Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (4) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (3)

 • REGISTER
  • Alla (16)
  • Brev (7) Info Info
  • Bouppteckningar (6) Info Info
  • Uppslagsverk (3)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (2) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 23
1. Bebyggelseenhet
Namn: Skylvalla - Gåsinge-Dillnäs församling


2. Bouppteckningar
Namn: Andersson Schylberg, Pehr

Årtal: 1767
Hemort: Skylvalla, Gåsinge
Anhörigs namn: Hansdotter, Brita
Digitaliserat material finns

3. Bouppteckningar
Namn: Blomqvist, Per Erik

Årtal: 1881
Hemort: Skylvalla, Gåsinge
Anhörigs namn: Andersdotter, Anna Lovisa
Digitaliserat material finns

4. Bouppteckningar
Namn: Andersson, Nils

Årtal: 1807
Hemort: Skylvalla, Gåsinge
Anhörigs namn: Lindstedt, Brita Kristina
Digitaliserat material finns

5. Bouppteckningar
Namn: Fröjd, Gustaf

Årtal: 1860
Hemort: Skylvalla soldattorp, Gåsinge
Anhörigs namn: Hellberg, Stina Charlotta
Digitaliserat material finns

6. Bouppteckningar
Namn: Jansson, Gustaf

Årtal: 1830
Hemort: Skylvalla, Gåsinge
Anhörigs namn: Persdotter, Anna Catarina
Digitaliserat material finns

7. Bouppteckningar
Namn: Löth, Anders

Årtal: 1809
Hemort: Skylvalla torp, Gåsinge
Digitaliserat material finns

8. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Skylvalla

Församling: Gåsinge
Beskrivning: Skylvalla. By i Gåsinge sn, Daga hd, Södermanlands län. Eges under Skeppsta.

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25803

Utfärdat: 14510000, Strängnäs
Innehåll: Ingemund Arvidsson, väpnare, och Katarina Arvidsdotter ger till Vårfrukoret i Strängnäs domkyrka jord i Avla, en halv kvarn i Bagarshammar, jord i Båsnäs, i Skylvalla och Solvik i Gåsinge so...

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45190

Utfärdat: 14850406, Strängnäs
Innehåll: Väpnaren Gjurd Petersson skiftar jord med Sture Brand, varvid han åt den senare upplåter 13 örtugland i Skylvalla och 2 örtugland i Blacksta i Gåsinge socken, Daga härad, i utbyte mot 6...

11. Socken / församling
Namn: Gåsinge församling

Verksamhetstid: –1940

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45189

Utfärdat: 14851216
Innehåll: Peter Beronis, prebendat i Strängnäs, intygar i öppet brev att Ulf Torstensson med utfärdarens samtycke genomfört ett jordskifte med väpnaren Lasse Jönsson i Berga på Vårfruprebendan i ...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45186

Utfärdat: 14770929, Strängnäs
Innehåll: Kristina Sonesdotter säljer 1 örtugland jord i Skylvalla i Gåsinge socken, Daga härad, till Sture Brand för 4 mark gamla stockholmska örtugar i så gott mynt att 10 mark motsvarar 1 lödi...

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45188

Utfärdat: 14830000
Innehåll: Väpnaren Ulf Torstensson i Skiringe intygar att han genomfört ett jordskifte med väpnaren Lasse Jönsson i Berga i Åkers socken om 7 örtugland jord i Skylvalla och 2 örtugland jord i Bås...

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31673

Utfärdat: 14851203, Gåsinge kyrka
Innehåll: Svarte Åke Jönsson, riddare och Södermanlands lagman, tilldömer på lagmansting med Daga hd herr Peter Beronis, prebendat i Strängnäs, jord i Avla i Gåsinge sn, som Ulf Torstensson givit Vårf...

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45187

Utfärdat: 14600928, Åkers socken
Innehåll: Väpnaren Ulf Torstensson i Skiringe genomför med (sin mor) hustru Kristina Sonesdotters samtycke ett jordskifte med väpnaren Lasse Jönsson i Berga och hans hustru. Utfärdaren ger 3 örtu...

17. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Skeppsta

Församling: Gåsinge
Beskrivning: Skeppsta i Södermanlands län, Daga hd. Bruksegendom i Gåsinge sn, vid Skeppstaån, som mynnar i Nyckelsjön. Egendomen består af Blacksta 1 1/4, Eklund 1/8, Garskog 1/4, Grönlöt 1/4, Eklund 1/8, Garnsko...

18. Svenskt biografiskt lexikon

19. Landskap

20. Volym
Allmän anmärkning: Skylvalla, 10H1e, namnkalk
Tid: 1958
Tillhör arkiv: Statens Lantmäteriverk med efterföljare
Arkivbildare/upphov: Statens Lantmäteriverk med efterföljare

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)