Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

Brev till Clas Livijn.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Livijn, Clas Johan f. 1781 d. 1844
Auskultant, generaldirektör, författare, ämbetsman.
År och antal
År och antal 1833-1834 (2)
Arkiv
Arkiv Livijn, Clas (1781-1844). (KB1/Ep. L 37)
Upprättad av
Upprättad av Kungliga biblioteket


Kommentera post/rapportera fel