bild
Arkiv

Kvinnliga Missions Arbetares arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730147
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/GfJYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
30,6 Hyllmeter 
6 Mikrofilmrullar  (-)
Datering
1886 – 2004  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmHandlingar rörande Nordafrika (Tunisien, Algeriet och Marocko) är tillgängliga för forskning 50 år efter det att sista anteckningen gjorts i handlingarna.
Följande serier eller volymer innehåller tillståndsbelagda handlingar:
serie F 6, volymerna F 10:2-4, serie F 27, serie F28, volym K 1:9, volym Ö3:1 samt serie G 3e. Tillstånd utfärdas efter prövning av Riksarkivet, för vetenskaplig forskning. Blankett för tillståndsansökan fås från Riksarkivet Arninge.

Innan forskning påbörjas ska även blanketten "Villkor för att ta del av handlingar i Kvinnliga Missionsarbetares arkiv" skrivas under. Blanketten finns i forskarexpeditionen i Arninge.

Armenienmissionens handlingar, serie F3 och volym L1c:1 är mikrofilmade. Volymerna är inte tillståndsbelagda, men pappershandlingar lämnas endast ut i undantagsfall.


2006-12-12/M Almström Blom


Mikrofilmerna med Armenienmissionens handlingar har följande nummer (mikrofilmerna förvaras i Arninge):
F3a:1: F035 - 3 - 33281
F3a:2: F035 - 3 - 33282, se även F035 - 3 - 33283
F3a:2: F035 - 3 - 33283, se även F035 - 3 - 33282
F3a:3: F035 - 3 - 33284
F3b:1 samt L1c: F035 - 33285
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Kvinnliga missionsarbetare (1894)
Alternativa namn: KMA
Kategori: Förening. Religiösa föreningar

Innehåll

Allmän anmärkningVolym K1:2 är på Östersunds Landsarkiv.
Serien F9:1-6 om Fjällgård deponerad hos Föreningsarkivet i Jämtlands län. /Oktober 2005 M.Almström Blom

Skioptikonbilder på TBM-enheten under arbete. Handlingar till dessa finns i volym "K2:?" på placering . När arbetet är klart kommer besked från TBM om volymnummer.
Inledning (äldre form)Inledning
Missionssällskapet KVINNLIGA MISSIONS ARBETARE (KMA) stiftades år 1894. KMA vilade redan från början på ekumenisk grund, och startade i nära samarbete med KFUK (Kristna Föreningen av Unga Kvinnor) och EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Organisationens syfte var att verka för utbredandet av Guds Rike i världen genom missionärsarbete i Sverige så väl som i övriga världen.

KMAs missionärer, samt missionärer som understöds av KMA, har funnits på en rad olika platser: Kina (1896-1950), Mongoliet (1912-1928), Indien (1899-ca.1974), Bhutan (1972- ), Afghanistan (1972-1973), Armenien (1902-1941), bland "Svenskbyborna" i Ukraina (1902-1929), Tanzania (1944- ) samt Tunisien (1898- ). Källa: KMAs egen statistik av 28/6 1979, volym F22:1 (Övriga ämnesordnade handlingar).

KMAs initiativtagare och stiftare var fröken Fredda Hammar (f. 1847- d.1927). Därefter övertogs ordförandeskapet av Anna Baeckman (f. 1865- d.1939), Elsa Ringborg (ordf. 1934-1943), Märta Josephson (ordf. 1943-1946), Maria Bernadotte (1946-1959), och fler därefter.

Tidiga missionsstationer
I KMAs arkiv finns handlingar från KMAs arbete internationellt, så väl som från Sverige.

