bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/160
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/0zcbM1wPjYVLVVJTjgdsw2
ExtraID160
Datering
19271960(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDSKRIFTER:
NATIONELL LÖSEN.
Organ för Värmlands Kretsförbund av Sv Nationella Ungdomsförbund.
Nr 1 1928.
NORSBYGDEN.
Julnummer 1951-1954.
Julnummer 1956-1957.
NORDENS TIDNING.
Medlemsblad för Sv. Föreningen Norden.
Nr 2 1960.
NORDISK FAMILJEBOKS MÅNADSKRÖNIKA.
Nr 1 1938:
Upptäcktsfärder i Antarktis; Carl Skottberg.
Festspelen i Bayreuth; Bertil Carlberg.
Bethlehemsstjärnan; Knut Lundmark.
Gotlands bildstenar; Sune Lindqvist.
Robert Cecil; Staffan Söderblom.
C.J. Davidsson; Sv. B-r.
Elektronvågor; Sven Benner.
John Ericsson i England 1826-39; Erik Hylander.
Finlands militära ledning omorganiserad; C. A. E.
Gerhart Hauptmann; O. Wisselgren.
W. Norman Haworth; H. von Euler.
Japansk-Kinesiska konflikten; C. A. Ehrensvärd.
Kalenderreform från 1939?; Olof Linton.
Karl XII:s död; Gustaf Petri.
Paul Karrer; H. von Euler.
R. Martin du Gard; Kjell Strömberg.
Frätningsfenomen vid oljeeldning; E. Hlr.
Pontinska träsken; Gunhild Bergh.
Den nya svenska psalmboken; Gustaf Aulén.
Rågvete; Otto Rosenberg.
Slalom och störtlopp; Ivar Arnö.
Zaratustra och den forniranska religionen; H. S. Nyberg.
Nr 2 1938:
Ur Agas historia; Gunnar Ehn.
Arbetarrörelsens arkiv; F. E. Å.
Biskupin; T. J. Arne.
Bosättningslån; H. R-hm.
Fennoskandiska kalotten; C. A. Ehrensvärd.
Två historiska flyttblock; Lennart von Post.
Fotoperiodism; Georg Borgström.
Från Fredrik den stores ungdomsår; O. Wisselgren.
Jätteaspen; H. Nilsson-Ehle.
Luftförsvaret; Olof Sundell.
Mul och klövsjuka; Birger Carlström.
Musikaliska akademiens bibliotek; Gösta Morin.
Den svenska ortnamnsforskningen; Jöran Sahlgren.
Singapor, Österns Gibraltar; O. E. S.
Sojabönan; G. Nilsson-Leissner.
Studieunderstöd; Fr. Sg.
Universitetsstudier och studentliv; Arvid Hj. Uggla.
Virus som sjukdomsalstrare; Hilding Bergstrand.
Nr 3 1938:
Den nya Aristoteles; Gunnar Rudberg.
Det svenska diplomatarieverket; Ernst Nygren.
Fruktträdens fertilitet och sterilitet; O. Heilborn.
Hur förhistoria blir historia; Martin P:n Nilsson.
Geokronologi; Gerhard de Geer.
Heparin; Erik Jorpes.
Konjunkturinstitutet; E-k L-g.
Den nya lagsökningslagen; Å.M.
Likström och växelström; F. Dahlgren.
Masur; Ole Eklund.
Mödraunderstöd och förlossningsvård; Emil Bovin.
Förenta Staternas neutralitetslagstiftning; Torsten Gihl.
Förslag till nyspråklig linje vid läroverken; Fr. Sg.
En Polsk Fyraårsplan; A. A-t.
Modern stadsplanering; Tage William-Olsson.
Stilistil; Nils Svanberg.
Tunga kvävet och indikatormetoden; Sv. B-r.
Turkiet under Kemal Ataturk; Gunnar Jarring.
Van Zeelands plan; E. H-ss.
Nr 7 1938:
Organisationer till skydd för auktorsrätten; Eric Westberg.
Biogeografiska världsproblem; Nils Odhner.
Blodgivarecentraler; Erik Sköld.
Coloradoskalbaggen; Olof Ahlberg.
Republiken Eire och Storbritannien; L-ts.
Folktandvårdens organisation; Axel Kjellberg.
Den nya gruvlagen; K. Sidenvall.
Laxens vandringar; Gunnar Alm.
Lettlands näringsliv; S. Bågstam.
Nytt malmavtal godkänt av riksdagen; E. Hlr.
Mayaindianernas ruinstäder; S. Linné.
Nya Nordiska neutralitetsregler; T. G-l.
Radiumsprisets växlingar; Sven Benner.
Rätoromanskan; Paul Högberg.
Vår stenålder; Sune Lindqvist.
Svenska institutet i Rom; Axel Boethius.
Nr 10 1938:
Befolkningsutvecklingen i Sverige; Carl-Erik Quensel.
Dokumentation; C. Björkbom.
