Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (88) Info Info
   • Statlig myndighet (37)
   • Kommunal myndighet (13)
   • Gård (4)
   • Förening (1)
   • Företag (18)
   • Övriga (4)
   • Ej fastställd (9)
   • Person (släkt) (9)

 • REGISTER
  • Alla (93)
  • Sjukvård (54)
  • Uppslagsverk (30)
  • Brev (5) Info Info
  • Närings- och yrkesliv (2)
   • Aktiebolag (1) Info Info
   • Kungliga Patriotiska sällskapet (1) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 182
1. Bouppteckningar
Namn: Petersen, W. F.

Årtal: 1883-08-25
Hemort: Broby
100,169876

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Stenberg, Carl

Födelseår: 1792
Län: Kristianstads län
Folkräkningsår: 1880
87,68149
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2123

Utfärdat: 13051104, Broby
Innehåll: Biskop Nils i Västerås vidimerar kung ”W”(aldemar)s brev (av 1274-03-06, SDHK nr 936) rörande herr Algots hustrus, Margaretas, försäljning av sitt gods i Gullarp (Flisby socken) till linköpingsbiskope...
85,47303
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2125

Utfärdat: 13051104, Broby
Innehåll: Biskop Nils i Västerås vidimerar biskop H(enrik)s i Linköping brev (av 1279-03-16, SDHK nr 1082) med kungörelse om att han tilldelat förvaltarhustrun Hermod alla lösa och fasta egendomar i ”gullathorp...
85,39478
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2124

Utfärdat: 13051104, Broby
Innehåll: Biskop Nils i Västerås vidimerar biskop H(enrik)s i Linköping brev (av 1277-02-21, SDHK nr 1014) rörande avträdandet till sin förvalterska Hermod från Hässleby av all sin och kyrkans lösa och fasta eg...
85,37315
Digitaliserat material finns

6. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Aktiebolaget Nordiska Handelsbanken

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Att drifva bankrörel...
80,47477

7. Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer
Sökandes namn: Åkesson, Elsa

Födelseår: 1860
Datum: 1921-12-08
Förslagsställare: Kom. nämnd. i V. Broby förs. KRIST.ingeniör C. F. A´son Uggla, Nyvång
76,44053

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33281

Utfärdat: 14950922, Vadstena
Innehåll: ”Mæretta Abbasdotter” ger i sitt testamente till Vadstena kloster gods i Broby, Långaryds m.fl. socknar.
75,919
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34379

Utfärdat: 15010423, Strängnäs
Innehåll: Anders Erlendsson och Magnus Petersson, väpnare, säljer till Strängnäs domkyrka jord i Eneby, Broby och Väsby i Yttre och Övre Hölö socken.
75,78954
Digitaliserat material finns

10. Svenskt biografiskt lexikon
75,4137

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Borg, Fredrik Teodor

Yrke: Riksdagsman, Tidningsman
Född: 1824
Död: 1895
75,40533

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Angeldorff, Christoffer Olofsson

Yrke: Journalist, Präst
Född: 1808
Död: 1866
75,373604

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Malm, Olof B

Yrke: Arméofficer, Lantförsvarsminister
Född: 1851
Död: 1939
75,364

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dieden, Johan Henrik Emanuel

Yrke: Affärsman
Född: 1840
Död: 1923
75,35972

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Norling, Nils S

Yrke: Kommunalpolitiker, Riksdagspolitiker, Tidningsman
Född: 1880
Död: 1956
75,35907

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Belfrage, Johan Leonhard

Yrke: Arméofficer
Född: 1754
Död: 1820
75,34459

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dahl, P. Adolf

Yrke: Finansminister, Jurist, Kommunalman, Riksdagspolitiker
Född: 1868
Död: 1930
75,34001

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Platen, von, Philip J B

Yrke: Arméofficer, Ämbetsman
Född: 1732
Död: 1805
75,340004

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Arfwedson, Carl Christopher

Yrke: Grosshandlare, Kompanidirektör
Född: 1735
Död: 1826
75,32536

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lundberg, Fredrik A

Yrke: Läkare, Veterinär
Född: 1825
Död: 1882
75,31502