Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (64) Info Info
   • Statlig myndighet (54)
   • Förening (6)
   • Ej fastställd (6)
   • Person (släkt) (2)

 • REGISTER
  • Alla (36)
  • Uppslagsverk (18)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (3) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (15)
  • Folkräkningar (7) Info Info
  • Sjukvård (5)
  • Brev (4) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 100
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Ljungnsasker, Anton Har. H.

Födelseår: 1828
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1880
90,09699
Digitaliserat material finns

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Pettersson, Magnus

Födelseår: 1846
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1880
85,690926
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Hultgren, Johan Gustaf

Födelseår: 1839
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1880
85,34741
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Rosengren, Fredrika Lovisa

Födelseår: 1855
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1880
85,34741
Digitaliserat material finns

5. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Hista

Församling: Toresund
Beskrivning: Hista. Herregård i Toresunds sn, Selebo hd, Södermanlands län, omfattande H. 1 1/4 mtl, Bromby 1, Harby 7/8, tills. 3 1/8 mtl, tax. 85,000 kr.
85,166374

6. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Horn

Församling: Överenhörna
Beskrivning: Horn i Södermanlands län, Selebo hd. Herregård i Öfverenhörna sn, vid Prestfjärden af Mälaren. Egendomen utgöres af H. 1 mtl, Gransta 1 1/4, Skälsta 1, Sätran 1/4, tills. 3 1/2 mtl, tax. 75,000 kr.
85,12036

7. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Herrestad

Församling: Toresund
Beskrivning: Herrestad i Södermanlands län. Herregård i Toresunds sn, Selebo hd, nära Gripsholmsfjärden. Egendomen omfattar H. 2 mtl, Brolöt 1/4, Slottvik 1/4, Baggebol 3/8, Berga 1/4, Gunvik 1/4, Kelltorp 1/4, In...
84,98133

8. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Jonsdotter, Karolina

Födelseår: 1869
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1900
84,87135
Digitaliserat material finns

9. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Peterson, Magnus

Födelseår: 1846
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1900
84,19013
Digitaliserat material finns

10. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Pettersson, Carolina

Födelseår: 1854
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1880
83,8961
Digitaliserat material finns

11. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1853-11-29
Ärendemening: Öfver Selö Socknemän:s besvär i fråga om ny vägdelning i Selebo H:d af Nyk:s län.
80,43249

12. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1898-07-22
Ärendemening: Besvär af Kommissionslandtmätaren H. Aspling i fråga om föreläggande för honom att inom viss tid hafva afslutat vägdelningsförrättning inom Selebo väghållningsdistrikt.
79,79382

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24353

Utfärdat: 14420731, Strängnäs
Innehåll: Magnus Gren, riddare och hövitsman i Stockholm, som tillsammans med en rad män fått i uppdrag av kungen att insätta domkyrkan i Strängnäs i Bo Jonssons arvingars gods, insätter nu jämte Folke i Brink,...
75,525505
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31597

Utfärdat: 14850603, Strängnäs
Innehåll: Biskop Kort Rogge i Strängnäs ger prosten Helgo och hans efterträdare som ersättning för den inkomst ”in causis spiritualibus”, som prostarna i Strängnäs brukat uppbära av Åkers och Selebo härader, ”d...
75,52005

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28269

Utfärdat: 14640318, Strängnäs
Innehåll: Johannes Electus Doctor Heming, prost, och kapitlet i Strängnäs fullbordar ett av den döde biskopen Sigge påbörjat jordaskifte (14620307), så att åt friboren man Erik Andersson och hans hustru Katrin ...
75,37972

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12423

Utfärdat: 13830602, Telge
Innehåll: Biskop Tord i Strängnäs genomför med domkapitlets samtycke ett jordskifte med Sveriges rikes drots Bo Jonsson. Utfärdaren överlåter jord i Landsjö och Vallby i Kimstads socken i Memmings härad, i Munn...
75,3797

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lillie), Matts Ödgislason

Yrke: Hövitsman, Lagman, Riksråd
Död: 1442
75,24871

18. Svenskt biografiskt lexikon
75,22867

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Hammerstaätten), Eringisl Nilsson

Yrke: Hövitsman, Riddare, Riksråd
Död: 1469
75,14445

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederhielm, Germund Carl

Yrke: Boksamlare, Hovrättspresident, Landshövding
Född: 1717
Död: 1789
75,12412