Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Erbjudna andra ämbeten 1825, 1840.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Richert, Johan Gabriel f. 1784 d. 1864
Häradshövding, förste expeditionssekreterare.
År och antal
År och antal 1840 (1)
Anmärkning
Anmärkning 1840-11-05.
Arkiv
Arkiv Johan Gabriel Richerts arkiv (RA/720503)
Volym
Volym E 5158
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel