Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Övriga
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-5 av 5
1. Arkiv
Titel: Kommission ang skattläggning och indelning i Skåne
Arkivbildare/upphov: Kommission ang skattläggning och indelning i Skåne (1687)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,839

2. Arkiv
Titel: Landshövdingens i Malmöhus län arkiv
Tid: 1925 – 1961
Arkivbildare/upphov: Länsstyrelsen i Malmöhus län

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,18369

3. Volym
Allmän anmärkning: 188:I. Rutger von Ascheberg
Tillhör arkiv: Reduktionskontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
3,2550194

4. Volym
Allmän anmärkning: 188: II. Rutger von Ascheberg
Tillhör arkiv: Reduktionskontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
3,2359087

5. Karta/ritning
Titel: Planta och geometrisch afritning öfver ett frelsse...
Tid: 1687
Tillhör arkiv: Reduktionskontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
2,9174428