bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/16
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VqaPZvzRtwHHbjBS8c5zN6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningN:
Godsägare Erik Gustaf Mannerfelts
(1841-1918) familjearkiv.

N:a
Brev till Erik Gustaf M. från:
Ljunggren, Axel,
1879-12-16.

Mannerfelt, Gustaf Wolter,
1862-10-18.

N:b
Betyg från förberedande kadettskola.

N:c
Gravationsbevis och inteckningar på egendomen Östtomten.

N:d
Kvitton.

N:e
Brev till Maria M., f. Bromander,
(1838-1898) från Mannerfelt,
Anne Margret 1874-04-21.

Se även vol. 87, 94-120, 130-142.

O:
Hedvig Charlotta Johanna
Mannerfelts (1848-1901) arkiv.

O:a
Brev till Charlotta M.
från div. personer,
se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

O:b
2 manus av professor J. Ekman
dedicerade till Charlotta M.

O:c
Diverse visitkort.

P:
Ingenjör Assar Adolf Teodor Mannerfelts (1850-1917) arkiv.

P:a
Skolbetyg.

P:b
Koncept till sjöförklaring
angiven av Teodor M.

P:c
Brev till Teodor M. från:
Granfeldt, Lennart, stationsinsp.
1876-09-08.

Mannerfelt, Anne Margret,
1869-07-30,
1873-04-18,
1877-09-11.

Mannerfelt, Carl Otto,
1873-04-15.

P:d
1 inbjudningskort.

P:e
Brev till Maria Matilda M.,
f. Engström, (1859-1934) från
Mannerfelt, Anne Margret,
1881-10-31.

Q:
Major Johan Fredrik Mannerfelts
(1854-1931) arkiv.

Q:a
1 inbjudningskort.

Q:b
Brev till Johan Fredrik M. från:
Mannerfelt, Emil,
1874-05-11.

Mannerfelt, Carl Otto,
1873-03-13, 1873-03-16.

Q:c
Brev till Augusta Emelie M.,
f. Åhslund, (1862-1916) från
Mannerfelt, Anna Nora,
1880-12-02.

Q:d
2 kriaböcker för Johan Fredrik
Mns son Fredrik, 1907-1908.

R:
Förvaltare Vilhelm Claes Axel
Mannerfelts (1856-1919) arkiv.

R:a
Brev till Axel M. från diverse personer, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.

R:b
1 inbjudningskort, visitkort.

R:c
Handlingar rörande försäljning
av Trestena fideikomiss,
1910-1919 (se även IV:I o.
Granfeltska släktarkivet IV:D).
Se även vol. 88, 121 och 122.

S:
Disponent Emil Magnus Ludvig
Mannerfelts (1857-1933) arkiv.

Brev till Emil M. från
Jacobsson J. A.,
1916-08-25, 1916-?-?,
se även vol. 88 och 129.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:18:26