Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (33) Info Info
   • Statlig myndighet (27)
   • Förening (1)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (1)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (20)
  • Uppslagsverk (9)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (2) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (7)
  • Brev (5) Info Info
  • Sjukvård (5)
  • Statsförvaltning (1)
   • Konselj (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 54
1. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Hällesöarne

Församling: Skee
Beskrivning: Hällesöarne. Bebodda små öar (Norra H., Södra H.) i Kattegatt n.v. om Strömstad, ingående i Ske sn, Vette hd, Göteborgs och Bohus län.

2. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Hede

Församling: Skee
Beskrivning: Hede i Göteborgs och Bohus län, Vette hd. Byar i Ske sn (Öfre H., Södra H.).

3. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1912-11-15
Ärendemening: Ang. tillstånd för norske undersåtarne H. Jacobsen och J. Jacobsen att inom Vette härad af Göteborgs och Bohus län idka stenhuggerirörelse.

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bååth, Johan Ludvig

Yrke: Jurist, Skriftställare
Född: 1827
Död: 1912

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Magnus Eriksson

Yrke: Kung
Född: trol 1316
Död: 1374

6. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

7. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1911
Län: Stockholms stad

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindschöld, Erik

Yrke: Kungligt råd, Politiker, Skald
Född: 1634
Död: 1690

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gustav I

Yrke: Kung
Född: 1496
Död: 1560

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lyberg, Ernst E

Yrke: Advokat, Finansminister, Partiledare, Riksdagspolitiker, Rådman
Född: 1874
Död: 1952

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sjöberg, Birger

Yrke: Författare, Journalist, Poet
Född: 1885
Död: 1929

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Malmström, Edgar T

Yrke: Tidningsman
Född: 1895
Död: 1949

13. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

14. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Stockholms stad

16. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1878
Län: Stockholms län

18. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Årsberättelser

Årtal: 1886
Län: Stockholms stad

20. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Årsberättelser

Årtal: 1897
Län: Skaraborgs län