SDHK-nr: 29163

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1470  mars  1*
 
Innehåll

Erik Nipertz, riddare och Östgöta lagman, som håller lagmansting i Glänås med Lysings hd och Dals hd, kungör att Gjord i ”Säredzögom” (Särtshöga i Svanshals sn) kärat på sina, sina barns och systerbarns vägnar till Sven Petersson på hans hustrus vägnar och begärt rätt skifte på det jordagods som tillfallit Gjord i arv efter deras far Peter Magnusson och Esbjörn Eskilsson efter sin moder, hustru Margit Magnusdotter; Gjord Petersson och hans systerbarn bör ha tvådelen av jordagodset och Sven Peterssons hustru tredingen efter sina barn med Esbjörn Eskilsson. Med lagmansnämnden finner lagmannen att på Gjord Peterssons del kommer: i Överby 2 åttungar och en fjärdelott av en åtting, 1 åtting i ”Säresögom” i Glänås 1 åtting, 2 åttingar i Hedesta, i Härdeberga 1/2 åtting och en sjättelott av en åtting, i Lysings hd. På Sven Peterssons hustrus del (en treding) kom i Överby 3 åttingar jord och en fjärdelott av en åtting. Lagmannen dömer skiftet fast och gillt och förbjuder alla att hindra eller kvälja det, vid vite av 6 mark svenska för lagmansdom.

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida avskrifter: VLA Östergötlands landskontor G III f vol. XI, pag. 903-904 (avskr. omkr. 1682-83)
  • Fotokopia: DK
Litteratur och kommentar

Feldaterat i avskriften ”1470 Måndagen näst efter Ste Mathei Ewangeliste dag”. Evang. Matthei dag infaller 21 september och Erik Nipertz dog i slutet av februari 1470 i slaget vid Öresten (se SBL 27). Jfr SDHK nr 27396, daterat 1459 måndagen näst efter ”sancte Marcii ewangelista dag” (30 april), där åtminstone delvis samma personer och orter förekommer.

Ang. avskriften i Vadstena landsarkiv se Liedgren i Namn och Bygd 1994, s. 51-54, där de många feldateringarna också påpekas.

Senast ändrad

2015-06-05


*Datumkommentar:  före 14700301; möjligen 14690925; se litt. o. komm.    Kommentera post/rapportera fel