Brev till Clas Livijn.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Livijn, Clas Johan f. 1781 d. 1844
Auskultant, generaldirektör, författare, ämbetsman.
År och antal
År och antal 1833-1834 (2)
Arkiv
Arkiv Livijn, Clas (1781-1844). (KB1/Ep. L 37)
Upprättad av
Upprättad av Kungliga biblioteket


Kommentera post/rapportera fel