Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (371) Info Info
   • Statlig myndighet (21)
   • Gård (2)
   • Förening (4)
   • Ej fastställd (341)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (333)
  • Folkräkningar (330) Info Info
  • Statsförvaltning (3)
   • Konselj (3) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 704
1. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE
Tid: 1919 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE (1919 – 1951)

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
113,37616

2. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. BRANDSTYRELSEN
Tid: 1947 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. BRANDSTYRELSEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
113,2034

3. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
Tid: 1934 – 1948
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
113,2034

4. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. PENSIONSNÄMNDEN
Tid: 1914 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. PENSIONSNÄMNDEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
113,2034

5. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNALNÄMNDEN
Tid: 1863 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNALNÄMNDEN (1863 – 1951)

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,677475

6. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. FOLKSKOLEBIBLIOTEKSSTYRELSEN
Tid: 1925 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. FOLKSKOLEBIBLIOTEKSSTYRELSEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,54481

7. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. LIVSMEDELSNÄMNDEN
Tid: 1917 – 1919
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. LIVSMEDELSNÄMNDEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,518555

8. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. NYKTERHETSNÄMNDEN
Tid: 1930 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. NYKTERHETSNÄMNDEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,518555

9. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. BARNAVÅRDSNÄMNDEN
Tid: 1921 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. BARNAVÅRDSNÄMNDEN (1921 – 1951)

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,493034

10. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
Tid: 1940 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,493034

11. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNALSTÄMMAN
Tid: 1863 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNALSTÄMMAN (1863 – 1951)

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,41405

12. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. FOLKSKOLESTYRELSEN
Tid: 1932 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. FOLKSKOLESTYRELSEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,398346

13. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNBIBLIOTEKSSTYRELSEN
Tid: 1888 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. KOMMUNBIBLIOTEKSSTYRELSEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,39606

14. Arkiv
Titel: . FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
Tid: 1919 – 1951
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. FATTIGVÅRDSSTYRELSEN

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,1382

15. Arkiv
Titel: VANKIVA KOMMUN. KRISTIDSFÖRBUNDET
Tid: 1941 – 1948
Arkivbildare/upphov: VANKIVA KOMMUN. KRISTIDSFÖRBUNDET

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
112,09456

16. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1888-08-24
Ärendemening: Ang. tillstånd för Vankiva kommun att upptaga ett lån.
92,46831

17. Arkiv
Titel: Lantbrukare Hans Nilssons gåva
Tid: 1860 – 1954
Arkivbildare/upphov: Stolpaberga (Vankiva sn)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
92,100624

18. Arkiv
Titel: Vankiva kyrkoarkiv
Tid: 1569 – 1999
Arkivbildare/upphov: Vankiva församling

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
91,07179
Digitaliserat material finns

19. Arkiv
Titel: Mala-Vankiva socialdemokratiska förening
Tid: 1977 – 1987
Arkivbildare/upphov: Mala-Vankiva socialdemokratiska förening (1980tal – verks)

Förvaras: Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm
90,429214

20. Arkiv
Titel: Vankiva socialdemokratiska förening
Tid: 1919 – 1982
Arkivbildare/upphov: Vankia socialdemokratiska förening ( – nedl)

Förvaras: Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm
87,38494