bild
Volym

[OL - ÄMNESORDNADE (12 VOL.)]

HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER

Grunddata

ReferenskodSE/M007/HSA31_55-1/F 1 C/12
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/X0PAlc9Vb4EJevzuqr8LJ0
ExtraID12
ArkivinstitutionHelsingborgs stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningObjektnr: OL-1609
Sånger t. piano. Sv. komp.
Objektnr: OL-1609
Kompositör: Alfvén, Hugo
Titel: "Fosterlandspsalm"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Lundquist Kongl Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: ord J.L. Runeberg
Objektnr: OL-1610
Kompositör: Andersson, J. E.
Titel: "Lurad på konfekten"
Typ av verk: piano/sång/txt 'Jacques'/ textblad
Format: TR1893 Lundquist K. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: 'Duettisterna Wahlgrens Favorit-Kupl.'
Objektnr: OL-1611
Kompositör: Assar, A. O.
Titel: "Den heliga natten" ("Julafton")
Typ av verk: piano/txt
Format: TR eget förlag
Övrigt: ord av C.D. af Wirsén
Objektnr: OL-1612
Kompositör: Bäck, Knut
Titel: "Tomten"
Typ av verk: klaverutdrag/sång/txt Viktor Rydberg
Format: TR Musikaliska Konstföreningen, Sthlm
Övrigt: op. 5
Objektnr: OL-1613
Kompositör: Crusell, Bernhard
Titel: "Frithiof och Björn"
Typ av verk: duett/piano/sångTB/txt
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: 'Olof Lidner Sthlm i Jan. 1891'
Objektnr: OL-1614
Kompositör: Dahl, Adrian
Titel: "Lofsång" (Bénédiction)
Typ av verk: piano/violin/sång/txt sv., fra.
Format: TR Lundquist Kong. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: op. 19, ord Ch. Baudelaire
Objektnr: OL-1615
Kompositör: Dahl, Adrian
Titel: "Bachanal"
Typ av verk: piano/sångBar/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: ord Fredrik Nycander
Objektnr: OL-1616
Kompositör: Dannström, Johan I.
Titel: "Nöjd och glad jag reser ifrån staden"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: sångpolska
Objektnr: OL-1617
Kompositör: Ekenberg, August
Titel: "Rida ranka"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: folkvisa/Zacharias Topelius
Objektnr: OL-1618
Kompositör: Ewerlöf, 'Generalkoncul' Frans Anton
Titel: "Monolog på klipporna i Bohus län"
Typ av verk: 'Romance'/piano/sång/txt komp.
Format: MS osign.
Övrigt: tillägnad Fredrika Bremer
Objektnr: OL-1619
Kompositör: Ewerlöf, 'Generalkoncul' Frans Anton
Titel: "Drömmen"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: MS osign.
Övrigt: ord av 'Beskow' (Bernhard von ??)
Objektnr: OL-1620
Kompositör: Fernström, John
Titel: "Fria våra vindar gå"
Typ av verk: piano/txt
Format: TR förlag i.u. kopia
Övrigt: ord av K.G. Ossiannilsson
Objektnr: OL-1621
Kompositör: Fernström, John
Titel: "Som palatsen i Österlandet"
Typ av verk: piano/txt
Format: TR förlag i.u. kopia
Övrigt: ord av K.G. Ossiannilsson
Objektnr: OL-1622
Kompositör: Fogelberg, Johannes
Titel: "Trubadurens Dödssång"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: ord C.W. Böttiger
Objektnr: OL-1623 a,b
Kompositör: Geijer, Erik Gustaf
Titel: "Geijers Sånger"
Typ av verk: piano/sång/txt kompositören
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: häfte I & II
Objektnr: OL-1624
Kompositör: Geÿer (Geijer), EG (Erik Gustaf)
Titel: "Förgät ej mig "
Typ av verk: 'Piano eller Guitarre'/sång/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: romans
Objektnr: OL-1625
Kompositör: G***** (Prins Gustaf)
Titel: "Hvita Frun på Drottningholm"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR J.C. Hedblom & Co., Sthlm
Övrigt: 'komedi', 4 sånger
Objektnr: OL-1626
Kompositör: G***** (Prins Gustaf)
Titel: "Sånger vid piano"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR förlag i.u.