Elektriska husinstallationer; S. Tennander.
Germanistisk forskning med nya signaler; Helge Ljungberg.
Den nya jaktlagstiftningen; P. v. Seth.
Köpenhamns universitetsbiblioteks nybyggnad; Svend Dahl.
Selma Lagerlöfs världsrykte; Nils Afzelius.
Observatoriet på Mount Wilson; Knut Lundmark.
Språkreformen i Norge; Didrik Arup Seip.
Pasteurinstitutet; Rolf Bergman.
Svenska Röda Korset; Fritz Bauer.
Semesterlagstiftningen; Artur Molin.
Fartygs tillträde till svenska territorium; Torsten Gihl.
Tjeckoslovakien och stormakterna; Yngve Lorentz.
Vitamin K; Erik Jorpes.
Nr 11 1938:
Brottskonkurrens; Ragnar Bergendal.
Pearl Buck; L. Dal.
Danska broar; Vilhelm Marstrand.
Enrico Fermi; Sven Benner.
Sigfrid Aron Forsius; Hjalmar Holmqvist.
Sveriges luftfartsleder; Gösta Sundén.
Motorfordonen i världen; Folke Brundin.
Fredspriset till internationella Nansenbyrån; Red.
Ur Nordsjöns historia; G. Erdtman.
Potatisens härstamning; S. Linné.
Preventivlagen upphävd; Emil Bovin.
Radiums upptäckt; Sven Benner.
Nybildningar och inlån i ryskan; Astrid Baecklund.
Segelflygning; Anders Ångström.
Det spanska inbördeskriget; Olle Norman.
Statslotteri i Sverige från 1939; J. H. Göransson.
Ny Svensk-Tysk transferuppgörelse; Gunnar Hägglöf.
Friskluft ur jorden; Gerhard Lundberg.
Biologi och äggviteforskning; Arne Tiselius.
Nr 3 1939:
Fornegyptisk balsamering; Gunhild Lugn.
Arkiv för dekorativ konst; Ragnar Josephson.
Ortsnamn och familjenamn; Jöran Sahlgren.
Finlands järnhantering; Gunnar von Wright.
Frankrikes permanenta finanskris; G. Westin Silverstolpe.
Gustaf Fredrici och Martin De Ron; Sven E. Svensson.
Italiens nya parlament; Gunhild Bergh.
Metalliskt kalcium och dess användning; Ernst Rothelius.
Lenins härstamning; Anton Karlgren.
Rumsfåglar; Axel Adelsparre.
Sparlösastenen i ny tolkning; Hugo Jungner.
Svenskspråkig scenkonst i Finland; Olov Molander.
Träteknisk forskning; Ragnar Schlyter.
Nr 4 1939:
Cellteorins grundläggning; O. Rosenberg.
Var låg Golgata?; Anton Fridrichsen.
Grundskatterelikter; H. Skoglund.
Inkarikets guldskatter; S. Linné.
Katalysen i kemisk industri; Walter Qvist.
Norrländska kyrkstäder; Bertil Berthelson.
Den italienska koloniseringen i Libia; K. G. Lindblom.
Till 100-årsminnet av P. H. Lings död; P. J. G. Moberg.
Leonardo da Vinci; Henrik Cornell.
Intagning av elever vid läroverken; Fr. Sandberg.
Människobilden i modern psykologi; Ivar Alm.
Nya Zeelands ekonomiska utveckling; Carl Skottberg.
Vårt äldsta bevarade officiella tryck; Rudolf Bergström.
Den moderna televisionstekniken; Sven Benner.
Gators och transportmedels trafikkapacitet; Folke Brundin.
Nytt ljus över transuranproblemet; Sv. B-r.
Den utlandssvenska pressen; Axel Fredenholm.
Nr 5 1939:
Anjalamännen på Fredrikshov; Helge Almqvist.
Begynnelsespråket i realskolan; Fr. Sandberg.
De skimrande böckerna; Jonny Roosval.
Dostojevskijforskning i Sovjetryssland; Astrid Baecklund.
Den svenska folkbokföringen; Thorvald Bergqvist.
Försvarsväsendets kemiska anstalt; Gustaf Ljunggren.
Ginko-trädet; Rudolf Florin.
Insulinbehandling av sinnessjukdomar; R. Holmström.
Statens intressekontor; Thorsten Gerle.
Kriget i Kina; Eric Almqvist.
Våra större rovdjur; Einar Lönnberg.
Moderna sjömätningsmetoder; Per Collinder.
Sokrates personlighet och tankevärld; G. Oxenstierna.
Tipsmedlen och idrottsrörelsen; Gunnar Grubb.
Den Tyska folkvagnen; Nils Gustafsson.
Nr 6 1939:
Blindlandning på flygplatser; Gösta Sundén.
Brandbomber av magnesium; E. R-s.
Karin Månsdotters födelsedatum; Rudolf Elander.
Kampen mot korrosionen; Axel Härlin.
Kroppslängd och levnadsstandard; Bertil Lundman.
Lop-Nor-öknens dolda skatter; Folke Bergman.
Lärarutbildningen under omorganisation; Fr. Sandberg.
Marlborough och hans tid; Herman Brulin.
Portolankartornas uppkomst; C. Björkbom.
Restvärdesförsäkringen; T. von Porat.
Sjellands Trelleborg; Sune Lindqvist.
Statslotteriet utökas; J. H. Göransson.
Johann August Sutter; O. Wisselgren.
Svenska akademiens ordbok; Josua Mjöberg.
Missionskonferensen i Tambaram; Gustaf Lindberg.
Den nya tuberkuloslagstiftningen; Gustaf Neander.
Kungl. Svenska vetenskapsakademien; Bengt Hildebrand.
Nr 7 1939:
Landväxter i Antarktis; C. Skottberg.
Cypernsamlingarna; Alfred Westholm.
Filmcensuren i Förenta Staterna; Ruben G:son Berg.
Interpellationer och enkla frågor; Elis Håstad.
Glyndebourne-spelen; Åke Lellky.
Lagstiftning om grundvatten; Gösta Walin.
Jylländskt bondeliv under äldre järnåldern; Gudmund Hatt.
Motortorpedbåtar; Gustaf Holmberg.
Oscar I "i armerade penséer"; C.F. Palmstierna.
Centralantennsystemet; Siffer Lemoine.
Atmosfäriska radiostörningar; Harald Norinder.
Det internationella skogsvetenskapliga samarbetet; Sven Petrini.
Statliga järnvägsbolag; Charles Gildon.
Tavelkonservering; Gustaf Jaensson.
Nr 8 1939:
Fornegyptisk djurkult; Gunhild Lugn.
Havsforskning; Per Collinder.
Emilie Högqvist; O. Wieselgren.
Kräftpesten i Sverige; Gunnar Alm.
1939 års Lingiad i Stockholm; Bertil G:son Uggla.
Svenskt livräddningsväsen; Torsten Petersson.
Arkeologiska upptäckter i Magellansländerna; Carl Skottberg.
Mul- och klövsjukans bekämpande; Birger Carlström.
Conrad Ranck; Walfrid Holst.
Romansk språkforskning; Alf Lombard.
Uppsala domkyrkas restaurering; Edvard Söderberg.
Vapen för kommuner och municipalsamhällen; Harald Fleetwood.
Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för experimentell fysik; Manne Siegbahn.
Nr 10 1939:
En mykensk krukmakarverkstad; Åke Åkerström.
Dokumentär film; Gösta Werner.
Estlands befolkningsgrupper; Per Wieselgren.
Folkhushållnings-departementet; Red.
De kommunala mellanskolorna; Fr. Sandberg.
Bröderna Martins gravyrer; August Hahr.
Medicinska Nobelpristagare 1938-1939; Erik Jorpes.
Nyklassicismens arkitektur; Henrik Cornell.
Nya trafikleder i Paris; Folke Brundin.
Psykoanalysens religionskritik; Ivar Alm.
Bolidens gruvsolarium; J. Pontén.
Det forntida Stockholm; Birger Nerman.
Strindbergssamlingarna i Kungliga biblioteket; O. Wieselgren.
Ungerns landvinningar efter Trianonfreden; Björn Colliander.
Maginotlinjen och västvallen; Erik Zeeh.
Krigsoperationerna i oktober 1939; Erik Zeeh.
Ryssland, Polen och Baltikum; Yngve Lorentz.
Nr 11 1939:
Engelska kanalen; Folke Brundin.
Folkskollärarna och universiteten; Fr. Sandberg.
Gotland - en svensk utpost; Gunnar Jonsson.
Den nya svenska koralboken; Gustaf Aulén.
Liberia; Gustaf Bolinder.
Modergudinnan i psykologisk belysning; Ivar Alm.
Naturskydd i stillahavsområdet; C. Skottberg.
Förenta Staternas nya neutralitetslag; Red.
Nobelprisen; Henning Söderhjelm.
Kampen mot skadeinsekter; Ivar Trägårdh.
Tecknad film; Gösta Werner.
Tidningarna i biblioteken; Carl Björkbom.
Varuträsk - en ny svensk mineralfyndort; Erik R. Ygberg.
Östgrönlands växtvärld; Rudolf Florin.
Krigsoperationer i november 1939; Erik Zeeh.
NORS TIDNING.
Organ för Nors Hembygd.
Nr 1 1944.
Nr 2 1946.
Nr 3 1950.
MOTORFÖRAREN.
Organ för Motorförarnas Helnykterhetsförbund.
Nr 8 1930.
Nr 9 1939.
SLN.
Sv Lärares Nykterhetsförbund.
Nr 2, 3, 5 1927.

Kontroll

Skapad2015-11-25 13:13:44
Senast ändrad2023-09-01 15:37:52