Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (164) Info Info
   • Statlig myndighet (65)
   • Kommunal myndighet (13)
   • Gård (10)
   • Förening (12)
   • Företag (13)
   • Övriga (9)
   • Ej fastställd (32)
   • Person (släkt) (12)

 • REGISTER
  • Alla (4162)
  • Uppslagsverk (3763)
  • Sjukvård (246)
  • Brev (125) Info Info
  • Statsförvaltning (23)
   • Konselj (23) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 4327
1. Sjömanshus - liggare
Namn: Carlsson, G. Rd.

Födelseår: 1851
Sjömanshus: Västerviks sjömanshus
Typ av dokument: Liggare
90,93049

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 18718

Utfärdat: 14160415, Sundholm
Innehåll: Rd Sven Sture, som av Bengt Dansson i pant mottagit jord i Sjustad (=Ryningsholm, Höreda sn, S. Vedbo hd) och ”Röma” kvarn i Björkö sn, förbinder sig att återställa dessa fastigheter, då de ...
90,70352
Digitaliserat material finns

3. Sjömanshus - liggare
Namn: Carlsson, Gust. Rd.

Födelseår: 1851
Sjömanshus: Västerviks sjömanshus
Typ av dokument: Liggare
90,668816

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19231

Utfärdat: 14190228, Viborg
Innehåll: Rd Klas Fleming uppmanar rådet i Reval att behålla sin vänskap med kung Erik och inte göra hans undersåtar något förfång.
90,662285
Digitaliserat material finns

5. Sjömanshus - liggare
Namn: Jansson, A. Rd.

Födelseår: 1846
Sjömanshus: Västerviks sjömanshus
Typ av dokument: Liggare
90,607864

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 18609

Utfärdat: 14150921, Vadstena
Innehåll: Rd Karl Magnusson säljer till domkyrkan i Strängnäs jord i ”Hæsista” (Hejsta?) i Hölö sn.
90,41211
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19223

Utfärdat: 14190207, Borgå
Innehåll: Rd Klas Fleming till rådet i Reval med uppmaning att inte hindra hans kungs undersåtar i deras handel.
90,41211
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29962

Utfärdat: 14750708, Stockholm
Innehåll: Rd Ivar Axelsson intygar att han vid sitt bröllop i Nyköping anno etc. (14660921) givit sin hustru Magdalena, kung Karls dotter, i morgongåva 300 engelska nobler, vilka han inom natt och år lovat erlä...
90,37727

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19290

Utfärdat: 14190609, Viborg
Innehåll: Rd Kristiern Nilsson till de livländska städerna med svar på de ursäkter dessa anfört rörande svenska undersåtars klagomål över det förfång de lidit med avseende på handeln.
90,30066
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16716

Utfärdat: 14060617
Innehåll: Rd Benht Pik gör med sin (styv)son Per Tuesson ett arvskifte efter dennes far, enligt vilket den förre och hans hustru erhåller Harreberga samt godsen i Rönnebergs hd, med undantag av två gårdar i Tul...
90,218994
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19397

Utfärdat: 14191227, Raseborg
Innehåll: Rd Klas Fleming till de livländska städerna med begäran att de måtte hjälpa Peter van der Volme till hans rätt vad gäller hans angelägenheter i Dortmund.
90,12774
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16530

Utfärdat: 14050806, Helsingborgs slott
Innehåll: Rd Algot Magnusson kungör de villkor under vilka han av kung Erik och drottning Margareta mottagit såsom lön för sina trogna tjänster i förläning Ångermanland jämte det där belägna Styresholms slott.
89,8866
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29436

Utfärdat: 14720613, Bråbo hd:s tingställe
Innehåll: Erik Holmstenson, rd i Sonstorp och häradsdomhav. i Bråbo hd, skiftar jord mellan Nils Andersson och Hemming hans bror samt Jon Hemmingsson, varvid de förstnämnda upplät Jon ett torp i Skedevi sn etc.
89,23708
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31877

Utfärdat: 14870212, Ansta i S. Skedvi sn
Innehåll: Gregers Mattson i Tyresö, rd och lagman i Västmanland och Dalarna, gör veterligt att han vid lagmansting med allmogen i (Stora) Skedevi sn dömt ett köp fast, varom Peter Gynth talat till ”the dandemen...
89,13762

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31933

Utfärdat: 14870810, Stockholm
Innehåll: Sten Sture, rd och riksföreståndare, befriar sin sven Erland Kagge från ”ytermere til taal” om det ”fengilse paa Stegeborgh” han ”til endhe hollidh”.
88,6016
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16445

Utfärdat: 14050318, Wistala by
Innehåll: Domhavanden över Österland, rd Sten Bosson, och lagmannen, rd Klas Fleming, tilldömer kronan gårdar i Sagu och Pemar socknar.
88,27113
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30622

Utfärdat: 14791213, Nyköping
Innehåll: Rd Svarte Åke Jönsson dömer på lagmansting med allmogen av Jönåkers hd i Nyköping på gillestugan, i närvaro av hr Herman, kanik i Strängnäs, Peder Brage m.fl. samt bgm och råd i Nyköping och nämnden, ...
88,23577

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16429

Utfärdat: 14050307, Sandnäsby
Innehåll: Domhavanden över Österland, rd Sten Bosson, och lagmannen rd Klas Fleming tilldömer kronan gods i Ingå, Lojo och Karis socknar.
88,097145
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16441

Utfärdat: 14050314, Uskela by
Innehåll: Kungens domhavande i Österland, rd Sten Bosson, och lagmannen rd Klas Fleming tilldömer S:t Henrik (domkyrkan i Åbo) Lemo gods, varpå Lasse Godsven gjort anspråk.
87,57858
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16463

Utfärdat: 14050401
Innehåll: Rd Sten Bosson, konungens domhavande i Österland, och lagmannen rd Klas Fleming tilldömer ”Kortham” godset Vadios, varpå Olof Pyhänsuu gjort anspråk.
87,51524
Digitaliserat material finns