Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (23) Info Info
   • Övriga (5)
   • Person (släkt) (14)
   • Ej fastställd (4)

 • REGISTER
  • Alla (19)
  • Uppslagsverk (16)
  • Brev (3) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 42
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Clason, S (Sam)

Yrke: Arkivman, Ecklesiastikminister, Historiker, Riksdagspolitiker
Född: 1867
Död: 1925

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brodén, S.

Mottagare: Clason, Samuel (Sam) f. 1867 d. 1925
År och antal: 1899 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Boström, G. S.

Mottagare: Clason, Samuel (Sam) f. 1867 d. 1925
År och antal: 1905 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

4. Svenskt biografiskt lexikon

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Troell, Nils Abraham (Abraham) f. 1881 d. 1954 Clason, Carl Edward Samuel (Sam) f. 1896 d. 1946

Mottagare: Toss, Gideon Gustav Bernhard f. 1883 d. 1974
År och antal: 1935 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stille, G Arthur H

Yrke: Historiker
Född: 1863
Död: 1922

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stjerna, Knut Martin

Yrke: Arkeolog, Journalist
Född: 1874
Död: 1909

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hedin, Einar

Yrke: Arkivman, Skriftställare
Född: 1889
Död: 1959

9. Svenskt biografiskt lexikon

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Grade, Anders

Yrke: Historiker, Språklärare
Född: 1877
Död: 1943

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bergsten, Carl Gustaf

Yrke: Arkitekt
Född: 1879
Död: 1935

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederborg, Allan

Yrke: Kommunalman, Socialpolitiker, Ämbetsman
Född: 1868
Död: 1931

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ericsson, Axel Emil Mårten

Yrke: Statsråd, Ämbetsman
Född: 1871
Död: 1938

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gustav IV Adolf

Yrke: Kung
Född: 1778
Död: 1837

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dahlgren, Harald M

Yrke: Skolman
Född: 1861
Död: 1935

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Boije, Gustaf Reinhold

Yrke: Arméofficer
Född: 1769
Död: 1836

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Elkan (f. Salomon), Sophie

Yrke: Författare
Född: 1853
Död: 1921

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nyström, Johan F

Yrke: Geograf, Historiker, Kommunalpolitiker, Riksdagspolitiker
Född: 1855
Död: 1918

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rydén, C Verner (K Värner)

Yrke: Ecklesiastikminister, Folkskollärare, Riksdagspolitiker
Född: 1878
Död: 1930

20. Volym
Allmän anmärkning: Professor Sam Clasons stenografiska anteckningar (...
Tid: 1905 – 1941
Tillhör arkiv: Clason Junior, Sam, arkiv
Arkivbildare/upphov: Clason, Carl Edward Samuel (1896 – 1946)

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)