Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1) Info Info
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (12)
  • Brev (7) Info Info
  • Uppslagsverk (5)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-13 av 13
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Peder Jakobsson "sunnanväder"

Yrke: Biskop, Riksråd
Född: 1470 möjligen omkr
Död: 1527

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42496

Utfärdat: 15200207, Rom
Innehåll: (Penitentiarians) regens Mercurius ger domprosten (Lubertus Veslo) och dekanen (Peder Jakobsson Sunnanväder) i Västerås i uppdrag att tillåta dominikanbrodern Henrik Johansson Degner, som i många år v...
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42499

Utfärdat: 15201126, Rom
Innehåll: (Penitentiarians) regens Mercurius ger biskopen i Åbo eller hans ställföreträdare i uppdrag att förklara Peder Jakobsson (Sunnanväder), präst i Västerås, icke irregulär utan tillåten att tjänstgöra, t...
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38372

Utfärdat: 15200513
Innehåll: Påven Leo X befaller äbp:en i Lund och bp:en i Roskilde att lägga beslag på de klenoder som Sten Stures kansler, dekanen i Västerås Peder Jakobsson (Sunnanväder), bemäktigat sig av Uppsalakyrkans egen...

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42497

Utfärdat: 15200210, Rom
Innehåll: (Penitentiarians) regens Mercurius ger domprosten (Lubertus Veslo) och dekanen (Peder Jakobsson Sunnanväder) i Västerås i uppdrag att tillåta dominikanbrodern Peter Petersson från Uppsala stift, lekto...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40592

Utfärdat: 15230321, Norsholm
Innehåll: (Biskop Hans Brask av Linköping) till (domkapitlet i Västerås) med nyheter beträffande påven Hadrianus(VI); bl.a. omtalas påvens ovillighet att medge dispenser och reservationer, och biskopen uppmanar...
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40591

Utfärdat: 15230321, Norsholm
Innehåll: (Biskop Hans Brask av Linköping) till Peder Jakobsson (Sunnanväder), electus av Västerås, beträffande valet av denne till biskop av Västerås; han hälsar detta val med glädje och förtröstan och säger s...
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42493

Utfärdat: 15170513, Rom
Innehåll: (Penitentiarians) regens Mercurius hänvisar en supplik till kaniken i Linköping och riksrådets (Sten Sture d.y.) kansler (Peder Jakobsson Sunnanväder) och ger honom i uppdrag att förklara Johan Nilsso...
Digitaliserat material finns

9. Svenskt biografiskt lexikon

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lillie), Knut Andersson

Yrke: Häradshövding, Lagman, Riksråd
Död: 1546

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Måns Nilsson

Yrke: Bergsfogde, Häradshövding
Död: 1534

12. Svenskt biografiskt lexikon

13. Volym
Allmän anmärkning: Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotlan...
Tillhör arkiv: Avskriftssamlingen
Arkivbildare/upphov: Landsarkivet i Visby (1905)

Förvaras: Riksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)