Övrigt: ord av komp., Sätherberg mfl
Objektnr: OL-1627
Kompositör: G***** (Prins Gustaf)
Titel: "Studentsång"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Carl Johnn' s Musikhandel, Sthlm
Övrigt: ord av kompositören
Objektnr: OL-1628
Kompositör: Hallén, Andreas
Titel: "Skogsrået"
Typ av verk: klaverutdrag/ballad/piano/sång/txt
Format: TR Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: op.33, ord av Viktor Rydberg
Objektnr: OL-1629
Kompositör: Hägg, Jakob Adolf
Titel: "Vaggvisa"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Det Nord. Forlag/Gehrmans Sthlm
Övrigt: ord i.u.
Objektnr: OL-1630
Kompositör: "Ignotus" (Otto Samson)
Titel: "Der schwere Abend"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR tryckt som manuskript
Övrigt: op.15, ord av Nicolaus Lenau
Objektnr: OL-1631
Kompositör: "Ignotus" (Otto Samson)
Titel: "En sommarsaga"
Typ av verk: piano/sång/txt Gyrith Mellin
Format: TR tryckt som manuskript
Övrigt: op.12
Objektnr: OL-1632
Kompositör: "Ignotus" (Otto Samson)
Titel: "En sång"
Typ av verk: piano/sång/txt Gyrith Mellin
Format: TR tryckt som manuskript
Övrigt: op.12:2
Objektnr: OL-1633
Kompositör: "Ignotus" (Otto Samson)
Titel: "Två danska dikter" op.11
Typ av verk: piano/sång/txt da.
Format: TR tryckt som manuskript
Övrigt: ord av Michaëlis, Reichardt
Objektnr: OL-1634
Kompositör: "Ignotus" (Otto Samson)
Titel: "Två sånger"
Typ av verk: piano/sångM/txt
Format: TR tryckt som manuskript
Övrigt: ord av J.L. Runeberg, G. Fröding
Objektnr: OL-1635
Kompositör: Josephson, Jacob Axel
Titel: "Sånger och visor"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: div. textförf. inkl. kompositören
Objektnr: OL-1636
Kompositör: Körling, August
Titel: "Kamrat !"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: (ord av D. Kockhoff 1893)
Objektnr: OL-1637
Kompositör: Lindblad, Adolf Fredrik
Titel: "Den gamle"
Typ av verk: piano/sångB/txt eft. J.L. Runeberg
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: MS osign. (Lidners stil)
Objektnr: OL-1638
Kompositör: Lindblad, Adolf Fredrik
Titel: "En ung flickas morgonbetraktelse"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: MS
Övrigt: 'S.V. den 1 april 1887 O.L.'
Objektnr: OL-1639
Kompositör: Lindblad, Adolf Fredrik
Titel: "Föresats"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: 'O, jag vill ej sjunga'
Objektnr: OL-1640
Kompositör: Lindblad, Ottto
Titel: "Sånger för en röst"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: häfte I, div. textförfattare
Objektnr: OL-1641
Kompositör: Lindblad, Otto
Titel: "Sånger för en rös"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: häfte II, div. textförfattare
Objektnr: OL-1642
Kompositör: Myrberg, August Melcher
Titel: "När solen sjunker"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: dikt av K. A. Melin
Objektnr: OL-1643
Kompositör: Myrberg, August Melcher
Titel: "O, du sommartid"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: dikt av K. A. Melin
Objektnr: OL-1644
Kompositör: Myrberg, August Melcher
Titel: "Farväl !"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR 1894 Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: duett
Objektnr: OL-1645
Kompositör: Nodermann, Preben
Titel: "Fyra sånger för barn"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR 1900 Gleerupska Univ.bokh. Lund
Övrigt: ord av A.T. Gellerstedt
Objektnr: OL-1646
Kompositör: Nodermann, Preben
Titel: "Fem visor för barn"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR 1900 Gleerupska Univ.bokh. Lund
Övrigt: ord av Zacharias Topelius
Objektnr: OL-1647
Kompositör: Nodermann, Preben
Titel: "Sex visor för barn"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR 1900 Gleerupska Univ.bokh. Lund
Övrigt: ord av Zacharias Topelius
Objektnr: OL-1648
Kompositör: Palm, Herman
Titel: "Under rönn och syren"
Typ av verk: piano/sång/txt Zach. Topelius
Format: TR M.Th. Sjögrens förlag, Lund
Övrigt: 'Blommande sköna dalar'
Objektnr: OL-1649
Kompositör: Paulson, Gustav
Titel: "Dagsmarsch"
Typ av verk: piano/txt
Format: TR kopia, förlag i.u.
