bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/71
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/fvrxUJuvLKMMSRvmG9UNl1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningGårdsarkiv
H:
Jugeshult, fänriksboställe,
(Grönahögs sn, Kinds hd,
Älvsb. län).

Okänt hur handlingarna kommit att
ingå i det v. Schwartzenhoffska arkivet.

Kontrakt m.m.

I:
Klockö Yttergården, frälsehemman,
3/8 mtl (Möne sn, Ås hd,
Älvsb. län).
Inköpt av Ulric Christoffer v. S.

Köpekontrakt (i avskrift, ej daterat) mellan säljare Daniel
Frodelius och Ulric Christoffer
v. S.

Övriga åtkomsthandlingar och
husesyninstrument, 1783-10-24.

J:
Lindhult, säteri, 1 mtl
(Holtsljunga sn, Kinds hd,
Älvsb. län).
Inköptes av Carl Gustaf v. S.,
1764-05-12, ärvdes av Ulric
Christoffer v. S., 1807-03-05,
såldes vid dennes död, 1821-03-25.

J:a
Förvaltningshandlingar, huvud- sakligen diverse lösa räkenskaper
1764-1821.

J:b
Diverse handlingar rörande säteriets rätt till en äga i
Holtssjön, 1793-1809.

K:
Ljur, Lillegården, kronoskatte-
hemman, 1/8 mtl (Ljurs sn,
Gäsene hd, Älvsb. län).
Ägdes av Carl Gustaf Timell.

Processhandlingar rörande arv av Lillegården efter Carl Gustaf Tns
död.

L:
Ljur, Tolsgården, kronoskatte-
augmentshemman, 3/4 mtl
(Ljurs sn, Gäsene hd,
Älvsb. län). Ägdes av Carl Gustaf
Timell.

Åtkomst- och processhandlingar.

M:
Pålstorp, skatterusthåll, 1/2 mtl
(Hemsjö sn, Kullings hd,
Älvsb. län) med tillhörande
augmentshemman:
frälsehemmanet Brasegården,
skatterusthållet Skaftared,
skattehemmanet Kärrbogärde.

Ägdes av Charlotta Björnberg,
uppläts till Alexander Unge 1782,
och ärvdes 1807 av Ulric Christoffer v. S.

Såldes på auktion 1821.

M:a
Diverse kontrakt med brukningsbönder 1796-1804,
inteckningshandlingar.

M:b
Förvaltningshandlingar under
Alexander Uns ägotid 1782-1807,
främst lösa räkenskaper.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Schwartzenhoff, von, släktarkivet (SE/KrA/0299:04)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:42:24