Cooch Behar-missionen: Cooch Behar var fram till 1947 ett självständigt furstendöme i nordöstra Indien. KMA startade självständig verksamhet där 1911, och de första fältarbetarna var Eva von Hamm och Lilly Willman. År 1921 arbetade åtta missionärer inom distriktet, bl a makarna Holliday-Owen, makarna Brandt, samt Elisabeth Lindmark. Arbetet inom detta område har bedrivits sedan dess och blivit, ännu mer utvidgat. KMA hade redan 1896 sänt sin första missionär till Indien, men detta tidigare arbete i Cooch Behar skedde i samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Nord-Afrika: De första stationerna grundades i Tunisien, och den allra första i hamnstaden Bizerte, 1898. De tidigaste missionärerna där var Rosa Marcusson, Maria Ericsson, Agda Nyberg, Elsa Ringborg och Clara Karén. Från 1923 kom missionens central att ligga i huvudstaden Tunis. Senare, 1929 utvidgades verksamheten med ännu en station i Sousse.

Östafrika: KMA har bedrivit arbete i Östafrika sedan 1944. Sedan 1991 samarbetar KMA med Kenyas evangelisk-lutherska kyrka, KELC, genom kvinno- och ungdomsarbeten samt med gatubarn. I Tanzania bedriver KMA punktinsatser i AIDS-drabbade områden.

Gammalsvenskby: En tidigare by med svensk befolkning i Ukraina. Ortens ryska namn är Starosjvedskaja. KMA bedrev hjälpverksamhet bland människorna där, ett arbete som startade omkring 1889, och som främst leddes av makarna Hoas. Hjälpen fortsatte ända fram till, och även efter, hemkomsten 1929.

"Daggryningen" startade i Sverige, och hade som huvuduppgift att grunda skolor för unga flickor (senare även pojkar) i Kina och Indien, där vid denna tid (start 1895), och även långt fram i tiden, kvinnas rang var låg.

"Våra minsta" startade 1902 och hade som mål: "att föräldrar genom att anteckna ett eller flera av sina barn som medlemmar och för dem erlägga en årsavgift skall underhålla ett barn på missionsfältet."

KMA har bedrivit hjälpverksamhet även inom Sverige. Några exempel på det är:
"Fjällgård" som var ett ålderdomshem för samer i Jämtland och Härjedalen. Fjällgård, beläget i Undersåkerdalen, stod färdigt 1908 och invigdes 1909. År 1923 tillkom en sjukstuga och 1934 "nystugan", som är en tillbyggnad till mangårdsbyggnaden. Den som verkat där längst var Florence Rödström, mellan åren 1920 och 1945, 14 år som föreståndarinna. Verksamheten upphörde i början av 1980 och den 1 januari 1984 övertogs lokalerna av Stiftelsen Fjällgård, bestående av SSR, Same Ätnam och Föreningen Fjällgård. Stiftelsen har där skapat ett sydsamiskt kulturcentrum.

Det till Riksarkivet 1974 levererade arkivet (Dep 30, dnr 989/J 1) omfattar arkivalier fram till omkring 1986. Arkivet förteckades av Tom Olsson (1975), och Louise Skytte (1982). Därefter omarbetades arkivförteckningen helt av Ulla-Britt Mittag (1998). Clarence Nygren har inordnat senare levererade handlingar, och Jenny Eriksson har kompletterat förteckningen med det senast inordnade materialet (2004).
Arninge den 27 augusti 2004.
/Jenny Eriksson

Tillägg
I och med utgången av år 2004 upphörde föreningen Kvinnliga Missions Arbetare. Arkivet har lämnats som en gåva till Riksarkivet. Anneli Brattgård har, under januari månad 2005, inordnat den slutliga levaransen av handlingar samt kompletterat arkivförteckningen.
I arkivet finns 8,5 hyllmeter gallringsbara räkenskapshandlingar . Gallring kommer att ske från och med år 2005 till och med år 2015.

Delar av arkivet kräver tillstånd för forskning.

Riksarkivet 2005
Anneli Brattgård

Ämnesord

Tillgänglighet

Fysiska och tekniska villkorEtt stort antal nitratnegativ särförvaras i Rotebro.
DepositionNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2023-11-29 16:30:08