Övrigt: ord Karl-Ragnar Gierow
Objektnr: OL-1650
Kompositör: Rangström, Ture
Titel: "Fyra dikter"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR 1930 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: ord G. Fröding, Erik Axel Karlfeldt
Objektnr: OL-1651
Kompositör: Rangström, Ture
Titel: "Sex visor"
Typ av verk: piano/sång/txt sv., ty.
Format: TR 1918 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: ord Bo Bergman, Procopé mfl
Objektnr: OL-1652
Kompositör: Sandström, Israel
Titel: "Min lilla vrå bland bergen"
Typ av verk: piano/sång/txt J.A. Wadman
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: 'Olof Lidner Norrköping i Oktober 1888'
Objektnr: OL-1653
Kompositör: Seidemann, Franz
Titel: "Blomman" op. 38
Typ av verk: piano/sång/txt "Hafvets Son"
Format: MS
Övrigt: till 'Fröken Pyk, Kgl. Operasångerska"
Objektnr: OL-1654 a (+b)
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Ett drömackord"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: op. 34, dikt Gustaf Fröding
Objektnr: OL-1654 b
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Fem dikter av Helena Nyblom"
Typ av verk: piano/sång/txt sv., da.
Format: TR 1914 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: op. 63
Objektnr: OL-1655
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "I drömmen du är mig nära"
Typ av verk: piano/sångS/txt sv., ty., eng.
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: ord i.u.
Objektnr: OL-1656
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Pagen"
Typ av verk: piano/sång/txt da.
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: ord av J. P. Jacobsen
Objektnr: OL-1657
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Serenata"
Typ av verk: piano/sång/txt da.
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: ord av Helena Nyblom
Objektnr: OL-1658
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Silkesko over gylden Læst"
Typ av verk: piano/sång/txt da.
Format: TR Elkan & Schildknecht, Sthlm
Övrigt: ord av J. P. Jacobsen
Objektnr: OL-1659
Kompositör: Sjögren, Emil
Titel: "Tre sånger för basröst"
Typ av verk: piano/sång/txt no., sv.
Format: TR förlag Huss & Beer, Sthlm
Övrigt: Ibsen, Byron, Montgomery-Cederhjelm
Objektnr: OL-1660
Kompositör: Stenhammar, Wilhelm
Titel: "Fem sånger"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR 1928 Musikaliska Konstfören., Sthlm
Övrigt: ord Bo Bergman, Karlfeldt, Shakespeare
Objektnr: OL-1661
Kompositör: Svedbom, Vilhelm
Titel: "Gossen och Fjäriln"
Typ av verk: piano/sångST/txt
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: 'duettino'
Objektnr: OL-1662
Kompositör: Tholen, Heinrich
Titel: "Teodor !"
Typ av verk: piano/txt sep. textblad
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: 'komisk kuplett'
Objektnr: OL-1663
Kompositör: Wennerberg, Gunnar
Titel: "Duett-Album"
Typ av verk: piano/sång/txt kompositören
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: 'sång-duetter'
Objektnr: OL-1664
Kompositör: Wennerberg, Gunnar
Titel: "Afsked"
Typ av verk: piano/sång/txt kompositören
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: 'Så skiljas vi åt och träffas igen'
Objektnr: OL-1665
Kompositör: Wennerberg, Gunnar
Titel: "Gondolieren"
Typ av verk: duett/piano/sång/txt kompositören
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: 'Olof Lidner Sundsvall i Januari 1889'
Objektnr: OL-1666
Kompositör: Widén, Ivar
Titel: "Tvänne Sånger-Jag ville jag vore"
Typ av verk: piano/sångB/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: ord av Gustaf Fröding
Objektnr: OL-1667
Kompositör: Widén, Ivar
Titel: "Tvänne Sånger-Wallarelåt"
Typ av verk: piano/sångB/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: ord av Gustaf Fröding
Objektnr: OL-1668
Kompositör: Wiklund, Victor
Titel: "Dödgräfvaren"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: MS 'till vännen Olle'
Övrigt: dikt av K. R. Malmström
Objektnr: OL-1669
Kompositör: Wohlfart, Karl
Titel: "Fyra visor av Gustaf Fröding"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: op.5, 'Det var dans bort i vägen' mfl
Objektnr: OL-1670:1-18
Kompositör: trad./folkmelodier
Titel: "Nordiska Folkvisor" (svenska)
Typ av verk: piano/sång/txt sv.
