Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Arkiv
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (13) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (5)
   • Övriga (2)
   • Person (släkt) (3)
   • Ej fastställd (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-14 av 14
1. Arkiv
Titel: ASCHEBERGSKA PAPPEREN
Tid: 1663 – 1692
Arkivbildare/upphov: ASCHEBERG, RUTGER VON (1621 – 1693)

Förvaras: Göteborgs universitetsbibliotek. Handskriftsavdelningen
114,39516

2. Arkiv
Titel: Aschebergska papperen
Tid: 1663 – 1692
Arkivbildare/upphov: Ascheberg, Rutger von (1621 – 1693)

Förvaras: Göteborgs universitetsbibliotek. Handskriftsavdelningen
114,03421

3. Arkiv
Titel: HVITFELDTSKA LÄROVERKETS HANDSKRIFTSSAMLING
Tid: 1666 – 1680
Arkivbildare/upphov: ASCHEBERG, RUTGER VON (1621 – 1693)

Förvaras: Göteborgs universitetsbibliotek. Handskriftsavdelningen
113,39608

4. Arkiv
Titel: RUTGER VON ASCHEBERG
Tid: 1656 – 1690
Arkivbildare/upphov: ASCHEBERG, RUTGER VON (1621 – 1693)

Förvaras: Uppsala universitetsbibliotek. Handskrifter och musikalier
112,698364

5. Arkiv
Titel: Stavsäters säteris arkiv
Tid: 1646 – 1862
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
77,243164

6. Arkiv
Titel: Brev 1689 rörande överste Totts egendomar
Tid: 1689

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
77,19099

7. Arkiv
Titel: Kommission ang skattläggning och indelning i Skåne
Arkivbildare/upphov: Kommission ang skattläggning och indelning i Skåne (1687)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,839

8. Arkiv
Titel: Sövdeborgs godsarkiv
Tid: 1841 – 1955
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,834854

9. Arkiv
Titel: Rosendals godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Rosendals gods (1615)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,29376

10. Arkiv
Titel: Örtofta godsarkiv
Tid: 1530 – 1976
Arkivbildare/upphov: Örtofta gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,27428

11. Arkiv
Titel: Tosterups godsarkiv
Tid: 1899 – 1944
Arkivbildare/upphov: Tosterups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,269875

12. Arkiv
Titel: Landshövdingens i Kristianstads län arkiv
Tid: 1939 – 1970
Arkivbildare/upphov: Länsstyrelsen i Kristianstads län

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,21086

13. Arkiv
Titel: Landshövdingens i Malmöhus län arkiv
Tid: 1925 – 1961
Arkivbildare/upphov: Länsstyrelsen i Malmöhus län

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,17804

14. Arkiv
Titel: Torups godsarkiv
Tid: 1600t – 2017
Arkivbildare/upphov: Torups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,0909