Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Gård
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-17 av 17
1. Arkiv
Titel: Sövdeborgs godsarkiv
Tid: 1841 – 1955
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,834854

2. Arkiv
Titel: Rosendals godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Rosendals gods (1615)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,28852

3. Arkiv
Titel: Örtofta godsarkiv
Tid: 1530 – 1976
Arkivbildare/upphov: Örtofta gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,27428

4. Arkiv
Titel: Tosterups godsarkiv
Tid: 1899 – 1944
Arkivbildare/upphov: Tosterups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,269875

5. Arkiv
Titel: Torups godsarkiv
Tid: 1600t – 2017
Arkivbildare/upphov: Torups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,08337

6. Karta/ritning
Titel: Delineation huruledes hans höghet excell. Kongl. r...
Tid: 1694
Tillhör arkiv: Torups godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Torups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
11,177653

7. Volym
Allmän anmärkning: Arvskifteshandlingar och räkenskaper efter Rutger ...
Tid: 1693 – 1711
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
2,0727122

8. Volym
Allmän anmärkning: Brev till Rutger von Ascheberg. Brevskrivarregiste...
Tid: 1692 – 1693
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
1,9992285

9. Volym
Allmän anmärkning: Räkenskaper, brev, rullor, specifikationer och för...
Tid: 1674 – 1714
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
1,9256198

10. Dokument
Titel: «Titel saknas»
Tid: 1681
Tillhör arkiv: Ströms säteri i Hjärtums sn, handlingar från - GLA/A0118
Arkivbildare/upphov: Ströms säteri

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
1,671849

11. Volym
Allmän anmärkning: Brev till och med anknytning till Rutger von Asche...
Tid: 1693 – 1762
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
1,6364294

12. Volym
Allmän anmärkning: Christian Ludvig von Ascheberg, brev till honom 16...
Tid: 1697 – 1714
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
1,3747284

13. Volym
Allmän anmärkning: Arkivkartong. Rutger von Ascheberg 1680, 1682-88, ...
Tid: 1680 – 1714
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
1,2074585

14. Volym
Allmän anmärkning: Handlingar och brev från G.Lilliehöök 1702-1711, d...
Tid: 1690 – 1715
Tillhör arkiv: Sövdeborgs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Sövdeborgs gods (1180)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
1,1014369

15. Serie
Titel: Räkenskaper och handlingar med främmande provenien...
Tillhör arkiv: Skabersjö godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Skabersjö gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
0,6424613

16. Volym
Allmän anmärkning: Avskrift av utdrag ur 1671 års jordrevningsprotoko...
Tid: 1671 – 1910
Tillhör arkiv: Råbelöfs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Råbelöfs gods Arkivbildare/upphov: Svenska Lantbrukstjänstemannaförbundet, Skåneavdelningen, Nordöstra Skånes klubb Arkivbildare/upphov: Skånska Lantmännens Arbetsgivarförening, Villands häradskrets Arkivbildare/upphov: Äsperöds och Röetveds Dikningsföretag

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
0,18228328

17. Volym
Allmän anmärkning: Olof Silneckers papper. Koncept och ankomna brev ...
Tid: 1683 – 1691
Tillhör arkiv: Hellerups gårdsarkiv
Arkivbildare/upphov: Hellerups gård (1300t)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
0,14109015