Format: TR Carl Gehrmans Musikförlag, Sthlm
Övrigt: innehåll: se framsidan av resp.
Objektnr: OL-1671
Kompositör: trad./folkmelodier
Titel: "Gamla och Nya Svenska Folksången"
Typ av verk: pianosolo el. piano/sång/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: 'Kungssången'
Objektnr: OL-1672
Kompositör: trad./folkmelodier
Titel: "Staffansvisan"
Typ av verk: piano/sång/sep. textblad
Format: TR Lundquist Kgl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: två versioner
Objektnr: OL-1673
Kompositör: trad./folkmelodier
Titel: "Folkmusik i Västergötland"
Typ av verk: piano/txt
Format: TR 1915 Norblads Bokhandel, Uppsala
Övrigt: uppteckn. S. Landtmanson & Y. Laurell
Objektnr: OL-1674
Kompositör: i.u.
Titel: "Visan om magen"
Typ av verk: revykuplett/piano/sång/sep. textblad
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: Emil Norlander-"Den förgyllda lergöken"
Objektnr: OL-1675
Kompositör: i.u. [J.Jeppson=Karl Hellgren]
Titel: "Bror min eller ja' "
Typ av verk: piano/sång/sep. textblad
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: "Jeppe Jeppsons Visor & Kupletter"
Objektnr: OL-1676
Kompositör: i.u. [J.Jeppson=Karl Hellgren]
Titel: "Tomelilla-visan"
Typ av verk: piano/sång/sep. textblad
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: "Jeppe Jeppsons Visor & Kupletter"
Objektnr: OL-1677
Kompositör: i.u.
Titel: "Stockholmsluft"
Typ av verk: revykupletter/piano/sep. textblad
Format: TR 1905 Wiberghska musikförl., Sthlm
Övrigt: 'Jubileumsrevy' av Emil Norlander
Objektnr: OL-1678
Kompositör: i.u. arr. Chr. Krause
Titel: "Bluff - Sommarrevyen 1905"
Typ av verk: kupletter/piano/txt
Format: TR Abr. Lundquist, Sthlm
Övrigt: revy av Emil Norlander
Objektnr: OL-1679
Kompositör: i.u.
Titel: "Kalle Munter - Nyårsrevyn 1906"
Typ av verk: kupletter/piano/ sep. textblad
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: revy av Emil Norlander
Objektnr: OL-1680
Kompositör: i.u. - Folkteatern, Göteborg 1906
Titel: "Kronans gubbar" - sångerna
Typ av verk: kupletter/små notutdrag
Format: TR 1906 i Gbg, texthäfte
Övrigt: nyårsrevy av Axel Engdahl, Fritz Scheel
Objektnr: OL-1681
Kompositör: i.u.
Titel: "Jorden rundt"
Typ av verk: piano/sång/sep. textblad
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: 'Emil Strömbergs Favorit-Kupletter'
Objektnr: OL-1682
Kompositör: i.u.
Titel: "Tag ditt glas och drick ur"
Typ av verk: vaudeville/sångvals/piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: lustspel 'Marinettes små skälmstycken'
Objektnr: OL-1683
Kompositör: i.u.
Titel: "Kärlek, Vin och Sång"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Lundquist Kongl. Hofmusikh., Sthlm
Övrigt: "August Westlings Favoritnummer"
Objektnr: OL-1684
Kompositör: i.u.
Titel: "Värfvarevisa"
Typ av verk: 'a la marcia'/piano/sång/txt
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: 'Favorit-Kupletter' revytexter
Objektnr: OL-1685
Kompositör: i.u.
Titel: "Visa på förstuqvisten"
Typ av verk: piano/sång/txt Elias Sehlstedt
Format: TR Carl Johnn's Musikhandel, Sthlm
Övrigt: 'Jag sjunger hi, och jag sjunger hej!'
Objektnr: OL-1686 Samling
Kompositör: div. sv. & utl.
Titel: "Visor och Romanser"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: 'Sångbiblioteket', häfte I
Objektnr: OL-1687 Samling
Kompositör: div. sv. & utl.
Titel: "Visor och Romanser"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR Abr. Hirschs Förlag, Sthlm
Övrigt: 'Sångbiblioteket', häfte II

Kontroll

Skapad2019-07-09 14:33:52
Senast ändrad2023-05-09 15:17:58