Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (5859) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (2)
   • Förening (2)
   • Företag (5850)
   • Övriga (3)
   • Person (släkt) (4)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (10)
  • Uppslagsverk (5)
  • Brev (3) Info Info
  • Sjukvård (1)
  • Statsförvaltning (1)
   • Skrivelser till Kungl Majt (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 5871
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Leffler, Sven Peter

Yrke: Boktryckare, Skriftställare
Född: 1776
Död: 1850

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Leffler, Sven Peter (Sven Peter) f. 1776 d. 1850

År och antal: 1838-1840 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Leffler, Sven Peter

Mottagare: Bagge, Carl August f. 1811 d. 1852
År och antal: 1845 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Leffler, Sven Peter (Sven Peter) f. 1776 d. 1850

Mottagare: Arvidsson, Adolf Ivar (Johan) f. 1791 d. 1858
År och antal: 1838-1840 (2)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

6. Svenskt biografiskt lexikon

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hammarberg, Peter

Yrke: Affärsman, Kommunalpolitiker
Född: 1814
Död: 1888

8. Arkiv
Titel: Samling rörande Hakon Leffler - GLA/A0750

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

9. Arkiv
Titel: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Tid: 1666 – 1949
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Curman (f. Lundström), Calla

Yrke: Filantrop, Föreningsgrundare
Född: 1850
Död: 1935

11. Svenskt biografiskt lexikon

12. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1900
Län: Stockholms stad

13. Serie
Titel: Räkenskaper för P.P. Ekmans arvingar
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

14. Serie
Titel: P. P. Ekmans räkenskaper
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

15. Volym
Titel: Processer, m.m
Tid: 1803 – 1903
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

16. Serie
Titel: Rödastens Reparebana
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

17. Serie
Titel: Gårdsräkenskaper Kilanda
Tid: 1801 – 1812
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

18. Volym
Allmän anmärkning: 1/2-12/3. Inrikes korrespondens.
Tid: 1917
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

19. Volym
Allmän anmärkning: 1/2-19/2. In- och Utrikes korre- spondens.
Tid: 1921
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

20. Volym
Allmän anmärkning: 1/3-4/5. Inrikes korr.
Tid: 1912
Tillhör arkiv: Ekman & Co - GLA/C0006:01:1
Arkivbildare/upphov: Ekman & Co

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)