Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (18) Info Info
   • Ej fastställd (12)
   • Person (släkt) (6)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 25
1. Svenskt biografiskt lexikon

2. Svenskt biografiskt lexikon

3. Svenskt biografiskt lexikon

4. Svenskt biografiskt lexikon

5. Svenskt biografiskt lexikon

6. Svenskt biografiskt lexikon

7. Arkiv
Titel: Släktarkivet von Saltza
Arkivbildare/upphov: von Saltza (släkt) (1600t – 1700t)

Förvaras: Riksarkivet i Vadstena (depå: Slottet)

8. Svenskt biografiskt lexikon

9. Arkiv
Titel: Stavsäters säteris arkiv
Tid: 1646 – 1862
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

10. Ej fastställd
Namn: Stavsäters säteri

Referenskod: SE/ATA/ENSK_105

11. Volym
Allmän anmärkning: Brev till grosshandlare Otto Murray och apotekare ...
Tillhör arkiv: Murrayska släktarkivet
Arkivbildare/upphov: Murray (släkt)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

12. Volym
Allmän anmärkning: Axel Murray 1:1 Pärm - Släktutredning (1665-1935) ...
Tillhör arkiv: Murrayska släktarkivet
Arkivbildare/upphov: Murray (släkt)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

13. Volym
Allmän anmärkning: Korrespondens S-U: Carl Anton Philip von Saltza, 1...
Tid: 1820 – 1881
Tillhör arkiv: Indebetouska släktarkivet
Arkivbildare/upphov: Indebetou (släkt)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

14. Volym
Allmän anmärkning: Arkivbox. Innehåll: Köpebrev för Högen i Björlanda...
Tid: 1738 – 1772
Tillhör arkiv: Släktarkivet von Saltza
Arkivbildare/upphov: von Saltza (släkt) (1600t – 1700t)

Förvaras: Riksarkivet i Vadstena (depå: Slottet)

15. Serie
Titel: Arkiven efter Jakob Spens och Beata Bonde
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

16. Serie
Titel: Arkiven efter Daniel Sparrsköld och Hedvig Christi...
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

17. Volym
Allmän anmärkning: Elisabeth och Ludvigs korrespondens I-Ö: Vännen In...
Tillhör arkiv: de Vylders släktarkiv
Arkivbildare/upphov: de Vylder (släkt) Arkivbildare/upphov: de Vylder, Ludvig (1871 – 1944) Arkivbildare/upphov: Lundberg, Birger (1843 – 1927) Arkivbildare/upphov: de Vylder, Louis (1825 – 1899) Arkivbildare/upphov: de Vylder, Elisabeth (1875 – 1964) Arkivbildare/upphov: Ribbing, Maria (1842 – 1910)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

18. Serie
Titel: Diverse personarkiv, arkivfragment med sekundär pr...
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

19. Volym
Allmän anmärkning: 5. Didrik Henrik Taubes arkiv. a) Stavsäter. Gårds...
Tid: 1743 – 1796
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

20. Volym
Allmän anmärkning: 7:2 Fredrik Ulrik Hamiltons arkiv (7:1 i F3:3). h)...
Tid: 1728 – 1796
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet