Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (17) Info Info
   • Gård (4)
   • Företag (1)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (8)
   • Person (släkt) (3)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 29
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ramel, S G Fredrik T

Yrke: Diplomat, Landshövding, Utrikesminister
Född: 1872
Död: 1947

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Axel G.

Yrke: Godsägare, Landshövding
Född: 1772
Död: 1838

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Barnekow, C Fredrik K

Yrke: Godsägare, Riksdagsman
Född: 1839
Död: 1912

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sprengtporten (Sprengtport), Georg (Göran) Magnus

Yrke: Arméofficer, Politiker
Född: 1740
Död: 1819

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Jacob Gustaf

Yrke: Arméofficer, Diplomat, Politiker, Samlare
Född: 1768
Död: 1842

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Breda, von, Carl Fredric

Yrke: Porträttmålare
Född: 1759
Död: 1818

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dardel, von, Fritz L

Yrke: Hovman, Karikatyrtecknare, Kavalleriofficer, Överintendent
Född: 1817
Död: 1901

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hallenberg, Jonas

Yrke: Historiker
Född: 1748
Död: 1834

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hårleman, Carl

Yrke: Arkitekt, Politiker, Trädgårdsarkitekt, Överintendent
Född: 1700
Död: 1753

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Löwen, Fabian

Yrke: Kavalleriofficer, Kompanidirektör, Politiker
Född: 1699
Död: 1773

11. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1910
Län: Stockholms stad

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Byström, Johan Niclas

Yrke: Skulptör
Född: 1783
Död: 1848

13. Volym
Allmän anmärkning: Avsändare antal brev anmärkninga...
Tid: 1895
Tillhör arkiv: Brevsamlingar.Breda von Carl Fredrik brevsamling
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Breda von, Carl Fredrik (1759 – 1818)

Förvaras: Nationalmuseum

14. Volym
Allmän anmärkning: 1) Fastebrev på pergament 1644 å Valåsen för Gerdt...
Tid: 1644 – 1921
Tillhör arkiv: WAHLSTAARKIVET
Arkivbildare/upphov: WAHLSTAARKIVET

Förvaras: Västerås stadsarkiv

15. Volym
Allmän anmärkning: Alströmer Jonas,1857-1872 Alströmer ?, 1820 Anders...
Tillhör arkiv: GEDDEHOLMS GÅRD
Arkivbildare/upphov: GEDDEHOLMS GÅRD (1600 – 1900)

Förvaras: Västerås stadsarkiv

16. Volym
Allmän anmärkning: Alströmer Jonas,1857-1872 Alströmer ?, 1820 Anders...
Tid: 1808 – 1872
Tillhör arkiv: GEDDEHOLMS GÅRD
Arkivbildare/upphov: GEDDEHOLMS GÅRD (1600 – 1900)

Förvaras: Västerås stadsarkiv

17. Volym
Allmän anmärkning: Vi demonstrera: Utgifven med anledning af Nykterhe...
Tid: 1887 – 1925, u.å.
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. SVENSK TIDNINGSSAMLING
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. SVENSK TIDNINGSSAMLING (- – -)

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

18. Volym
Allmän anmärkning: Persson - Rettig: Persson, B.P. (i Forsheda) (1888...
Tid: 1866 – 1912
Tillhör arkiv: Hans Hildebrands arkiv
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

19. Volym
Titel: Handlingar rörande socialiseringsnämnden
Tid: 1920 – 1936
Tillhör arkiv: Gustav Möller
Arkivbildare/upphov: Möller, Gustav (1884 – 1970)

Förvaras: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

20. Volym
Allmän anmärkning: 794. Liljeblad, Bengt 1837-1882. Kyrkoherde i S:t ...
Tid:
Tillhör arkiv: STADSARKIVET
Arkivbildare/upphov: STADSARKIVET (1967)

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv