bild
Arkiv

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon -1962Inledning

Det första större nationella verket av biografisk art var "Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män", som utgavs under åren 1835-1857.
Från denna tid finns ett personregister med litteraturhänvisningar, som troligen härstammar från samma tid, bevarat, det s k Palmblad-Wieselgrens biografiska lexikon (se serie D 6). En ny upplaga av lexikonet utgavs 1874-1876 med supplement 1857-1907. Ett ofullständigt personregister kan möjligen härstamma från denna utgåva (serie D 7).

SBL 1917-1931. Initiativtagare till Svenskt biografiskt lexikon (SBL) var fil.dr Bertil Boëthius.
Det första häftet av SBL utkom 1917. Boëthius korrespondens finns bevarad för åren 1913-1930-talet (serie E 1). Underlagen till biografierna återfinns i serie F 6:1-30. I serie D 4 finns ett författarregister för åren 1916-1932.

SBL 1936-1962. Den 29 oktober 1936 bildades Samfundet för Svenskt biografiskt lexikons utgivande.
Till redaktör utsågs 1937 Bengt Hildebrand.
Samfundet var en vetenskaplig sammanslutning, vars verksamhet stod under Kungl. Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademiens inseende. Samfundets angelägenheter handhades av en styrelse. Luckor förekommer i protokollsserierna från årsmöten och styrelsens sammanträden (serier A 1 - A 3).

SBL 1962-. Fr o m 1 juli 1962 blev SBL en statlig myndighet. För den tiden finns en särskild förteckning.

1984-10-15

Sigrida Runcis

 Serier (42 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1Årsmötesprotokoll med bilagorSerie i kartong. 
A 2Styrelsens protokoll med bilagorSerien i kartong. 
A 3Arbetsutskottets protokoll 
A 4Extra mötens protokoll med bilagorSerien i kartong 
A 5Allmänna mötesprotokoll 
B 1VerksamhetsberättelserSerien i kartonger. 
B 2AnslagsframställningarSerien i kartonger. 
B 3Köpekontrakt ang. "Utlandssvenska arkivet"Serien i kartong.

"Utlandssvenska samlingen" består
av personhistoriska, broschyr- och kulturhistoriska serierna samt utlandssvenska biblioteket
(ca 1.300 vol).
 
C 1Inkommande och utgående diarierSerien i kartong. 
C 2"Frågebok"Serien i kartong. 
D 1 APersonalhandlingar, SBLSerien i kartong.
Alfabetiskt ordnad.
 
D 1 BPersonalhandlingar, AMS-personalSerien i kartong.
Alfabetiskt ordnad.
 
D 10Personnamnsregister (renskrift av serie D 9)Serien i kapslar. Häften. Ordnat
alfabetiskt efter författare eller bokens titel.
 
D 11Innehållsförteckning till Wargentins och Elvii brevsamlingSerien i kartong. 
D 2PrenumerantkortSerien i kartong. 
D 3PostbokSerien i kartong. 
D 4FörfattarregisterSerien i kartong. 
D 5Personregister till Meddelanden från svenska RiksarkivetSerien i kortlådor.
Alfabetiskt ordnat efter personnamn i "Meddelanden från svenska riksarkivet"
 
D 6Personregister till Palmblad-Wieselgrens biografiska lexikonSerien i kortlådor.
Alfabetisk ordning. Lappar med litteraturhänvisningar till "Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män", 1835-1857.
 
D 7Personregister och litteraturhänvisningarSerien i kapslar.
Lappkatalog med personnamn och litteraturhänvisningar.
Register A-E saknas.
 
D 8Förteckningar över bokbindning, utsändning och friexemplarSerien i kartong. 
D 9Personnamnsregister (excerpter)Serien i kortlådor.
Arkivarbetares litteraturexcerpter.
Ordnat efter författare.
Se även D 10.
 
E 1Korrespondens för Samfundets tillkomstSerien i kartonger.
Alfabetiskt ordnat efter brevskrivare. Redaktör för SBL för denna tid var Bertil Boë.
 
E 2Korrespondens, allmänSerien i kartonger.
Alfabetiskt ordnad. Innehåller även kopior av utgående skrivelser.
Regleringsbrev 1950-1951 ingår i serie B 2.
 
E 3Korrespondens med Humanistiska fondenSerien i kartong. 
F 1Handlingar ang. A Paulins samling m.m.Kartong. 
F 2Handlingar ang. SakrevisionKartong. 
F 3Handlingar ang. Eli Heckschers anmärkningarKartong. 
F 4Handlingar ang.personalens pensionKartong. 
F 5Underlag för biografier, persondossiér 
F 6Bengt Hildebrands manuskriftKartong. 
G 1Huvudböcker med revisionsberättelserSerien i kartonger. 
G 2 ALönelistorKartong. 
G 2 BBilagor till lönelistorKartong. 
G 3FörfattararvodenKartong. 
G 4Räkenskaper. VerifikationerSerien i kartonger. 
K 1FotografierSerien i fotobox och kartong.
Sv/v fotografier, arkivhandlingar och urklipp.
 
Ö 1"Släkttavlor"Serien i kartong. 
Ö 2Tryck rörande SBL 
Ö 3 AMinnesrunorSerien bunden.

Innehåller tidningsklipp över avlidna kända personer.
 
Ö 3 BRegister till minnesrunorSerien bunden. 
Ö 4Lagret och beställningarSerien i kartonger.

Innehåller beställningar från enskilda, myndigheter och bokhandeln t o m 1963.