Fahlenius (Falenius), släkt

Svenskt biografiskt lexikon

Band
Band 15 (1956), sida 37