Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (44) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (5)
   • Ej fastställd (29)
   • Person (släkt) (9)

 • REGISTER
  • Alla (36)
  • Brev (19) Info Info
  • Uppslagsverk (8)
  • Statsförvaltning (5)
   • Konselj (5) Info Info
  • Folkräkningar (3) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 80
1. Ej fastställd
Namn: Richard Dybeck

Tid: 1811 – 1877
Referenskod: SE/ATA/ENSK_25

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dybeck, Richard

Yrke: Antikvarie, Fornforskare, Jurist
Född: 1811
Död: 1877

3. Arkiv
Titel: Richard Dybecks samling
Tid: 1826 – 1877
Arkivbildare/upphov: Richard Dybeck (1811 – 1877)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

4. Arkiv
Titel: RICHARD DYBECK
Arkivbildare/upphov: DYBECK, RICHARD (1811 – 1877)

Förvaras: Uppsala universitetsbibliotek. Handskrifter och musikalier

5. Person (släkt)
Namn: DYBECK, RICHARD

Tid: 1811 – 1877
Referenskod: SE/UUB/REA000136268

6. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1866-05-25
Ärendemening: Richard Dybeck, om understöd för fortsättande af antiqvariska forskningen.

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard f. 1811 d. 1877

År och antal: 1847-1872
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

8. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1865-11-24
Ärendemening: Richard Dybeck, i fråga om den af honom sökta pension.

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard f. 1811 d. 1877

Mottagare: Bergström, Richard f. 1828 d. 1893
År och antal: 1874 (2)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

10. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Richard

Födelseår: 1890
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1890
Digitaliserat material finns

11. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Fryxell, Anders f. 1795 d. 1881
År och antal: 1848 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

12. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Richard

Födelseår: 1890
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

13. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Ahlstrand, Johan August f. 1822 d. 1896
År och antal: 1850 (2), odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

14. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Klemming, Gustaf Edvard f. 1823 d. 1893
År och antal: 1847-1864 (19)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

15. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Carlson, Fredrik Ferdinand f. 1811 d. 1887
År och antal: 1857-1867
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

16. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Kantzow, Johan Albert f. 1811 d. 1881
År och antal: 1867 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

17. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Lagergren, Johan Edvard f. 1796 d. 1864
År och antal: 1856 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

18. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Kristensson, Richard

Födelseår: 1890
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

19. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Dybeck, Richard

Mottagare: Bagge, Carl August f. 1811 d. 1852
År och antal: odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

20. Svenskt biografiskt lexikon