Svenska autografer.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Ascheberg, Rutger von f. 1621 d. 1693
Friherre, greve, general, fältmarskalk, generalguvernör över Skåne, Halland, Bohuslän och Göteborg, kungligt råd.
År och antal
År och antal 1692
Anmärkning
Anmärkning 1692-09-23 rekvisition av plank riktad till överstelöjtnant.
Arkiv
Arkiv Stafsundsarkivet. Autografsamlingen. (SE/RA/720807/11)
Volym
Volym 2
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel