bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/66
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/EbJST028zw3NprVIFcwZyA
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningX: Gårdsarkiv.

A:
Bollstorp, frälsehemman, 1 mtl
(Möne sn, Ås hd, Älvsb. län).
Inköptes av löjtnant Christer
Lood (gm Anna Sofia v. S.),
1747-04-11 från Beata Ebba
Lagerberg (½ mtl) och magister
Thore Hellstadius 1749-04-25,
(½ mtl).

Beboddes av löjtnant Erik Gustaf
v. S. under det tidigare
1770-talet, under vilken tid
hemmanet var officersboställe
(nr 565, Ås komp. Älvb. reg.).

Övertogs av major Carl Gustaf
v. S., 1774, som bortpantade
hemmanet (åter frälse), 1781,
till några bönder.

Återlöstes, efter långvarig
process, av Ulric Christoffer
v. S., 1813-1814.

A:a
Åtkomsthandlingar för Christer Lood, 1745, 1749.

A:b
Erik Gustaf v. Sns ödmjuka memorial rörande hemmanets
förfall.

A:c
Processhandlingar i samband med Ulric Christoffer v. Sns
återinlösen av Bollstorp.

A:d
Diverse fragmentariska räkenskaper och andra administrativa handlingar.

A:e
/Se även V:E/.

B:
Gullskog, kaptensboställe vid
Södra Kinds komp., Älvborgs reg.,
½ mtl (Örsås sn, Kinds hd,
Älvb. län) med följande augments-
hemman i Kinds hd:
/Kalvs sn/
Hunnebo (1/8), Klägghult (1),
Bålared (1/4),

/Mårdaklavs sn/
Klevan (1/2),

/Håksviks sn/
Andlarp (1/4),

/Frölunda sn/
Norrbo Yttre (3/4),
Brädden (1/8), Heden (1/4),
Uvebo (1/4),

/Svenljunga sn/
Svenljunga m. en kvarn (1/8),

/Örsås sn/
Tränghult (1/8),
Bullsång Lillegården (1/4).
Boställe för:
/major P. A. Gyllenhaal,
1797-1803 (?), se VIII:B:a/,

kapten Alexander Unge,
1804-1807, (förvaltades under denna tid av hovrättskommissarie
Carl Heil),

Ulric Christoffer v. S.,
1808-1814, (förvaltades under
denna tid av landbonden Anders
Hansson),

/major P. de Frese 1814- /.

B:a
Förvaltningshandlingar och
räkenskaper under P. A. Gyllenhaals indelningstid.

B:b
Förvaltningshandlingar och räkenskaper under Alexanders Uns
indelningstid.

B:c
Ulric Christoffer v. Sns
indelningstid:
B:c 1
Brev till Ulric Christoffer v. S.
från landbonden, "förvaltare",
Anders Hansson, bönderna Bengt Hansson och Johan Bengtsson.
B:c 2 Processen mellan Ulric Christoffer von Schwartzenhoff och P. de Frese ang boställets vanskötsel 1819-20. Husesynsinstrument 1803.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Schwartzenhoff, von, släktarkivet (SE/KrA/0299:04)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:42:24