bild
Arkiv

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420433/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/j4INeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
40 Hyllmeter 
Datering
1962   (Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmDelar av arkivet förvaras hos SBL:s redaktion och kan inte beställas till läsesalen. Av anmärkningarna på serienivå framgår vilka volymer som omfattas. Kontakta SBL:s redaktion för mer information.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Svenskt biografiskt lexikon (1962)
Alternativa namn: SBL
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning

över

Svenskt Biografiskt Lexikon 1962-
Inledning (äldre form)Svenskt biografiskt lexikon 1962-Inledning

Det första större nationella verket av biografisk art var "Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män", som utgavs under åren 1835-1857.
Från denna tid finns ett personregister med litteraturhänvisningar, som troligen härstammar från samma tid, bevarat, det s k Palmblad-Wieselgrens biografiska lexikon (se serie D 6). En ny upplaga av lexikonet utgavs 1874-1876 med supplement 1857-1907. Ett ofullständigt personregister kan möjligen härstamma från denna utgåva (serie D 7).

SBL 1917-1931. Initiativtagare till Svenskt biografiskt lexikon (SBL) var fil.dr Bertil Boëthius.
Det första häftet av SBL utkom 1917. Boëthius korrespondens finns bevarad för åren 1913-1930-talet (serie E 1). Underlagen till biografierna återfinns i serie F 6:1-30. I serie D 4 finns ett författarregister för åren 1916-1932.

SBL 1936-1962. Den 29 oktober 1936 bildades Samfundet för Svenskt biografiskt lexikons utgivande.
Till redaktör utsågs 1937 Bengt Hildebrand.
Samfundet var en vetenskaplig sammanslutning, vars verksamhet stod under Kungl. Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademiens inseende. Samfundets angelägenheter handhades av en styrelse. Luckor förekommer i protokollsserierna från årsmöten och styrelsens sammanträden (serier A 1 - A 3).

SBL 1962-. Fr o m 1 juli 1962 blev SBL en statlig myndighet. För den tiden finns en särskild förteckning.

1984-10-15

Sigrida Runcis

Kontroll

Skapad1995-01-14 00:00:00
Senast ändrad2018-11-27 09:54:12