Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1657) Info Info
   • Statlig myndighet (1654)
   • Ej fastställd (3)

 • REGISTER
  • Alla (24)
  • Statsförvaltning (17)
   • Konselj (17) Info Info
  • Uppslagsverk (7)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (5) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 1691
1. Domsaga / rådhusrätt
Namn: Sunnervikens domsaga

Verksamhetstid: 1698–1970

2. Arkiv
Titel: Sunnervikens domsagas häradsrätts arkiv
Tid: 1855 – 1971
Arkivbildare/upphov: Häradsrätten i Sunnervikens domsaga (1917 – 1970)

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)

3. Statlig myndighet
Namn: Häradsrätten i Sunnervikens domsaga

Tid: 1917 – 1970
Referenskod: SE/GLA/1108

4. Statlig myndighet
Namn: Inskrivningsdomaren i Sunnervikens domsaga

Tid: 1933 – 1970
Referenskod: SE/HLA/2616

5. Statlig myndighet
Namn: Expropriationsdomstolen i Sunnervikens domsaga

Referenskod: SE/GLA/1989

6. Statlig myndighet
Namn: Ägodelningsrätten i Sunnervikens domsaga

Referenskod: SE/GLA/1967

7. Arkiv
Titel: Inskrivningsdomarens i Sunnervikens domsaga arkiv
Tid: 1933 – 1970
Arkivbildare/upphov: Inskrivningsdomaren i Sunnervikens domsaga (1933 – 1970)

Förvaras: Riksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)

8. Arkiv
Titel: Expropriationsdomstolen i Sunnervikens domsaga
Tid: 1951 – 1971
Arkivbildare/upphov: Expropriationsdomstolen i Sunnervikens domsaga

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

9. Arkiv
Titel: Ägodelningsrätten i Sunnervikens domsaga
Tid: 1849 – 1969
Arkivbildare/upphov: Ägodelningsrätten i Sunnervikens domsaga

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

10. Arkiv
Titel: Sunnervikens domsagas tingshusbyggnadsskyldiges ar...

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

11. Arkiv
Titel: Stiftelsen Sunnervikens domsagas tingshusfond - GL...
Tid: 1970 – 2006

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)

12. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1912-03-22
Ärendemening: Ang. sammanslagning af tingslagen inom Sunnervikens domsaga.

13. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1908-05-15
Ärendemening: Ang. återbesättande af ledigt häradshöfdingeämbete i Sunnervikens domsaga.

14. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1919-06-19
Ärendemening: Ang. återbesättande av häradshövdingeämbetet i nedannämnd domsaga, Sunnervikens domsaga.

15. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1914-12-01
Ärendemening: Ang. rätt för tingshusbyggnadsskyldiga i Sunnervikens domsaga att upptaga lån.

16. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1916-11-17
Ärendemening: Ang. tiden för beslutad reglering av Sunnervikens domsagas tingslag. [Utgår]

17. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1913-11-21
Ärendemening: Ang. tiden för ikraftträdande av beslutad reglering av tingslagen i Sunnervikens domsaga.

18. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1918-01-18
Ärendemening: Ansökning av e.o. hovrättsnotarien W. Ericsson om ersättning för jordregisterarbete i Sunnervikens domsaga.

19. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1915-06-03
Ärendemening: Ang. disposition av häradshövdingens i Sunnervikens domsaga lön under det ordinarie domhavanden är militieombudsman.

20. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1916-10-13
Ärendemening: Ang. ersättning till e.o. hovrättsnotarien V. Hagstrand för jordregisterarbete i Sunnervikens domsaga.