Handlingar angående Unionskommittén. Handlingar och anteckningar. Angående diverse ärenden.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
År och antal
År och antal 1841
Anmärkning
Anmärkning Brev eller PM. Jämför även civildepartementet.
Arkiv
Arkiv August von Hartmansdorffs samling (RA/720048)
Volym
Volym E 4171
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel