bild
Arkiv

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon 1962-Inledning

Det första större nationella verket av biografisk art var "Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män", som utgavs under åren 1835-1857.
Från denna tid finns ett personregister med litteraturhänvisningar, som troligen härstammar från samma tid, bevarat, det s k Palmblad-Wieselgrens biografiska lexikon (se serie D 6). En ny upplaga av lexikonet utgavs 1874-1876 med supplement 1857-1907. Ett ofullständigt personregister kan möjligen härstamma från denna utgåva (serie D 7).

SBL 1917-1931. Initiativtagare till Svenskt biografiskt lexikon (SBL) var fil.dr Bertil Boëthius.
Det första häftet av SBL utkom 1917. Boëthius korrespondens finns bevarad för åren 1913-1930-talet (serie E 1). Underlagen till biografierna återfinns i serie F 6:1-30. I serie D 4 finns ett författarregister för åren 1916-1932.

SBL 1936-1962. Den 29 oktober 1936 bildades Samfundet för Svenskt biografiskt lexikons utgivande.
Till redaktör utsågs 1937 Bengt Hildebrand.
Samfundet var en vetenskaplig sammanslutning, vars verksamhet stod under Kungl. Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademiens inseende. Samfundets angelägenheter handhades av en styrelse. Luckor förekommer i protokollsserierna från årsmöten och styrelsens sammanträden (serier A 1 - A 3).

SBL 1962-. Fr o m 1 juli 1962 blev SBL en statlig myndighet. För den tiden finns en särskild förteckning.

1984-10-15

Sigrida Runcis

 Serier (34 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1 AStyrelsens/nämndens protokollSerien i kartonger.

Ordnad kronologiskt.
 
A I BBilagor till styrelsenämndens protokollSerien i kartonger. 
B 1AnslagsframställningarSerien i kartonger.
Innehåller originalhandlingar till petita.
 
C 1 AIngående diarierSerien inbunden. 
C 1 BUtgående diarierSerien inbunden. 
D 1 ALönekort för personal i tjänstSerien i kartonger. 
D 1 BLönekort med matriklar för avgången personalSerien i kartonger. 
D 1 CMatrikelkort, arvodisterSerien i kartonger. 
D 2Register till icke diarieförda skrivelserSerien i kartonger. 
D 3Personregister över kända svenska personer med litteraturhänvisningarSerien i kortlådor.

Alfabetiskt ordnat kortregister över kända svenska personer med
litteraturhänvisningar.

A-Ö.

Serien växer.

Förvaras på tjänsterum och kan inte beställas till läsesalen. Kontakta SBL:s redaktion för att få tillgång till handlingarna.
 
D 4 ABibliotekskatalog, SBL:s beståndSerien växer. Serien i kortlådor. 
D 4 BBibliotekskatalog till utlandsvenska samlingenSerien i kortlådor.

Ordnad alfabetiskt.
 
D 4 CBiblioteksförteckning till Paulins samlingKortlåda. 
D 5Personregister till Riksregistraturet, 1561-1620-taletInbundna xeroxkopior av kortregistret från kort i Riddarhusets arkiv.

Serien är överförd till Riksarkivet och finns tillgänglig i forskarexpeditionen i Riksarkivet Marieberg.
 
D 6Claes Annderstedts Svenska medeltidens frälsesläkterSerien bunden.
Innehåller xeroxkopior av A:dts manuskrift över svenska medeltidens frälsesläkter.
Kopia efter UUB i X 58 b.

Serien ordnad alfabetiskt.

Förvaras på tjänsterum och kan inte beställas till läsesalen. Kontakta SBL:s redaktion för att få tillgång till handlingarna.
 
D 7 AK H Karlssons biografiska anteckningar för medeltidenOriginal i Riddarhusets arkiv.
Xeroxkopior av K.H. Karlssons manuskript.
Serien bunden i alfabetisk ordning.

Förvaras på tjänsterum och kan inte beställas till läsesalen. Kontakta SBL:s redaktion för att få tillgång till handlingarna.
 
D 7 BPersonregister till K H Karlssons anteckningar till medeltidenSerien i kortlådor.

Originalanteckningar i Riddarhusets arkiv.

Förvaras på tjänsterum och kan inte beställas till läsesalen. Kontakta SBL:s redaktion för att få tillgång till handlingarna.
 
D 8Lappregister till F F Carlsson "Sverijes historia under konungarna af pfalziska huset" 1-8Serien i kortlåda. Innehåller handskrivna lappar över personer i F F Carlssons ovannämnda arbete. Ordnat alfabetiskt. 
D 9Register till svenska orterSerien i kortlåda.
Korten innehåller uppgifter käll- och litteraturhänvisningar till svenska orters historia. Serien ordnad alfabetiskt efter ortsnamn.
 
D 10Personregister till Låstboms samlingSerien på kort i alfabetisk ordning i kortlåda. 
E 1Korrespondens, allmänSerien i kartonger om inte annat anges.
Ordnad efter brevskrivare, årgångsvis.
 
E 2Korrespondens, abonnenterSerien i kartonger.
Ordnad alfabetiskt.
 
F 1Underlag för biografer "Persondossier"Serien växer. Serien i kartonger.

Innehåller manus och korrespondens till tryckta artiklar i SBL och serien är ordnad alfabetiskt efter artiklarna i SBL.

Utgivningen 1913-30/6 1962 omfattar Abelin-Feuk.
Dossiéerna för denna period har överförts från SBL:s arkiv -1962
till SBL:s arkiv 1962-.
 
F 2Utgångna artiklarSerien i kartonger,
alfabetiskt upplagd.
 
G 1 AAvlöningslistor med verifikationerSerien i kartonger.
Ordnad kronologiskt.
 
G 1 BLönelistor för AMS-personalSerien i kartonger. 
G 2 AInkomstverifikationerSerien i kartonger. 
G 2 BUtgiftsverifikationerSerien i kartonger. 
G 3 AHuvudböcker/bokslutSerien i kartonger. 
G 3 BATransaktionslistor, KassabokföringenSerien på mikrofilm i tre exemplar förvarade i riksarkivet, därav ett
säkerhetsexemplar.

För volymnummer hänvisas till riksarkivet.

Listorna hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt riksarkivets gallringsbeslut nr 785.
 
G 3 BBPeriodiska utbetalningsrapporterSerien på mikrofilm i tre exemplar förvarade i riksarkivet, därav ett säkerhetsexemplar.

För volymnummer hänvisas till riksarkivet.

Listor hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt riksarkivets gallringsbeslut nr 785.
 
G 3 UUtgallringsbara serier - System SFör uppgifter om vilka serier som kan förekomma, gallringsfrister m.m se riksarkivets gallringsbeslut nr 785. 
ZMikrofilmerSerien i arkivkartong,
7 filmrullar i.
 
ÖTidningsurklippSerien i kapslar, ordnade alfabetiskt efter personnamn.
Serien växer.