SDHK-nr: 33998

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1500 utan dag
 
Utfärdare

(Per Månsson)

Innehåll

Onämnd [Per Månsson?] meddelar onämnd [Svante Nilsson] att boskapen på Eksjö är frodig eftersom allmogen har varit i ”wdbod”. (Tord Skrivare, ”Heming”) Han beklagar sig över gårdsfogden och svennerna som missköter sig och är vana vid ”slösning”, medan brevutfärdarens sparsamhet har ådragit honom deras ovänskap så som han vederfarits på Eknäs i år. Han vill dock med alla länsmän, brevmottagarens vänner och sin egen räkenskap visa att han skött sig. Han skall hålla 8 fjärdingsting och skriva upp alla sakören och återstoder som uppbärs. Han ber att han utser en ny fogde och att han skriver ett svar på hans framställningar. Han ber också att brevmottagaren behåller brevvisaren, som han givit 13 mark i pengar och kläder, hos sig tills de träffas härnäst och att han skickar ett annat bud till honom.

Språk

svenska

Källor
  • Original: papp., Stureark. 389b, RA 0103 (103:8b; Peder Monsson odat. -418) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: (”Sturearkivet”, kapsel 2, forskarexp, RA)
Litteratur och kommentar

Bilaga till Stureark. 389a. Skrivet av ”Peder Månssons skrivare, stil 4”, ASB s 535 nr 2). Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel