Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/69
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QnXLIr1H8KYzboVC6xfkH6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningGårdsarkiv

E:
Hulvik, frälsehemman, 1/4 mtl
(Nårunga sn, Gäsene hd,
Älvsborgs län) med underliggande
torpet Hallors Nabb.
Inköptes av Ulric Ludvig v. S.
från Johan Gabriel Gyllengrip,
1737-08-02 (?).

Ärvdes sedermera av Ulric Christoffer v. S., såldes på auktion vid dennes död.

E:a
Köpebrev, husesyninstrument och
processhandlingar.

E:b
Handlingar rörande Nårunga
skogsprocess.

F:
Hällstad Påvagården, frälsehemman, 1 mtl (Hällstad sn, Ås hd, Älvsb. län).

1/4 mtl i gården inköpt av Ulric Christoffer v. S.
Låg under bondebruk.

F:a
Åtkomsthandlingar och kontrakt.

F:b
Process rörande ofrälses rätt att bruka frälsejord,
(Påvagården svarande).

G:
Iglabo, säteri, 1 mtl (Ljurs sn,
Gäsene hd, Älvsb. län) med
underliggande torp och såg- och
mjölkvarn.

Inköptes av Bengt v. S. från
assessor Johan Stiernflycht,
1684-09-28.

Ägdes av olika medlemmar av den
v. Schwartzenhoffska släkten.

Såldes på auktion efter Agneta
Sylvans död 1834 genom Gustaf Wolter Mannerfelts försorg.

G:a
Köpebrev på säteriet, 1684-09-28.

G:b
Handlingar rörande Ulric Christoffer v. Sns åtkomst av
säteriet med underliggande torp.

G:c
Förvaltning.

G:c 1
Räkenskaper.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Schwartzenhoff, von, släktarkivet (SE/KrA/0299:04)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:42:24