp.'
Objektnr: OL-1436
Kompositör: 'Ignotus' (Otto Samson)
Titel: "Improvisationer"
Typ av verk: piano
Format: TR 1903 tryckt som ms, i Sthlm
Övrigt: op. 13
Objektnr: OL-1437
Kompositör: 'Ignotus' (Otto Samson)
Titel: "Nio små tonstyckenr"
Typ av verk: piano
Format: TR tryckt som ms, i Sthlm
Övrigt: 'Vid Hamlets graf' mfl
Objektnr: OL-1438
Kompositör: 'Ignotus' (Otto Samson)
Titel: "Gavotte"
Typ av verk: piano
Format: TR tryckt som ms, i Sthlm
Övrigt: 2 ex.
Objektnr: OL-1439
Kompositör: 'Ignotus' (Otto Samson)
Titel: "Fyra albumblad"
Typ av verk: piano
Format: TR tryckt som ms, i Sthlm
Övrigt: op. 10
Objektnr: OL-1440
Kompositör: 'Ignotus' (Otto Samson)
Titel: "Tre Skizzer"
Typ av verk: piano
Format: TR tryckt som ms, i Sthlm
Övrigt: 'Papilios, Resignation, Sonett'
Objektnr: OL-1441
Kompositör: Lundgren, Selma
Titel: "Helsning till Helsingborg"
Typ av verk: piano
Format: MS
Övrigt: marsch
Objektnr: OL-1442
Kompositör: Löfgren, Albert
Titel: "Gångtrall"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'Svenskt allmogestycke'
Objektnr: OL-1443
Kompositör: Olsson, Joel
Titel: "Leve Sverge"
Typ av verk: piano
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: marsch
Objektnr: OL-1444
Kompositör: Olsson, Otto
Titel: "Elegiska danser"
Typ av verk: sju pianostycken
Format: TR Dahlströms Orgel & Pianomag. Sthlm
Övrigt: 'Till vännen Olof Lidner... från Komp.'
Objektnr: OL-1445 a
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "Arnljot"
Typ av verk: 5 stycken för piano
Format: TR Lundquists Kongl. Hofmusikh. Sthlm
Övrigt: 'musikdrama'
Objektnr: OL-1445 b
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelmi
Titel: "Arnljot"
Typ av verk: piano/sång Bar/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh. Sth
Övrigt: 'musikdrama'
Objektnr: OL-1446
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "Sex låtar för klaver"
Typ av verk: piano
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh. Sth
Övrigt: 'Nachspiel' mfl
Objektnr: OL-1447 a,b
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "Earina"
Typ av verk: piano
Format: TR Abr. Lundquists Musikförlag, Sthlm
Övrigt: 7 tondikter, häfte I & II av II
Objektnr: OL-1448
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "I Sommarhagen"
Typ av verk: piano
Format: TR förlag Abr. Lundquist, Sthlm
Övrigt: 'Frösöblomster III'
Objektnr: OL-1449
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "Frösöblomster"
Typ av verk: piano
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh. Sthlm
Övrigt: op. 16, '8 Melodier för piano'
Objektnr: OL-1450
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "Frösöblomster"
Typ av verk: piano
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh. Sthlm
Övrigt: '6 Melodier för piano'
Objektnr: OL-1451
Kompositör: Peterson-Berger, Wilhelm
Titel: "Tre Albumblad i dansform"
Typ av verk: piano
Format: TR Abr. Lundquist Musikförlag, Sthlm
Övrigt: komponerade 1917
Objektnr: OL-1452
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "I bröllopstid"
Typ av verk: piano
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: marsch
Objektnr: OL-1453
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Nenia" - 'Till Minnet av Anna Klemming'
Typ av verk: sorgesång/piano
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: MS 'Till vännen 'Wik' fr. Klemming? 1894'
Objektnr: OL-1454
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Scherzo"
Typ av verk: piano
Format: TR 1907 Svensk Musiktidning, Sthlm
Övrigt: bilaga till nr 19 & 20 1907
Objektnr: OL-1455
Kompositör: Sköld, Yngve
Titel: "Preludio e Fuga"
Typ av verk: piano
Format: TR ©1927 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: op. 20
Objektnr: OL-1456
Kompositör: Strömberg, Nils Georg *)
Titel: "Festmarsch vid H.M.Konung Oscar..."
Typ av verk: piano
Format: TR 1897 eget förlag/Envall & Kull, M-ö
Övrigt: *) musikdir. Kronprinsens Husarer
Objektnr: OL-1457
Kompositör: Söderman, August
Titel: "Fest-Marsch"
Typ av verk: piano
Format: TR förlag Abr. Hirsch, Sthlm
Övrigt: i anledn. da. kronprinsens bröllop
Objektnr: OL-1458 a (+b)
Kompositör: Söderman, August
Titel: "Ode till glädjen"
Typ av verk: piano/txt
Format: MS kopia
Övrigt: blått skrivhäfte
Objektnr: OL-1458 b
Kompositör: Söderman, August
Titel: "Fantasier à la Almqvist"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 8 stycken
Objektnr: OL-1459
Kompositör: Söderman, August /arr. Erik Åkerberg
Titel: "Marsk Stigs Döttrar"
Typ av verk: piano fyrhänd.
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: skådespelsmusik
Objektnr: OL-1460
Kompositör: Söderman, August
Titel: "Ett Bondbröllop"
Typ av verk: arr. för piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'O. Lidner Kristinehamn aug. 1888'
Objektnr: OL-1461
Kompositör: Söderman, August
Titel: "Fest-Polonaise"
Typ av verk: piano
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'pris: 1 Riksdaler. Riksmynt'
Objektnr: OL-1462
Kompositör: Teuchler, Thor
Titel: "Ouverturen-Vals"
Typ av verk: piano
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh. Sthlm
Övrigt: '.... Philochoros-Tournén 1893'
Objektnr: OL-1463
Kompositör: Valentin, Karl
Titel: "Festmarsch op. 43" *)
Typ av verk: piano
Format: TR 1901 AB Ljus' Förlag, Sthlm
Övrigt: *) 'Vid Pressens Vecka'
Objektnr: OL-1464
Kompositör: Widéen, Ivar
Titel: "Dalmarsch" ('Marschen går till Tuna')
Typ av verk: piano
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: 2 ex., ägaranteckn. 'J. Lilja'

Kontroll

Skapad2019-07-09 14:33:52
Senast ändrad2023-05-09 15:17:58