bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/47
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/uL8Rn0ZXwKIFnTCfBzr0S3
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningvon Schwartzenhoffska släktarkivet.

I:
Major Bengt Schwarts, adlad von
Schwartzenhoff, (1647-1721)
familjearkiv.

A:
Handskriven journal, innehåller grekiskt-latinskt glossarium,
dagbok, regementskvarter-
mästarräkenskaper, m.m.

B:
Kopia av reseräkning över
kostnaderna för två resor
till Stockholm, 1682 och 1686,
i samband med Bengts
och hans bröders adlande
och introducering.

C:
Husesynsinstrument över
kaptensbostället Åsen,
Ljurs sn, Gäsene hd, upprättat 1716, då Bengt v. S. avgick med majors avsked.

D:
Arvskifte efter Bengt v. S.
mellan barnen Ulrik Ludvig,
Anna Sofia, Johan Crispin och
Otto Vilhelm, 1722-02-15.

E:
Tre brev till Bengt v. S. från kommissarie Johan Stiernflycht
(1648-1703):
1685-11-18,
1686-12-16,
1694-05-29.

Ett koncept till brev från
Bengt v. S. till Anna Stiernflycht:
1709-02-26.

F:
Löjtnant Johan Crispin von Schwartzenhoffs (1685-1738)
arkiv.

Inbördes testamente (kopia)
mellan Johan Crispin v. S.
och hans andra hustru
Margareta Dahlberg, 1732-05-09.

Bouppteckning efter Johan
Crispin v. S., 1739-01-23.

Intyg om arvsrätt för Margareta
v. S. 1738-10-28.

II:
Kapten Ulrik Ludvig von Schwartzenhoffs (1681-1754)
familjearkiv.

A:
Räkenskapsbok och dagbok,
(innehåller även några anteckningar av bl.a. Ulric
Christoffer v. S.).

B:a
Giftermålskontrakt mellan Ulrik Ludvig v. S. och Margareta Maria Lillie, 1717-06-16.

B:b
Ulrik Ludvig och Margareta
Maria v. Sns inbördes testamente, 1735-06-17.

B:c
Ulrik Ludvig v. Sns testamente,
1741-06-12.

B:d
Bouppteckning efter Margareta
Maria v. S., 1747-06-25.

B:e
Bouppteckning och arvskifte efter Ulrik Ludvig v. S.,
1754-11-06, 1754-11-10,
1755-02-20.

C:
Diverse lönelikvidationer.

D:
Brev till Ulrik Ludvig v. S. från:
Groth, C. J., sergeant,
1739-01-25.

Lillie, Carl, överste,
1736-08-20,
1747-07-29.

Lillie, Jeanette (?),
1736-08-24.

Stiernflycht, Anna,
1721-12-30.

E:
Officersfullmakter, avskedsbrev.

F:
Löjtnant Carl Gustaf von Schwartzenhoffs arkiv.
Räking på innestående lön för åren 1710-11.

III. Anna Sofia Loods f. Schwartzenhoffs arkiv.
Inbördes testamente mellan lt Christer Lood o. hans maka Anna Sofia von Schwartzenhoff. Bouppteckning efter Anna Sofia Lood 1772.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Schwartzenhoff, von, släktarkivet (SE/KrA/0299:04)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:42:24