SDHK-nr: 37278

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1512  oktober  6
Utfärdandeort
Rom 
Innehåll

Peder Månsson, föreståndare i S:ta Birgittas hus (i Rom) tillskriver abbedissan Anna Fickesdotter och generalkonfessorn Nils Ragvaldsson samt övriga bröder och systrar i Vadstena kloster. Han påpekar att han tidigare skrivit med Hans Skrivare och med Sven Svarvare gällande Birgittahuset och om hur Jöns Magnusson av Skänninge vill väcka tvist angående föreståndarskapet. Nu har han framställt ärendet i ett öppet brev till Sveriges riksråd och ber att Jöns inte ska tillåtas yrka på att få ta över huset. Utfärdaren har stora skulder på husets vägnar och vill ogärna lägga pengar på tvister och bråk. Han ber om svar angående åtminstone detta, trots att pappret kostar en dukat, för han är trött på att skriva samma sak om och om igen. Till Sven Svarvare överlämnade han också några brev som skulle till Næstved i Danmark, men dessa hittades på vägen fyra dagsresor från Rom och fördes tillbaka.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. papp. Sv. Riksarkivet (SE/RA/0102) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 55 f. 47 (reg.), E 72 b
Tryckt
    R. Geete (utg.), Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508-1519 (1915), nr 5, s. 316-320 (se LIBRIS)
Litteratur och kommentar

Se brevet till riksrådet, SDHK nr 37277.

Senast ändrad

2022-04-28Kommentera post/rapportera fel