Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Brev till Egron Lundgren.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Lundgren, Egron Sellif f. 1815 d. 1875
Målare, författare, konstnär.
År och antal
År och antal 1836-1837 (2)
Arkiv
Arkiv Lundgren, Egron (1815-1875). (KB1/Ep. L 35)
Upprättad av
Upprättad av Kungliga biblioteket


Kommentera post/rapportera fel